Témata
Reklama

Recyklace řezných nástrojů jako součást cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika si klade za cíl provozovat hospodářskou činnost bez závislosti na neobnovitelných zdrojích a objevovat způsoby, jak minimalizovat produkci odpadů. Recyklace hraje v cirkulární ekonomice zásadní roli. Je sice „pouze“ jedním z mnoha faktorů, nutí nás však zamýšlet se nad tím, jakým způsobem využíváme vzácné a omezené přírodní zdroje, i nad otázkami, jak je využít co nejúčinněji.

Recyklace bude hrát klíčovou roli i při dosahování ambiciózního cíle společnosti Seco Tools, která hodlá do roku 2030 fungovat z 90 % na principech cirkulární ekonomiky. Musí tedy podniknout řadu rozsáhlých změn ve svých procesech i obchodních modelech. „Výhodou Seco Tools je to, že kvalita našich recyklačních procesů je už nyní velmi vysoká, a můžeme se tedy více zaměřit na budování spolupráce s našimi klienty. Těm ukazujeme, jak výhodné je pro ně odprodávat nám zpět použité nástroje a vytvořit tak uzavřený systém – bez jakéhokoli plýtvání,“ uvádí Ted Forslund, koordinátor pro udržitelnost a auditing společnosti Seco Tools.

Reklama
Reklama

Změna obchodního modelu

Celosvětově je dosud recyklováno pouze 8,6 % použitých zdrojů. To znamená, že více než 90 % surovin je použito pouze jednou a následuje už jen likvidace. Společnost Seco Tools je vzhledem k povaze svého podnikání v pozici, kdy může tento model výrazně změnit zpětným odkupem nástrojů na konci životnosti a jejich recyklováním či přeměnou na nové produkty. „Pokud se zaměříme na způsob spolupráce, kdy budeme odkupovat staré nástroje zpět, a pomůžeme zákazníkům pochopit všechny výhody, dokážeme snížit dopad na životní prostředí – nebude nutné používat nové suroviny a kovy. Je to strategie přínosná ve všech ohledech,“ říká Ted Forslund.

Díky zpětnému odkupu nástrojů na konci životnosti a jejich recyklaci lze snížit dopad na životní prostředí – nebude nutné používat nové suroviny a kovy. (Zdroj: Seco Tools)

Povědomí o ochraně životního prostředí se neustále zvyšuje a dodavatelé i zákazníci mají zájem o iniciativy, které se na ni zaměřují. „U zákazníků to zatím sklidilo velmi pozitivní ohlas. Už vědí, že nástroje, které vyrábíme z recyklovaných materiálů, si udržují stejně vysoký standard a oproti těm původním nijak neztrácejí na kvalitě. V současné době už je připraven i základní proces pro zpětný odkup vyřazených nástrojů – a to je další pozitivum. Zásadní je, abychom tyto příležitosti zakomponovali do našich běžných obchodních vztahů,“ vysvětluje Ted Forslund.

Nejedná se pouze o recyklaci

Recyklace je v cirkulární ekonomice velmi důležitá, ve skutečnosti ale představuje zcela poslední krok – předchází mu snahy o snižování spotřeby, možnosti oprav a opětovného používání produktů. „Recyklace je velmi významná, ovšem v cirkulární ekonomice hrají roli i další aspekty a je nutné věnovat pozornost každému z nich. Například životní cyklus našich výrobků – jak je konstruovat, aby sloužily déle, a ještě mohly být po dovršení konce životnosti dobře recyklovány? Jak je vyrábět za pomoci obnovitelných zdrojů a k tomu ještě udržitelně v rámci dodavatelských řetězců? Podstatou cirkulární ekonomiky je zkrátka zachování hodnoty, kterou jsme již jednou vytvořili,“ říká Ted Forslund.

Společnost Seco Tools hodlá do roku 2030 fungovat z 90 % na principech cirkulární ekonomiky. (Zdroj: Seco Tools)

Recyklace pomáhá minimalizovat produkci odpadu – není ale ani zdaleka jedinou cestou. Existuje široká škála oblastí, na které se můžeme s cílem zastavit „únik“ cenných zdrojů zaměřit – logistika a dodavatelské řetězce, třídění, skladování, řízení rizik, výroba energie, a dokonce i molekulární biologie a polymerní chemie. Hospodárnější a kvalitnější systémy sběru a zpracování a efektivní třídění výrobků s ukončenou životností umožní společnosti Seco Tools cirkulární ekonomiku významně podporovat.

Cíl: 2030

Jedním z hlavních úskalí je při řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí a změnou klimatu už samotný rozsah daného úkolu. Ted Forslund však věří, že cíl společnosti Seco Tools – dosáhnout do roku 2030 cirkulární ekonomiky z 90 % – je dosažitelný. „Abychom se s touto globální výzvou dokázali vypořádat, musíme daleko intenzivněji spolupracovat s našimi dodavateli i zákazníky. Docílíme vyšší efektivity při nižším množství vyprodukovaného odpadu – a to způsobem, který je pro naši planetu bezpečný. Je to prostě situace, v níž jsou všechny strany vítězem,“ zakončuje Ted.

Zdroj: Tisková zpráva agentury Mepax. Zpracováno redakcí

Související články
Všestranné a výkonné frézy na houževnaté materiály

Společnost Seco Tools nově nabízí monolitní frézy řady Seco JS754 Stub. Tyto frézy mají kratší břity, které maximalizují využití nástrojů a prodlužují jejich životnost o 20–40 %.

3D tisk při vývoji a výrobě nástrojů pro obrábění

Aditivní výroba – 3D tisk – umožnuje společnosti Seco Tools vytvářet i produkty, jejichž výroba by jinak byla velmi obtížná či zcela nemožná. Mezi výhody nasazení této metody patří kratší výrobní časy, lepší životnost nástrojů a větší udržitelnost.

Související články
Závitník, jenž dokonale sedne

Nový a všestranný sortiment produktů přináší nástroje tří výkonnostních úrovní, což výrobcům umožňuje vybrat to nákladově nejefektivnější řešení pro konkrétní aplikaci. Díky kombinaci špičkových řezných materiálů, pokročilých povlaků a speciálně upravených ostří obrábějí nástroje Seco přesné závity při vynikajícím odvodu třísek, kratších seřizovacích časech i delší životnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Oblíbená služba: renovace monolitních nástrojů

Jednou z nejrychleji rostoucích skupin výrobků společnosti Seco Tools jsou monolitní frézy a vrtáky. V roce 2022 však zaznamenala výrazný nárůst – o více než 30 % – také služba renovování těchto nástrojů.

Hydraulická sklíčidla a redukční pouzdra pro upínání nástrojů

Aby bylo upínání nástrojů co nejsnazší a nejpraktičtější, nabízí společnost Seco ucelenou řadu hydraulických sklíčidel a příslušných redukčních pouzder ve třech provedeních. Každé ze sklíčidel pojme různé velikosti stopek nástrojů, takže si vystačíte s menším počtem nástrojových upínačů. Díky sevření po celém obvodě stopky a přesnému vystředění zajišťují hydraulická sklíčidla s redukčními pouzdry vysokou spolehlivost a výkonnost obráběcích operací, jakož i dlouhou životnost nástrojů.

Frézování obtížně obrobitelných materiálů

Při frézování obtížně obrobitelných materiálů, jako jsou houževnaté oceli, nerezové oceli, superslitiny a titan, vznikají často na břitech nástrojů nárůstky či vruby a lomy, jenž zvyšují náklady a způsobují prostoje. K úspěšnému obrábění náročných materiálů využívají frézovací systémy nové generace Seco High Feed SP specifické kombinace vhodných řezných geometrií a karbidových tříd i optimálních úhlů nastavení ostří, jež zaručují vysoké hodnoty úběru materiálu, účinný odvod třísek a delší životnost nástrojů.

Nový frézovací systém přináší výkonnost a nižší náklady na břit

Požadavky zákazníků na nižší ceny nyní pomůže výrobcům uspokojit nový frézovací systém Seco Helical SN8-13 se zuby ve šroubovici, osazený oboustrannými břitovými destičkami s osmi břity – tím pádem výrazně nižšími náklady – a zlepšující operace drážkování, bočního frézování i interpolačního hrubování.

Hybridní seminář o inovacích v leteckém průmyslu

Ve středu 28. září uspořádá společnost Seco Tools společně se svými partnery akci nazvanou Inspiration Through Innovation (ITI). Tento seminář je zaměřen na leteckou výrobu a bude se konat hybridní formou – akci bude možné navštívit jak osobně (koná se v anglickém Alcesteru), tak virtuálně, prostřednictvím sledování živého vysílání na internetu. Účastníci a diváci se mohou těšit na ukázky obrábění, na sérii seminářů a prezentací a také na diskuze s přednášejícími.

Efektivnější výroba díky monitoringu strojů

Aby mohl výrobce optimalizovat svoji výrobu, potřebuje měřit neproduktivní časy a analyzovat příčiny jejich vzniku. Společnost Seco Tools nabízí svým zákazníkům monitorovací systém, který potřebné údaje o činnosti strojů získá. Systém Seco Machine Monitoring uživateli na základě zaznamenávaných dat poskytne informace, které jsou důležité nejen pro řízení efektivity, ale také pro zvýšení objemu výroby a kvality výrobků.

Snadná optimalizace nástrojů a řezných dat

Nová verze on-line aplikace Suggest od společnosti Seco Tools nabízí možnost snadno a rychle vybrat řezný nástroj vhodný pro konkrétní operaci a získat doporučené řezné parametry. Tato bezplatná aplikace je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách výrobce a díky ní mohou uživatelé zkrátit dobu optimalizace výrobních procesů.

Účinnější monolitní frézy s delší životností

Účinnost nástrojových řešení je třeba neustále zlepšovat. Týká se to i monolitních stopkových fréz, na jejichž optimalizaci neustále pracuje společnost Seco Tools. Ta nyní uvedla na trh novou řadu těchto fréz, nazvanou Jabro JSE510. Frézy jsou určeny k obrábění oceli, korozivzdorné oceli, litiny, titanu a některých typů hliníku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit