Témata
Zdroj: Stroje JMK

Cesta k úsporám? Kvalitní laserové značení

S popisováním a značením dílců se setkáváme v nejrůznějších oblastech našeho soukromého života i ve výrobní sféře. Popisování slouží nejen k identifikaci výrobků, ale také ke snadné kontrole stavu dílců či rozpracovanosti v technologickém řetězci, životnosti či efektivnímu využití nástrojů.

Reklama

Jedním z předních výrobců značicích laserů je firma ACI Laser, kterou v České a Slovenské republice zastupuje firma Stroje JMK.

Laser vytváří na povrchu materiálu s vysokou přesností stálý, mechanicky odolný, velmi kontrastní a jinak nenapodobitelný popis. Vše probíhá v jediné krátké operaci bez použití chemických přísad, barvy či inkoustu nebo mechanických zásahů do struktury materiálu.

AOI – systém automatické 1D a 2D identifikace a měření objektů. (Zdroj: Stroje JMK)

Kontrastní značení

Laserový popis tak díky svým jedinečným fyzikálním vlastnostem zaujímá své místo v oblasti trvalého značení výrobků a dílů. Estetický dojem společně s vynikající kvalitou, čitelností a variabilitou činí z tohoto druhu značení jeden z nejpoužívanějších způsobů, jak trvalé značení provádět. Laserový paprsek při doteku s povrchovou vrstvou daného materiálu tzv. vytáhne atomy uhlíku na povrch a dochází k vytvoření kontrastního značení. Laserem lze dnes již realizovat značení do téměř všech materiálů např. oceli, litiny, titanu, mosazi, mědi, bronzu, hliníku a jeho slitin, včetně eloxovaných povrchů, slinutého karbidu, zlata, stříbra, plastů, vícevrstvých a pigmentových plastů, pryže, samolepicí fólie, výrobků opatřených krycí barvou, skla, kůže, textilu atd. Značicí lasery se dle materiálu, který se značí, rozdělují podle zdroje laserového paprsku na diodové YAG, vláknové a CO2 lasery.

Značení laserem našlo uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslu i výroby, např. jsou to značení dílů, polotovarů, finálních výrobků a součástek v elektrotechnickém či automobilovém průmyslu, značení nástrojů, kalibrů měřidel, plastových výlisků, popis stupnic a čísel měřidel měřítek, značení leštěných a broušených dílů, značení dílů s povrchovou úpravou (barva, chrom, nikl, elox atd.), pomoci šperků či reklamních předmětů aj.

Kompaktní lasery pro integraci do linek. (Zdroj: Stroje JMK)

Laserem lze označit prakticky jakýkoliv kovový i nekovový materiál, přičemž povrch značeného výrobku může mít proměnný tvar a různou povrchovou úpravu. Změnou parametrů laseru lze kontinuálně přecházet od povrchového popisu ve vrstvě materiálu několik mikronů až po laserové gravírování či odebírání materiálu do hloubky v desetinách milimetru.

Dá se při značení produktů ušetřit?

Provoz libovolného stroje se neobejde bez nákladů. Platí to i o strojích určených ke značení či identifikaci.

Pokud je značení dílů či hotových produktů součástí vašich výrobních procesů, mluvíme o několika proměnných, které stojí za úvahu při řešení úspor. Zřejmě největší zvyšování nákladů současnosti se promítá při nákupu materiálu, bez kterého se některé značicí technologie neobejdou. To znamená hlavně nákupy inkoustů, barev, etiket, nalepovacích štítků atd. Se spotřebním materiálem souvisejí také náklady na uskladnění, včasný nákup a s tím spojená administrativa a logistika.

Reklama

V tomto ohledu jsou značicí lasery velmi výhodné, protože nevyžadují žádný spotřební materiál. Značení se vytváří pouze za pomoci laserového paprsku, potřebujete tak jen materiál, který budete značit.

Lidské zdroje a automatizace

Největším přínosem automatizace je úspora v oblasti lidských zdrojů. Lidé jsou nejdražším vstupním nákladem. Zaměstnanci určení pro obsluhu strojů pak mohou být využiti na kvalifikovanější práci. Automatické podavače, dopravníky či robotická řešení jsou tady od toho, aby výroba nebyla tolik závislá na lidském faktoru. Děje se tak především z důvodu nezávislosti na dostupnosti lidí (lockdowny, nedostatek personálu). Toto platí také v oblasti popisování a identifikace.

Popisek od klienta do korektury PDF. (Zdroj: Stroje JMK)

Popisovací lasery pro trvalé značení jsou vhodné pro zakomponování do širších výrobních celků, do výrobních linek či jednoúčelových strojů. Pro zajištění dlouhodobě stabilní kvality popisu a stálého výkonu laseru jsou používány u firmy ACI Laser výhradně laserové zdroje od významného evropského výrobce. Pro automatizaci využijete nejen samotný stroj, ale také vlastní systém pro programování, který je intuitivní a nabízí mnoho užitečných funkcí při tvorbě čárových či datových polí. Stroje jsou řízené pomocí signálů a komunikačních rozhraní, včetně např. komunikace se systémem SAP. Dnes firma ACI Laser např. nabízí kombinaci popisovacího laseru, manipulátoru a systému AOI (automatické rozpoznání objektu), která umožňuje dílce uložit na obrobkovou paletu či kazetu libovolně bez přesné pozice a orientace, a přitom zaručuje přesné a správné značení bez lidského zásahu či kontroly, a zařízení je tak zcela nezávislé na možné lidské chybě.

Odborníci firmy ACI Laser jsou připraveni pomoci s aplikacemi i s přípravou. Projekty na klíč dle požadavků zákazníka jsou samozřejmostí.


Umístění expozice firmy Stroje JMK na MSV 2022:
pavilon P, stánek 40

Související články
Bezkontaktní čištění laserem

Jak zajistit co nejšetrnější čištění povrchů materiálu bez ekologické zátěže? A jak nahradit technologie, jako jsou pískování, chemické čištění, kdy vzniká nebezpečný odpad, nebo čištění s použitím drahého suchého ledu s vysokou produkcí CO2? To je v současné době důležité téma v oblasti čištění a odpovlakování povrchů.

Kvalita neustále pod dohledem

Vysoce přesné honované otvory vyžadují pečlivou kontrolu kvality. U všech honovacích strojů firmy Kadia je tento úkol řešen „skenováním otvorů“ ihned po operaci honování. Výsledek opracování tak zůstává neustále pod dohledem. Navíc sken vypovídá mnohem více o dosažené kvalitě než běžná měření.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Související články
Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Made in Česko: Kde rostou srdce laserů

Že se dá pěstovat kdeco, je jasné – žampiony ve sklepě počínaje a vzácnou orchidejí konče. A není vůbec vyloučeno, že se snadno stanete světově proslulými pěstiteli. Stačí, aby vaše orchidej chytila nějak výjimečnou, netypickou barvu nebo byla větší než jiné, a je to, budete v novinách a stanete se světově známým pěstitelem. Existuje však jedno pěstování, které na hobby úrovni realizovat a dosáhnout v něm světového věhlasu nelze. Jde o pěstování monokrystalů pro vědu, výzkum, inovace a průmysl.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme opět zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

VaVaI a průmysl: Aby know-how zůstalo ve firmě

Ryze česká společnost Lavat se sídlem v Chotuticích vyrábí a dodává přesné strojírenské součásti, vakuové zařízení a komponenty a také výrobky z oboru laboratorní techniky. A aby toho nebylo málo, intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, na který vynakládá více než 15 % z celkového obratu. Na zkušenosti s propojením vědy a výzkumu s oblastí průmyslu, tak aby bylo prospěšné oběma stranám, jsme se zeptali Ing. Tomáše Chaloupky, technického ředitele a vedoucího zdejšího výzkumně vývojového oddělení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit