Témata
Reklama

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: říjen 2023

Podle posledních dat PMI od S&P Global česká výroba v říjnu opět signalizovala rapidní měsíční zhoršení zdraví sektoru. Útlum poháněly pokračující poklesy ve výrobě a nových zakázkách v důsledku odkládání a rušení objednávek vzhledem ke ztíženým podmínkám poptávky. To vedlo k dalším redukcím nákupu vstupů, skladových zásob a zaměstnanosti, přičemž tempo propouštění dosáhlo druhé nejvyšší hodnoty od června 2020. Obchodní důvěra zároveň oslabila, protože firmy očekávají, že výstup se během příštího roku změní jen málo.

Zákaznická poptávka v českém zpracovatelském sektoru byla v říjnu nadále utlumená a nové zakázky se opět snížily. Pokles nového obchodu byl výrazný a mezi nejostřejšími za tři a půl roku. Tížila ho inflace a náročné ekonomické podmínky v klíčových odvětvích a exportních trzích. Nové zakázky ze zahraničí se rovněž podstatně zredukovaly, ale – stejně jako u celkového objemu – tempo poklesu lehce zpomalilo. Česká výroba následně zaznamenala další měsíční pokles, ke kterému přispělo i rušení a odklady již zadaných zakázek. Tempo bylo nejslabší od května, ale stále celkově prudké. Finanční zátěž v českých zpracovatelských firmách během října opět klesla následkem nižších cen energií a materiálů. Provozní výdaje se snížily osmý měsíc v řadě, ač nejslabším tempem od dubna.

Reklama
Reklama
Reklama

Spolu s dalším měsíčním poklesem výdajů a ve snaze povzbudit prodej výrobci snížili své prodejní ceny. Podle některých zpráv klienti požadovali slevy a ústupky, na což firmy reagovaly promítnutím ušetřených výdajů do cen výstupu, které následně klesly nejrychleji od června 2009. Rozpracovanost během října stále klesala prudce, ač nejpomalejším tempem za tři měsíce. Objemy nedodělků se snížily vzhledem k dostatečným kapacitám ke zpracování ubývajících nových zakázek.

Index nákupních manažerů (PMI) výroby České republiky od S&P Global v říjnu mírně vzrostl ze zářijových 41,7 na 42 bodů, a signalizoval tak slabší, ač stále ostré zhoršení provozních podmínek v sektoru. Útlum byl mezi nejprudšími v tomto roce. Legenda: Zeleně - Výrobní index PMI, Oranžová - Průmyslová výroba dle ČSU, s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce (Zdroj: S&P Global, ČSÚ)

Posun Indexu budoucí výroby blíže k neutrálnímu prahu padesáti bodů ukázal, že firmy pro příští rok předpovídají obecnou stagnaci výstupu. Náročné podmínky pro poptávku a rušení zakázek zvýšily obavy mezi výrobci a jejich optimismus byl za rok 2023 zatím nejslabší. Utlumená poptávka po vstupech a další pokles nákupní aktivity v říjnu vedly k většímu zlepšení výkonu prodejců. Firmy zároveň upřednostňovaly redukce zásob ve snaze zlepšit cash flow vzhledem k nižším zakázkám.

Sian Jonesová, vedoucí ekonomka u S&P Global Market Intelligence: 

„V prostředí českého zpracovatelského sektoru se toho během října mnoho nezměnilo: výstup, nové zakázky i zaměstnanost dál klesly. Pracovních ztrát přibývalo a zaměstnanost klesla druhým nejrychlejším tempem od začátku pandemie. Slabá poptávka na domácím i zahraničním trhu spolu s nárůstem zpráv o rušení zakázek tížily očekávání a optimismus firem klesl na zatím nejnižší hodnotu v roce 2023. Nižší finanční zátěž spojená s omezováním výdajů výrobců a snahou dodavatelů zajistit odbyt se odrazila v největším snížení prodejních cen od poloviny roku 2009, protože i výrobci bojovali o pozornost odběratelů. Očekáváme, že Česká národní banka (ČNB) vzhledem k tlaku na snižování cen začne redukovat úrokové sazby na svém listopadovém zasedání.“Zpracováno redakcí na základě podkladů S&P Global.


Metodologie

Výrobní PMI pro Českou republiku zpracovává společnost S&P Global na základě odpovědí od panelu nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.


Index PMI

Index nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global je aktuálně k dispozici více než 40 zemím a klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o obchodě.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2023

Podle posledních dat PMI od S&P Global čeští výrobci na začátku třetího čtvrtletí pocítili další výrazné zhoršení zdraví zpracovatelského sektoru. K celkovému zhoršení došlo následkem prudšího poklesu nových zakázek, který vedl ke snížení výroby, zaměstnanosti, skladových zásob a nákupu vstupů. Firmy stále očekávají, že výroba během příštího roku poroste, ale stupeň důvěry klesl na nejnižší úroveň podruhé v roce 2023.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červen 2023

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se podle posledních dat PMI od S&P Global na konci druhého čtvrtletí výrazně zhoršily. Červnová data signalizovala zatím nejrychlejší pokles výroby i nových zakázek v tomto roce se zhoršením poptávky na domácích i zahraničních trzích. Omezený příjem nových zakázek se odrazil také na dalším poklesu zaměstnanosti. Propouštělo se nejrychleji od července 2020 a prudce se snížila i rozpracovanost. Snahy zbavit se zásob a snížit nákupy vstupů pak vedly k uvolnění kapacit u dodavatelů, což se projevilo dalším prudkým zlepšením termínů.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: květen 2023

Podle posledních výsledků PMI od S&P Global květnová data signalizovala další prudký pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru. Ke zhoršení provozních podmínek došlo vzhledem k opětovným poklesům výroby, nových zakázek, zaměstnanosti a zásob nákupů, zatímco sektor dál trápí slabá poptávka. Historicky utlumená zůstala i podnikatelská důvěra, ačkoli firmy očekávají, že výroba během příštího roku vzroste. Nižší příjem nových zakázek vedl k poklesu poptávky po vstupech, a tím k dalšímu zlepšení výkonu dodavatelů. 

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: duben 2023

Podle posledních dat PMI od S&P Global české zpracovatelské firmy naznačily, že v dubnu se provozní podmínky velmi zhoršily. Pokles byl zatím nejprudší v tomto roce a způsobil ho rapidnější propad výroby a nových zakázek, vzhledem k utlumené poptávce. Se slábnoucí zákaznickou důvěrou byl pokles nového prodeje dokonce mezi nejrychlejšími za poslední tři roky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: březen 2023

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se podle posledních dat PMI od S&P Global v březnu dál zhoršovaly. Pokles byl prudký a způsobilo ho další rychlé snížení výroby a nových zakázek. Rychlejší pokles rozpracovanosti svědčil o volných kapacitách a vedl firmy k redukci počtu pracujících ve snaze snížit výdaje. Evidentní byl rovněž další pokles nákupu vstupů s tím, že na snížené požadavky výroby firmy využívaly stávající zásoby. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: únor 2023

Únorová data PMI od S&P Global ukázala na další prudké zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Zdraví sektoru se zhoršilo v důsledku dalšího měsíčního poklesu výroby a prudší redukce příjmu nových zakázek. Na podmínky poptávky dolehla vysoká inflace a dostatečné zásoby zákazníků. Výrobci se nato snažili snížit náklady a propouštěli nejrychleji od července 2020. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: červen 2021

Červnová PMI data signalizovala podstatné zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Celkový růst byl nejrychlejší od prvního sběru dat v červnu 2001. Expanzi podpořilo silnější zvýšení výroby i nových zakázek, přičemž domácí i zahraniční odbyt vzrostl díky uvolnění omezení spojených s covidem-19. Naděje na další růst zakázek také přispěly ke zvýšení obchodní důvěry.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: květen 2021

Květnová data PMI signalizovala podstatné zlepšení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru a hlavička indexu vystoupala na rekordní úroveň. K celkovému růstu přispěla prudší zvýšení objemů výroby i nových zakázek. Výkon dodavatelů se mezitím zhoršil do největší míry v historii průzkumu vzhledem k výrazné nedostupnosti surovin a problémům v dopravě.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: duben 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl v dubnu z březnových 58 bodů na hodnotu 58,9, aby ukázal na největší zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem od ledna 2018. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: březen 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl z únorových 56,5 bodu na 58 v březnu. Aktuální hodnota indexu signalizovala prudké zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru a byla nejvyšší za více než tři roky. Data za březen 2021 byla nashromážděna mezi 12. a 23. 3. 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit