Témata
Reklama

Ložiskové jednotky šetří ocelárně statisíce eur

V celé řadě oborů jsou na ložiska kladeny velké požadavky. Jako například v ocelárnách, kde agresivní provozní prostředí přináší zvýšenou pravděpodobnost poruchy ložisek. Extrémní teploty, prašnost, velká zatížení s rázy, voda, vibrace, vysoké rychlosti a dynamické zrychlování či brzdění jsou jen některá z každodenních nebezpečí, jimž musí ložiska v ocelárnách čelit.

Ocelárna se na rotačním podavači uhlí používaném při procesu přípravy rudy potýkala s až třemi poruchami ložisek ročně. Kromě nákladů na náhradní ložiska způsobovaly poruchy také ztráty výroby, prostoje a poškození souvisejících součástí. Závod jednoznačně potřeboval tento problém vyřešit.

Společnost NSK provedla důkladnou kontrolu zařízení, která zahrnovala sledování teploty a hodnocení stavu ložiska. Průzkum odhalil, že současné ložisko nebylo vhodné pro vysoké provozní teploty, nemělo dostatek maziva a frekvence mazání nebyla dostatečná. Na základě těchto výsledků doporučili odborníci NSK použít na míru přizpůsobenou ložiskovou vložku RHP Self-Lube HLT v litinovém přírubovém pouzdru RHP Self-Lube FC, navíc na zakázku navrženou adaptérovou desku a speciální tepelně izolační rozpěrku.

U ložisek rotačního podavače v ocelárně doporučil odborný tým inženýrů NSK také změnit v množství maziva a frekvenci domazávání. V rámci zkušebního provozu dohlížel tým také na osazení nových ložisek, aby byl dodržen správný způsob montáže. (Zdroj: NSK)

Montážní jednotky RHP Self-Lube se skládají ze dvou základních částí, vložky a tělesa. Každá jednotka se skládá ze zakrytovaného jednořadého kuličkového ložiska s kulovou plochou na vnějším povrchu vnějšího kroužku a prodlouženým vnitřním kroužkem, který je namontován v přírubovém tělese s tuhou konstrukcí z jednoho kusu. Důležité je, že sférické uložení kroužku umožňuje vyrovnat počáteční nesouosost při montáži.

Vložky Self-Lube HLT pomáhají snížit náklady na údržbu, zkrátit prostoje a omezit náklady na výměny ložisek pracujících při teplotě až 180 °C. (Zdroj: NSK)

Po více než 12 měsících jsou ložiska stále v provozu, což zákazníkovi přináší celkovou roční úsporu 292 136 EUR. Tento výpočet zahrnuje úspory nákladů spojené s odstraněním prostojů v důsledku poruch ložisek, s menším počtem náhradních dílů, které musí být skladem, se zkrácením doby výměny ložiska a s odstraněním chlazení stlačeným vzduchem, které u předchozích ložisek pomáhalo regulovat jejich teplotu.


Zpracováno redakcí z podkladů společnosti NSK dodaných agenturou Mepax.

Související články
Ložiska do nepohody

Ložiska v ocelářském průmyslu musí často pracovat v podmínkách, v nichž kovové částice nebo úlomky mohou snadno kontaminovat mazivo. Tyto nečistoty vytvářejí na oběžných dráhách ložisek důlky. Mechanické napětí vznikající kolem těchto důlků nakonec vede k prasklinám a odlupování povrchu. Pro takto náročné prostředí jsou určena válečková ložiska z patentované oceli Super-TF od firmy NSK.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ložiska s ochranou proti kapalinám

V některých provozech dochází ke kontaktu zařízení s provozními kapalinami. V těchto situacích jsou rizikovým faktorem nevhodná ložiska. Jejich předčasné selhávání bývá příčinou prostojů ve výrobě a zvyšuje náklady na údržbu. Ložiskové jednotky Silver-Lube od firmy NSK tyto problémy eliminují díky tomu, že se vyznačují optimální ochranou proti vniknutí vody a čisticích prostředků a zároveň vysokou odolností proti korozi.

Spolehlivá ložiska pro potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl klade na ložiska vysoké nároky. Požadovanými parametry jsou vysoká rychlost, dlouhá životnost, robustní těsnění a hygienický provoz. Dodržení těchto vlastností je nutné, aby se nezvyšovaly náklady na údržbu a nerostl počet neplánovaných odstávek výroby, jež mají dopad na její ziskovost.

Kuličkové šrouby ve výkonných ohraňovacích lisech

Přední výrobce ohraňovacích lisů si po úspěchu se stroji předchozí generace pro své nejnovější elektrické lisy opět zvolil vysoce únosné kuličkové šrouby značky NSK. Firma pro svůj nový stroj, který je s lisovací silou odpovídající 80 tun nejvýkonnějším ve své řadě, používá vysokorychlostní kuličkové šrouby NSK HTF-SRC s těsněním A1.

Kuličkové šrouby s chlazením matice pro lepší povrch obrobku

Kuličkové šrouby NSK s chlazením matice zvyšují přesnost obráběcích strojů díky vysoce kvalitním komponentám mechanického pohonu. Potvrzuje to nejen vlastní testování provedené společností NSK, ale také testy strojů realizované výrobcem obráběcích center Chiron Group.

15 evropských závodů pozastavilo nebo plánuje pozastavit výrobu oceli

Od začátku letošního roku se ve státech EU postupně snižuje výroba oceli. V červenci 2022 vyrobily ocelárny v EU 11,7 milionu tun surové oceli. To je o 6,7 % méně než ve stejném měsíci loňského roku. V červnu 2022 se výroba oceli meziročně snížila o 12,2 %.

Lineární vedení se zvýšenou trvanlivostí

Společnost NSK nabízí dvě nové řady lineárních vedení, jež ve srovnání s konvenčními alternativami dosahují až dvojnásobné trvanlivosti. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné díky použití speciálního materiálu a jeho tepelného zpracování, které zvyšuje dynamickou únosnost.

Ložiska s velkou únosností pro zemědělství

Společnost NSK využila své bohaté zkušenosti s výrobou ložisek pro automobilový průmysl a nabízí ložiska vhodná pro hnací ústrojí zemědělských strojů. Ložiska s velkou únosností a malým třením pomáhají výrobcům a provozovatelům zemědělských vozidel a strojů vyhovět stále přísnějším požadavkům na omezování emisí a snižování spotřeby paliva.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit