Témata
Reklama

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Koncepce hry spočívá v jednoduchém a názorném vysvětlení vztahů a vazeb v krajině. Jejím cílem je formou dětem blízkou upozornit na možné následky lidského konání, které se mohou v územní přímo či nepřímo projevit.

Vliv lidské společnosti na krajinu je enormní a negativně se projevuje zejména v dlouhodobém měřítku. Do určité míry je tento stav předurčen nedostatečnou znalostí korelací mezi lidskými aktivitami a fungováním krajiny,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. „Ochrana a efektivní správa území jsou komplikovány vnímáním společnosti, která nemá zakořeněnou stabilní krajinnou mozaiku jako hodnotu samu o sobě. Společnost bez přímé vazby na půdu ztratila povědomí o přirozeném vývoji krajiny a tomu bohužel odpovídá i způsob přemýšlení, které často postrádá kontinuitu v plánování vývoje prostoru,“ dodal.

Vizuální simulace vztahů v krajině

Cílem zajímavého výzkumného projektu tak bylo vytvořit výukový model simulující vztahy v krajině. (Zdroj: TA ČR)

Cílem zajímavého výzkumného projektu tak bylo vytvořit výukový model simulující vztahy v krajině a fungující na bázi názorné vizualizace těchto vztahů formou vazby „příčina-následek“ včetně identifikace rizik a možných nástrojů řešení (eliminace či úplné odvrácení negativních projevů).

Desková hra o krajině s názvem HRAJINA je určena pro děti ve věku 12 až 19 let, tedy pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Dá se ale samozřejmě hrát i napříč generacemi. Pro školy je zdarma. Je možné ji hrát i v mobilním telefonu.

„Jednotlivé vztahy a vazby hra prezentuje ve zjednodušené formě. Pochopení věci na rovnici příčina-následek může nejmladší generaci pomoci uvědomit si rozumné využívání území,“ vysvětlila Hana Vavrouchová z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

Prostřednictvím hry se děti například učí, jaká rizika s sebou přináší hospodaření na nevhodných pozemcích či jaká preventivní opatření zavádět ke snížení projevů sucha či následků povodní. Hra tak vlastně simuluje reálné využívání krajiny s projevem pozitivních i negativních jevů, které ji ovlivňují.

Reklama
Reklama

Činnosti a peníze

Jak na to? Hráči jsou rozděleni do skupin podle zájmů. Patří k nim veřejnost, volný čas, zemědělci, služby a podnikatelé. Každá skupina vytváří v krajině a v zastavitelném území odlišné prvky, na jejichž pořízení potřebuje dostatek peněz. Ty ale mnohdy chybí v potřebném množství, a proto se každý účastník hry musí snažit co nejvíce takových prvků, které produkují zisk. Všechny budované prvky mají jak variantu příznivější k životnímu prostředí, tak méně příznivou. Výhodou první varianty je její prevenční účinek před vlivem neočekávaných událostí, jako je povodeň, požár nebo sucho.

Vyváží ale tato výhoda její pořizovací cenu? To je otázka, kterou si každý hráč musí promyslet a z toho pak ve výsledku pro studenty i dospělé plyne poučení, které třeba při vlastním rozhodování uplatní i v budoucnu v praxi,“ uvedl Jan Oulehla z Mendelovy univerzity.

_____________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpracováno redakcí.

Související články
Roboty na farmě – chytrý monitoring rostlin

Robotizace a umělá inteligence proniká už i do českého zemědělství. Čeští agronomové, IT specialisté a vědci spolupracují na vývoji robotického monitorovacího systému, který je schopen automaticky odhalovat škůdce na rostlinách ve skleníku, předpovídat kvalitu sklizně a zjišťovat případné nedostatky v pracovních harmonogramech pěstitele.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Den TA ČR opět online

Z důvodu epidemické situace se rozhodla Technologická agentura ČR realizovat letošní Den TA ČR opět v online prostředí. Diváci se v týdnu od 29. 11. do 2. 12. mohou těšit na sérii regionálních debat, pořad se zástupci inspirativních firem, závěrečnou konferenci s finským velvyslancem a předávání cen těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro uplatnění na trhu. Celým Dnem TA ČR bude provázet téma zelené příležitosti.

BioEkonomika nástrojem proti krizi

Nové obchodní modely a metodika jejich využití pro malé a střední podniky. To je cílem projektu na podporu bioekonomiky z dílny českých výzkumníků. Projekt má zajistit přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu proticovidových opatření a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Chytré sítě pro obnovitelné zdroje

Šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek nabízejí obnovitelné zdroje energie. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Využívání obnovitelných zdrojů v ČR a na Slovensku

Česká republika i Slovensko z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je ale podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. 

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit