Témata
Reklama

Kam s nebezpečným zbytkovým práškem z tonerových kazet?

Všichni jistě víme, že většina tonerových kazet používaných po celém světě, tedy i v České republice, pochází z Asie, hlavně z Číny. Kazety obsahují nebezpečné látky, nelze je zatím renovovat ani ekologicky likvidovat, jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví a devastují i přírodu. Tuzemští specialisté nyní testují, jak prášek z použitých kazet ekologicky zlikvidovat. Jejich aktuální výsledky vypadají velmi nadějně. Zcela jasno mají mít do tří let.

Rozdrcené tonery. (Zdroj: Biocikl)

Na velmi významném projektu, který má potenciál splnit principy cirkulární ekonomiky, spolupracuje tým odborníků z konsorcia výzkumných ústavů a firem, které se sdružily v Národním centru kompetence (NCK) Biocirkl. Finančně je podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

Nebezpečné odpady?

Problém je, že výrobci originálních a renovovaných tonerových kazet jsou zatíženi obrovskými náklady na dodržování všech pravidel a předpisů, zatímco dovozci čínských produktů se tímto nezabývají. Takže zcela bez postihu dovážejí a prodávají extrémně laciné různé kompatibilní tonerové kazety, díky čemu mají přes 60 procent trhu,“ upozorňuje Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů AVČR (ÚCHP), která je zároveň hlavní řešitelkou NCK Biocirkl. „Tonerový prášek od originálních výrobců je tvořen malými částicemi polymerních plastů, vosků, pigmentů, činidel kontroly elektrického náboje, oxidů kovů, zejména železa, oxidu křemičitého a dalších chemických látek, a to o velikosti jednotek mikrometrů. Má vždy stejné složení, takže se může uplatnit například jako složka do asfaltů či betonů,“ dodává.

Tonerový prášek. (Zdroj: Biocikl)

Tonerové kazety nejsou zatím jednoznačně klasifikovány jako nebezpečné odpady. Problém je, že obsahují i chemické složky, jako těžké kovy, polyaromáty, bromované zpomalovače hoření, a další zdravotně velmi závadné látky.

Namíchaná směs - čistírenské a papírenské kaly a prášek z tonerů. (Zdroj: Biocikl)

„U renovovaných tonerových kazet nebylo ani v jednom případě zjištěno překročení limitů nebezpečných látek. Naopak při testech různých takzvaných kompatibilních tonerů do laserových tiskáren od neznámých výrobců, nejčastěji z Číny, bylo zjištěno až o 153 procent více styrenu, o 130 procent více těkavých organických látek a o 60 procent více ultrajemných částic. Obsahují i další karcinogenní látky jako benzen a dioxin, nebo dekabromdifenylether. Překročení limitu nebezpečných látek bylo potvrzeno ve všech případech, a to až neuvěřitelných 8 500krát,“ říká Tomáš Pešek ze společnosti REMA Systém, která na projektu spolupracuje.

Ekologie versus cena

Kvůli nízké ceně dávají lidé většinou přednost těmto problematickým kompatibilním kazetám, kterých jsou ročně vyrobeny milióny. Vzhledem k jejich vysoce toxickému složení zbývá jediná možnost likvidace, což je jejich energetické zhodnocení.

Je zde možnost jejich využití ve formě příměsi do pelet tvořených z čistírenských a papírenských kalů, které jsou vhodné například při spalování ve fluidních kotlích,“ uvádí Karel Soukup z ÚCHP, vedoucí dílčího projektu Udržitelná energetika.

V minulém projektu Národního centra kompetence (NCK) Biocirtech, na jehož výsledky navazuje NCK Biocirkl, výzkumníci z ÚCHP a REMA Systém potvrdili, že z čistírenských a papírenských kalů může být kvalitní palivo s vysokou výhřevností, a to například právě ve formě pelet. Za tento výsledek získali v roce 2022 i prestižní cenu

„Inovace pro udržitelný rozvoj“, kterou uděluje Česká podnikatelská rada. „U možného dalšího využití zbytkového prášku z tonerů se zabýváme nejen vývojem procesu jeho separace z tonerových kazet, ale řešíme i optimalizaci tohoto paliva ve vztahu k jeho výhřevnosti a mechanickým vlastnostem, přičemž důraz klademe na dodržení emisních limitů,“ uvádí Olga Šolcová.

_____________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TZ NCK Biocirkl . Zpracováno redakcí.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Když se zbytky rostlin promění v kosmetiku

Stále více nalézají na trhu uplatnění složky přírodní kosmetiky s názvem hydroláty. Velmi žádané jsou do certifikované biokosmetiky, pokud jsou připravené z byliny produkované v ekologickém režimu. Tým českých odborníků nyní zkouší, jak k tomu využít odpadní suroviny z bylinné biomasy a jejich dosavadní výsledky dávají zajímavou perspektivu.

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Český výzkum se zaměřil i na dietní pečivo

Kvalitního pečiva, na kterém si mohou pochutnat, se již brzy dočkají pacienti s celiakií, pšeničnou alergií a intolerancí. Až dosud pro ně dostupný bezlepkový sortiment totiž nedosahoval kvality pečiva konvenčního. Novou recepturu vyvinul tým výzkumníků ze společnosti Perník, Mikrobiologického ústavu AV ČR, Výzkumného ústavu potravinářského Praha a firmy Radanal. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila jejich snažení z programu Epsilon částkou 13,4 mil Kč.

Posouvání hranic v aplikovaném výzkumu

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. 

Speciální balící papír na elektroniku i výbušniny

Čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy vyvinuli speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny. Ten lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elektrický náboj. Další využití má například i pro balení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu Epsilon spolupracovali výzkumníci z Centra organické chemie společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo.

Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Vozidla na vodík? Ano!

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Den TA ČR opět online

Z důvodu epidemické situace se rozhodla Technologická agentura ČR realizovat letošní Den TA ČR opět v online prostředí. Diváci se v týdnu od 29. 11. do 2. 12. mohou těšit na sérii regionálních debat, pořad se zástupci inspirativních firem, závěrečnou konferenci s finským velvyslancem a předávání cen těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro uplatnění na trhu. Celým Dnem TA ČR bude provázet téma zelené příležitosti.

BioEkonomika nástrojem proti krizi

Nové obchodní modely a metodika jejich využití pro malé a střední podniky. To je cílem projektu na podporu bioekonomiky z dílny českých výzkumníků. Projekt má zajistit přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu proticovidových opatření a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit