Témata
Reklama

Čeští výzkumníci: Recyklace solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu a další

Unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s velmi zajímavým a společensky významným zaměřením vzniklo letos v České republice. Nese název Národní centrum kompetence (NCK) Biocirkl a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Záměrem NCK Biocirkl je efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví a stavebnictví, elektrozařízení a plastů. To zahrnuje i získávání biostimulantů ze „zeleného“ hydrolyzátu z živočišných odpadů či zemědělské rekultivace skládek pro rychle rostoucí dřeviny. Jeho cílem je v neposlední řadě i vytvořit nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů, katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů a také náhražky ropných produktů z kompletní recyklace plastů.

Do oblasti zelené energie patří náš další dílčí cíl, a tím je ověření možnosti opětovného využití použitých solárních panelů,“ říká Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů AV, jednoho ze subjektů sdružených v NCK Biocirkl.

Dalším dílčím projektem je využití odpadů ze sladovnického a pivovarského řetězce, či zvýšení nutriční hodnoty jedlého hmyzu při jeho chovu. S tím souvisí i možnost využití odpadu vznikajícího z tohoto chovu. (Zdroj: Pixabay)

Předchozí projekt

NCK Biocirkl má přitom na co navazovat. Jedenáct subjektů z něj ukončilo v závěru loňského roku velmi úspěšný výzkum v rámci šestnáctičlenného konsorcia tvořícího NCK Biocirtech. V rámci něj například vymysleli nové způsoby likvidace odpadu, účinnou dermatologickou kosmetiku, kvalitní ekologické palivo nebo probiotika pro psy ze zbytků z živočišné výroby.

„Biocirkl je rovněž zaměřený na efektivní využívání odpadů vznikajících v zemědělství, živočišné výrobě i v elektrotechnických zařízeních či z plastových materiálů, nicméně se zaměřuje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu,“ vysvětluje Olga Šolcová. „Tedy udržitelnost životního prostředí bez toxických látek, zdravé systémy zásobování potravinami šetrné k životnímu prostředí, snížení poptávky po energii, snížení emisí CO2 nebo udržitelná energie pro budoucnost.“

Reklama
Reklama

Nejen obnovitelné suroviny

To je také důvodem, proč je jeden z dílčích výzkumných projektů NCK Biocirkl zaměřený například na efektivní využití různých dosud nevyužívaných anebo složitě likvidovaných odpadů pro výrobu ekologických hnojiv. Dalším dílčím projektem je využití odpadů ze sladovnického a pivovarského řetězce, či zvýšení nutriční hodnoty jedlého hmyzu při jeho chovu. S tím souvisí i možnost využití odpadu vznikajícího z tohoto chovu. Výrazného snížení energetické i nákladové náročnosti nejen na chov hmyzu lze pak dosáhnout opětovným použitím renovovaných solárních panelů s účinností až 95 procent oproti původním. Tuto hypotézu výzkumníci z NCK Biocirkl ověří v praxi. A stejně tak otestují možnost využití odpadních plastů v rámci spoluspalování s čistírenskými kaly.

Výrazně by se tím mohla zvýšit výhřevnost pelet, které by tak mohly nahradit neobnovitelné suroviny, fosilní paliva, dřevo, uhlí a plyn. To by zvýšilo i energetickou soběstačnost,“ doplnila Olga Šolcová.

Kompletní přehled dílčích projektů NCK Biocirkl i jeho členů lze najít na www.biocirkl.cz.

__________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpracováno redakcí.

Související články
Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vozidla na vodík? Ano!

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Jak ideálně akumulovat elektřinu?

Přizpůsobení parametrů podle velikosti objektu, pro který je určený umožňuje nový stavebnicový systém pro akumulaci elektrické energie. Za podpory TA ČR jej vyvinuli výzkumníci z Fakulty materiálově-technologické VŠB-Technické univerzity v Ostravě a z firmy EVC Group.

Budoucnost stavebnictví: Odpadní termoplasty

Různé polymerní typy odpadů, pro které zatím není širší uplatnění. To je vedlejší produkt, vznikající při výrobě a zpracování plastů. Čeští výzkumníci se proto pustili do studia jejich klíčových vlastností, aby umožnili jejich následné zpracování. Výsledkem jejich práce je vytvoření uceleného přehledu možností využití odpadních termoplastů ve výrobě kompozitních materiálů pro stavebnictví. Z odpadu lze tedy nyní vyrábět různé stavební prvky z polymerbetonu nebo například odolné dlaždice.

Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit