Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Plast blízké budoucnosti

24. 06. 2015

K rozšíření polymerů jako materiálů užívaných v různých průmyslových odvětvích a pro technické výrobky obecně došlo teprve v poměrně nedávné době. Mezi prvními takovými polymery byly například ty na bázi polyamidu, používané v USA od konce druhé světové války, nebo polymery na bázi polypropylenu, vyvinuté italským chemikem Giulio Nattou na milánské univerzitě Politecnico di Milano v roce 1954.

Plasty jako konstrukční materiál

06. 05. 2015
Prof. Josef Steidl

Polymery jsou stále využívanějším materiálem nejen ve strojírenství. Díky svým vlastnostem nahrazují v mnoha případech kovové materiály. Na druhé straně jsou s nimi spojeny i problémy, jako např. jejich recyklace.

Normované díly pro náročné aplikace

08. 04. 2015

Vysoce specializované oblasti, jako je zdravotnictví či výroba a zpracování potravin, jsou charakterizovány nejen svými nároky na hygienické vlastnosti materiálu, ale také řadou designových specifik. Jedná se zejména o hladký povrch, široké plochy bez prohlubní a spár a oblé hrany. To vše za účelem snadného čištění, dezinfekce a obecně ochrany před usazováním choroboplodných zárodků.

Inovace v průmyslovém podniku

11. 02. 2015
Prof. Jiří Marek

Inovace - pojem, který je skloňován ve všech oblastech odborného i politického života. Je však vysvětlována a chápána různě. Někdo se cítí jako ryba ve vodě při teoretizování, někdo ho používá a ani neví, co tento pojem znamená, někdo mlčí a skutečně inovuje. Tento příspěvek je nutné chápat jako další názor a podělení se o zkušenosti s inovacemi ve firmě Kuličkové šrouby Kuřim.

Výměna čelistí během sekund

Vyměňujete-li několikrát denně čelisti na sklíčidlech nebo svěrácích, mohou neproduktivní časy obráběcího stroje rychle vyšplhat k desetitisícům korun ročně. Při investici do nového upínacího přípravku se vyplatí cíleně hledat systémy s rychlou výměnou čelistí, které redukují přípravné časy na pár sekund. Navíc i stávající sklíčidla lze proměnit pomocí efektivních doplňkových sad na opravdového "zabijáka" přípravných časů.

Moderní upínací, manipulační a automatizační technika

25. 06. 2014

Exkurze v závodech Schunk v Brackenheim-Hausen a Lauffen/Neckar, organizovaná filiálkou firmy v České republice, Schunk Intec, s. r. o., Brno, umožnila seznámení nejen s výrobním programem firmy, ale především s promyšlenou filozofií výroby a její realizací v současných podmínkách technologických procesů. Základem činnosti firmy je důraz na mimořádnou kvalitu výroby, nadstandardní vztahy se zákazníky a především aktivní přístup k rozvoji oboru z hlediska praktické využitelnosti.