Témata
Reklama

Efektivní frézování drážek pro pero

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Denně podnik vyrobí více než čtyři tisíce elektromotorů, které jsou určeny k pohonu především průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

Výroba elektromotorů je specifická – jde o spojení poctivé lidské práce s nejmodernějšími technologiemi. Na výrobě elektromotorů se aktuálně podílí přes 2 000 zaměstnanců a téměř 2 500 nejrůznějších strojů a zařízení. Ročně se v Mohelnici vyrobí kolem milionu kusů motorů. Zatímco před rokem 2012 se jednalo především o základní provedení elektromotorů, dnes tvoří převážnou část produkce speciální provedení, tedy motory vyráběné přesně podle individuálních požadavků zákazníků. Ti si dnes mohou vybrat z více než 85 000 aktivních variant elektromotorů s extrémně krátkými dodacími lhůtami.

Reklama
Reklama

Obrábění v Mohelnici a spolupráce s firmou Walter

V mohelnickém závodě se obrábějí všechny komponenty elektromotorů. Jedná se o kostru, štíty, skříně a víka svorkovnice, které se vyrábějí z šedé litiny nebo hliníku, dále o rotory a hřídele z nelegované konstrukční oceli třídy 11 (ČSN E335 11600). Základní operací je zde frézování a soustružení, které doplňuje vrtání, vyvrtávání a řezání závitů. K nejvýznamnějším dodavatelům řezných nástrojů patří firma Walter, s níž Siemens Mohelnice spolupracuje více než 20 let. Z portfolia firmy Walter odebírá především nástroje pro frézování, VBD pro soustružení, ale i závitníky, monolitní a destičkové vrtáky. Obrovským přínosem je technická podpora firmy Walter při testování nových nástrojů a samozřejmě také profesionalita a flexibilita jejího obchodního zastoupení.

Testování nové frézy v provozních podmínkách

Frézování drážek pro pero patří při výrobě hřídelí z hlediska nákladů na obrábění – s ohledem na potřebné nástrojové vybavení – k nejnákladnějším operacím. Současně byly hledány další možnosti zefektivnění výroby hřídelí. Za tím účelem byly ve spolupráci s firmou Walter provedeny testy obrábění hřídelí, které probíhaly na vertikálních soustruzích firmy Emag, konkrétně na dvou strojích Emag VTC 100 a dvou strojích Emag VTC 250. Zde byla hřídel za pomoci dvou revolverových hlav a osy Y soustružena a frézována na jedno upnutí na hotovo, bez následného broušení přesných průměrů a frézování drážek.

Ve spolupráci s firmou Walter CZ byla pro požadovanou aplikaci vyvinuta speciální monolitní fréza se speciální geometrií, která díky speciálnímu povlaku zajišťuje stabilní obráběcí proces a zvýšení životnosti. Testy proběhly za přítomnosti obchodního zástupce a technika společnosti Walter pana Michala Runtága a technologů obrábění hřídelí pánů Romana Puchra a Jiřího Strouhala. Zkoušky provozního nasazení nové frézy probíhaly po dobu půl roku, od loňského podzimu. Jednalo se o zcela nový prototyp s geometrií odlišnou od stávajícího nástroje.

Jeden ze svislých soustruhů, na kterém probíhaly testy frézování drážek.

Nová technologie frézování drážky

Původně bylo navrženo hrubování drážky pomocí hrubovací frézy, následně byly pomocí dokončovací frézy opracovány kontury drážky pro pero na hotovo z důvodu dodržení kolmosti stěn (0,05 mm). Tento způsob však nebyl efektivní, a proto byla vyzkoušena jiná varianta frézování, a to lineárním zanořením (rampováním). S ohledem na životnost nástrojů se však vůči původně navrženému procesu nejednalo o lepší řešení.

Nová fréza upnutá v soustruhu v ose Y

Proto byl za pomocí technika firmy Walter Jana Uhlíře změněn způsob frézování na kapsování drážky pomocí jednoho nástroje. To znamená, že fréza byla zanořena na požadovanou hloubku drážky a následně byla v celé délce vyhrubována. Nakonec bylo stejným nástrojem dokončeno opracování kontur na požadovanou toleranci. Výhodou použité frézy bezesporu je její variabilita vůči požadovaným tolerancím drážek. Frézou s jmenovitým průměrem 11,7 mm je možné frézovat drážky například 12 N9, 12 P9, 12 JS9, 14 N9, 14 P9 aj. Použité řezné parametry jsou uvedeny v tabulce.

Výsledkem testování je úspora cca jednoho milionu korun při zachování stávajících řezných parametrů a navýšení životnosti nástroje o 70 %.

Speciální monolitní fréza Walter (ilustrační foto)

Důležité mezníky v historii závodu

  • 1904 Dne 30. 9. byla založena společnost Ludwig Doczekal & Comp. – podnik pro výrobu elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici.
  • 1924 Uzavření smlouvy o vzájemném společenství se společností Siemens
  • 1945 Výnosem ministerstva přechází závod pod národní správu Siemens – Schuckertových závodů se sídlem v Praze. Vznik značky MEZ.
  • 1994 Dne 1. 6. byla vládou ČR schválena privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens.

Walter CZ

Libor Dřevický

eva.prochazkova@walter-tools.com

www.walter-tools.com

Reklama
Související články
Trendy ve vývoji nástrojů

Snižování emisí skleníkových plynů CO2 se stalo cílem pro celý svět. Na mnoha místech se hovoří o uvalení daně na emise CO2. Německá vláda si stanovila cíl snížit emise oxidu uhličitého v Německu do roku 2030 o 55 procent. To značným způsobem ovlivnilo i vývoj obráběcích strojů, vznikají nové oblasti použití a stávající je třeba adaptovat.

Vrták pro všechny materiály, stroje a aplikace

S vrtákem ze slinutého karbidu Xtreme Evo v produktové řadě Advance přináší Walter AG na trh novou skupinu výrobků DC160.

Od specialisty k dodavateli systému

Světový trh a koncepce "dodavatele systému" nepředstavovaly při založení společnosti Walter AG v roce 1919 pro začínajícího podnikatele Richarda Waltera ještě žádné téma. Ale už tenkrát byla pro úspěch společnosti centrálním prvkem filozofie založená na myšlence pracovat inovativně a v úzké souvislosti s potřebami zákazníků.

Související články
Walter píše dějiny průmyslu od roku 1919

V lednu 2019 uvádí společnost Walter na trh zcela novou generaci fréz Xtra·tec XT. Nová řada výrobků je výsledkem nebývalého nápadu - společnost Walter zcela od základů otočila taktiku optimalizace oproti obvyklému postupu v oblasti použití vyměnitelných břitových destiček. Tím se mění jejich usazení, stabilita a chování při obrábění. Počet zubů lze zvýšit až o 17 procent, což je významným přínosem produktivity pro uživatele. Xtra·tec Xtended Technology (XT) tak pokračuje ve stoleté historii inovací této společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní obrábění ploch - jeden nástroj

Společnost Walter vyvinula novou PKD frézu umožňující hrubování i dokončovací obrábění hliníku a bimetalových součástí při současném mazání. Nový nástroj zhospodární výrobu bloků motorů v automobilovém průmyslu.

Zakázková řešení takřka bez čekání

Společnost Walter rozšiřuje svou produktovou nabídku použitelnou ve spojení s rychlou doručovací službou Walter Xpress tak, aby obsáhla i vyměnitelné břitové destičky.

Aplikace pro podrobnou analýzu nástrojů

Společnosti Walter AG a Comara společně rozvinuly softwarové řešení Walter appCom. Tento nástroj zachycuje v reálném čase údaje o stroji, které jsou pak základem pro cílenou optimalizaci obrábění součástí. Společnost Walter představuje aplikaci Tool Life – řešení pro vizualizaci a analýzu údajů o nástrojích, které lze do balíku appCom hladce integrovat.

Výrobci automobilů sázejí na zlato

Mezi odborníky je obrábění klikových hřídelí považováno za ligu mistrů v oblasti kovoobrábění. Kliková hřídel představuje značně složitý díl, který přeměňuje přímočarý pohyb pístů přenášený pomocí ojnic na otáčivý pohyb. Tato úloha vyžaduje maximální přesnost, jelikož kliková hřídel musí pracovat prakticky bez tření, resp. s extrémně nízkým třením. Proto musejí být symetrické otočné prvky s odlišnými rozměry a poloměry opracovány naprosto přesně.

Digitalizace ve středu pozornosti

Nároky v odvětví kovoobrábění se neustále zvyšují a zároveň nabírá obrátky digitalizace a zapojování do sítě. Současně rostou požadavky zákazníků na celostní koncepty a odpovídající digitální služby.

Digitalizace výroby v praxi

Digitalizace průmyslové výroby nabývá konkrétní podoby. Také společnost Walter AG se tímto tématem již nějakou dobu zabývá. Zdejší odborníci v současné době vyvíjejí rozsáhlou digitální platformu, na jejímž základě může uživatel výrazně efektivněji používat nástroje, omezit plýtvání a minimalizovat činnosti, které se doposud prováděly manuálně.

Nástroje pro náročné aplikace a sériovou výrobu

Společnost Walter představila řadu zajímavých nástrojů, které přinášejí další zvýšení produktivity a spolehlivosti v náročných aplikacích frézování, vrtání a soustružení či v sériové výrobě.

Sledováním nástrojů k chytré továrně

Kompletní sledování veškerých nástrojů používaných ve výrobních procesech, kontrola životnosti a včasná výměna nástrojů – a všechno zcela jednoduše stisknutím tlačítka. To, co ještě nedávno bylo pouhým přáním, se nyní díky řešení Tool ID od firmy Walter stává skutečností.

Maximální výkon je nyní univerzální

Nové systémové vyměnitelné břitové destičky pro nástrojovou řadu M4000 od skupiny Walter jsou vhodné pro tolik různých druhů použití při frézování jako nikdy dříve.

Nová řada vrtáků pro efektivní vrtání

Společnost Walter obohatila svůj program vrtáků o novou řadu výrobků DC150, které se vyznačují přesností, spolehlivostí a příznivými náklady. DC150 nabízí špičkovou kvalitu i těm uživatelům, kteří z důvodu hospodárnosti museli doposud využívat jiná řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit