Témata
Zdroj: Stroje JMK

Cesta k úsporám? Kvalitní laserové značení

S popisováním a značením dílců se setkáváme v nejrůznějších oblastech našeho soukromého života i ve výrobní sféře. Popisování slouží nejen k identifikaci výrobků, ale také ke snadné kontrole stavu dílců či rozpracovanosti v technologickém řetězci, životnosti či efektivnímu využití nástrojů.

Reklama

Jedním z předních výrobců značicích laserů je firma ACI Laser, kterou v České a Slovenské republice zastupuje firma Stroje JMK.

Laser vytváří na povrchu materiálu s vysokou přesností stálý, mechanicky odolný, velmi kontrastní a jinak nenapodobitelný popis. Vše probíhá v jediné krátké operaci bez použití chemických přísad, barvy či inkoustu nebo mechanických zásahů do struktury materiálu.

AOI – systém automatické 1D a 2D identifikace a měření objektů. (Zdroj: Stroje JMK)

Kontrastní značení

Laserový popis tak díky svým jedinečným fyzikálním vlastnostem zaujímá své místo v oblasti trvalého značení výrobků a dílů. Estetický dojem společně s vynikající kvalitou, čitelností a variabilitou činí z tohoto druhu značení jeden z nejpoužívanějších způsobů, jak trvalé značení provádět. Laserový paprsek při doteku s povrchovou vrstvou daného materiálu tzv. vytáhne atomy uhlíku na povrch a dochází k vytvoření kontrastního značení. Laserem lze dnes již realizovat značení do téměř všech materiálů např. oceli, litiny, titanu, mosazi, mědi, bronzu, hliníku a jeho slitin, včetně eloxovaných povrchů, slinutého karbidu, zlata, stříbra, plastů, vícevrstvých a pigmentových plastů, pryže, samolepicí fólie, výrobků opatřených krycí barvou, skla, kůže, textilu atd. Značicí lasery se dle materiálu, který se značí, rozdělují podle zdroje laserového paprsku na diodové YAG, vláknové a CO2 lasery.

Značení laserem našlo uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslu i výroby, např. jsou to značení dílů, polotovarů, finálních výrobků a součástek v elektrotechnickém či automobilovém průmyslu, značení nástrojů, kalibrů měřidel, plastových výlisků, popis stupnic a čísel měřidel měřítek, značení leštěných a broušených dílů, značení dílů s povrchovou úpravou (barva, chrom, nikl, elox atd.), pomoci šperků či reklamních předmětů aj.

Kompaktní lasery pro integraci do linek. (Zdroj: Stroje JMK)

Laserem lze označit prakticky jakýkoliv kovový i nekovový materiál, přičemž povrch značeného výrobku může mít proměnný tvar a různou povrchovou úpravu. Změnou parametrů laseru lze kontinuálně přecházet od povrchového popisu ve vrstvě materiálu několik mikronů až po laserové gravírování či odebírání materiálu do hloubky v desetinách milimetru.

Dá se při značení produktů ušetřit?

Provoz libovolného stroje se neobejde bez nákladů. Platí to i o strojích určených ke značení či identifikaci.

Pokud je značení dílů či hotových produktů součástí vašich výrobních procesů, mluvíme o několika proměnných, které stojí za úvahu při řešení úspor. Zřejmě největší zvyšování nákladů současnosti se promítá při nákupu materiálu, bez kterého se některé značicí technologie neobejdou. To znamená hlavně nákupy inkoustů, barev, etiket, nalepovacích štítků atd. Se spotřebním materiálem souvisejí také náklady na uskladnění, včasný nákup a s tím spojená administrativa a logistika.

Reklama

V tomto ohledu jsou značicí lasery velmi výhodné, protože nevyžadují žádný spotřební materiál. Značení se vytváří pouze za pomoci laserového paprsku, potřebujete tak jen materiál, který budete značit.

Lidské zdroje a automatizace

Největším přínosem automatizace je úspora v oblasti lidských zdrojů. Lidé jsou nejdražším vstupním nákladem. Zaměstnanci určení pro obsluhu strojů pak mohou být využiti na kvalifikovanější práci. Automatické podavače, dopravníky či robotická řešení jsou tady od toho, aby výroba nebyla tolik závislá na lidském faktoru. Děje se tak především z důvodu nezávislosti na dostupnosti lidí (lockdowny, nedostatek personálu). Toto platí také v oblasti popisování a identifikace.

Popisek od klienta do korektury PDF. (Zdroj: Stroje JMK)

Popisovací lasery pro trvalé značení jsou vhodné pro zakomponování do širších výrobních celků, do výrobních linek či jednoúčelových strojů. Pro zajištění dlouhodobě stabilní kvality popisu a stálého výkonu laseru jsou používány u firmy ACI Laser výhradně laserové zdroje od významného evropského výrobce. Pro automatizaci využijete nejen samotný stroj, ale také vlastní systém pro programování, který je intuitivní a nabízí mnoho užitečných funkcí při tvorbě čárových či datových polí. Stroje jsou řízené pomocí signálů a komunikačních rozhraní, včetně např. komunikace se systémem SAP. Dnes firma ACI Laser např. nabízí kombinaci popisovacího laseru, manipulátoru a systému AOI (automatické rozpoznání objektu), která umožňuje dílce uložit na obrobkovou paletu či kazetu libovolně bez přesné pozice a orientace, a přitom zaručuje přesné a správné značení bez lidského zásahu či kontroly, a zařízení je tak zcela nezávislé na možné lidské chybě.

Odborníci firmy ACI Laser jsou připraveni pomoci s aplikacemi i s přípravou. Projekty na klíč dle požadavků zákazníka jsou samozřejmostí.


Umístění expozice firmy Stroje JMK na MSV 2022:
pavilon P, stánek 40

Související články
Bezkontaktní čištění laserem

Jak zajistit co nejšetrnější čištění povrchů materiálu bez ekologické zátěže? A jak nahradit technologie, jako jsou pískování, chemické čištění, kdy vzniká nebezpečný odpad, nebo čištění s použitím drahého suchého ledu s vysokou produkcí CO2? To je v současné době důležité téma v oblasti čištění a odpovlakování povrchů.

Kvalita neustále pod dohledem

Vysoce přesné honované otvory vyžadují pečlivou kontrolu kvality. U všech honovacích strojů firmy Kadia je tento úkol řešen „skenováním otvorů“ ihned po operaci honování. Výsledek opracování tak zůstává neustále pod dohledem. Navíc sken vypovídá mnohem více o dosažené kvalitě než běžná měření.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

VaVaI a průmysl: Aby know-how zůstalo ve firmě

Ryze česká společnost Lavat se sídlem v Chotuticích vyrábí a dodává přesné strojírenské součásti, vakuové zařízení a komponenty a také výrobky z oboru laboratorní techniky. A aby toho nebylo málo, intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, na který vynakládá více než 15 % z celkového obratu. Na zkušenosti s propojením vědy a výzkumu s oblastí průmyslu, tak aby bylo prospěšné oběma stranám, jsme se zeptali Ing. Tomáše Chaloupky, technického ředitele a vedoucího zdejšího výzkumně vývojového oddělení.

Stroje v pohybu: Velký ocelový krtek

Tentokrát se za pohyblivými stroji vypravíme pod zem. Představíme vám stroje, které dokážou účinně, rychle, bezpečně a bez použití trhacích prací prorazit tunel a zároveň postavit jeho ostění. Jde o plnoprofilové razicí stroje, označované zkratkou TBM (Tunnel Boring Machines). Česky se tento způsob ražby nazývá „technologie mechanizovaného tunelování“.

Přestaneme vyrábět a budeme tisknout?

3D tisk (AM – Additive Manufacturing) je obor, který přes svou krátkou historii překvapuje v mnoha ohledech – efektivitou, praktičností, flexibilitou... Jeho využitelnost jako technologie roste téměř exponenciálně, a přitom ale trochu utajeně.

Názorové fórum odborníků

Využití laserů v průmyslu a logistice se neustále rozšiřuje. Je možné jimi například řezat, značit, navařovat, měřit, skenovat a mnoho dalšího.
K jaké činnosti využívá lasery ve výrobě vaše společnost? Případně, jaká laserová řešení nabízíte svým zákazníkům?

Stroje v pohybu – Pražská mobilní zvonohra

Tentokrát vám představíme stroj veskrze zvláštní a jedinečný. Vlastně jde o hudební nástroj. Je to však takový nástroj, jehož schopnost hýbat se je jen velmi obtížně představitelná, i když má v názvu slovo „mobilní“. Je to totiž zvonohra, jejíž hlavní součástí je soubor 57 zvonů. Jen samy zvony váží dohromady bezmála pět tun, hmotnost celého nástroje je 12 000 kg. Takový kolos byste čekali spíš v mohutných zdech chrámové věže než na korbě nákladního automobilu.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Stroje v pohybu – Slovenská strela po 85 letech jako nová

Letos na jaře se do podnikového muzea kopřivnické společnosti Tatra Trucks slavnostně vrátil opravený železniční motorový vůz M 290.002 „Slovenská strela“, který je od roku 2010 národní kulturní památkou. Tento čtyřnápravový vůz je zajímavý nejen tím, že dlouho držel rychlostní rekord při přepravě cestujících na pravidelné lince mezi Prahou a Bratislavou, ale také unikátním řešením pohonu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit