Témata
Zdroj: Mikron Tool

Frézování a vrtání jedním nástrojem

Švýcarský výrobce přesných nástrojů Mikron Tool rozšiřuje úspěšnou nabídku fréz CrazyMill Cool P & S, které jsou určeny pro hrubovací i dokončovací operace, o novou, torickou frézu.

Reklama

Nový nástroj spojuje přednosti frézování a vrtání a byl vytvořen speciálně pro obrábění nerezových ocelí, titanu, slitin CoCr a superslitin. Stejně jako u předchozí varianty ve válcovém provedení je možné i s touto novou, torickou vrtací frézou zajet kolmo do materiálu až do hloubky 1 x d a dále pak pokračovat stranovým frézováním. S vysokou přesností a vynikajícími řeznými parametry frézuje tento nástroj drážky nebo kapsy i v těch nejužších místech. Pokud jsou navíc vyžadovány i rohové rádiusy, je to ten správný nástroj pro vaše použití. Předností je sofistikovaná technologie, ke které přispívá několik faktorů.

Obrábění rotoru letecké turbíny: Nová, torická fréza dosahuje neuvěřitelných řezných dat při hrubování a dokončování v nerezové oceli X12Cr13/1.4006. (Zdroj: Mikron Tool)

Geometrie promyšlená do posledního detailu

Nová geometrie břitů umožňuje spolehlivé zajetí do materiálu (vrtání) s nízkými vibracemi. Firma Mikron Tool našla důmyslné řešení, které zabraňuje vylomení řezné hrany a snižuje sílu potřebnou k proniknutí do materiálu. Extra široký prostor pro třísky v hlavové části umožňuje zachycení třísek během vrtání a jejich boční odvedení do rozšířených drážek pro třísky. Přizpůsobené úhly čela a hřbetu a také stabilní rohy břitu zabraňují bočnímu zachycení a jejich vylomení vlivem vibrací, což je jedna z hlavních obtíží při „vrtání“ frézou.

Jedinečný nástroj pro různé aplikace: frézování otvorů, ramp, kapes, drážek a obrysů, nyní i s rohovým rádiusem. (Zdroj: Mikron Tool)

Vždy zachovat chladnou hlavu

Chladicí kanálky integrované ve stopce vedou chladicí kapalinu přímo k břitům a zajišťují konstantní a cílené chlazení v každé poloze. Ochlazované břity umožňují dosáhnout vyšších řezných a posuvových rychlostí. Navíc díky masivnímu chladicímu paprsku jsou třísky průběžně odplavovány z frézovací zóny. Tím se zabrání jejich setrvání v drážce a jejich několikanásobnému rozbití, které pak poškozuje frézu i frézovaný povrch. Výsledkem je dlouhá životnost a vynikající kvalita povrchu.

Několik faktů v porovnání s běžnými nástroji:

 • až 5krát vyšší objem odebíraného materiálu;
 • až 5krát delší životnost;
 • až 5krát kratší doba obrábění,
 • perfektně řízený odvod třísek;
 • vynikající kvalita povrchu: Ra ≤ 0,5 µm.

Důležitý je výběr materiálu!

Pro výrobu této frézy se používá speciálně vyvinutý ultrajemný tvrdokov, který se vyznačuje vysokou houževnatostí a splňuje také všechny požadavky z hlediska mechanických vlastností. Robustní, tvrdokovová stopka podporuje stabilní frézování bez vibrací. Je tak zaručena nejvyšší přesnost a kvalita povrchu. Vysoce výkonný povlak SNP zvyšuje nejen tvrdost povrchu, ale také odolnost proti opotřebení a tepelnou odolnost. Sníží se tak kluzný odpor při odvodu třísek, což zabraňuje jejich přilepení k břitům. Výsledkem je optimální odstranění třísek a dlouhá životnost.

Integrované chlazení nástrojů od společnosti Mikron Tool zaručuje působivé rychlosti úběru, dlouhou životnost a velmi dobrou kvalitu povrchu. (Zdroj: Mikron Tool)

Vysoký výkon se stává samozřejmostí

Díky vysokým řezným a posuvovým rychlostem a přísuvu (ae) od 1 x d je možné dosáhnout působivých rychlostí úběru. Vrtací fréza zaujme dlouhou životností a vynikající kvalitou povrchu, a to již od průměru 1 mm.

Frézování drážky pro pero: tříbřitá fréza s integrovanými chladicími kanálky umožňuje vertikální zajetí s následným frézováním v plném materiálu. (Zdroj: Mikron Tool)

Alberto Gotti, vedoucí vývoje ve společnosti Mikron Tool, doplňuje: „Výhody pro uživatele jsou značné: 19násobné zvýšení rychlosti úběru materiálu a 92% zkrácení doby obrábění ve srovnání s konvenční frézou s rohovým rádiusem a externím chlazením. Jednoduše crazy!

Frézy CrazyMill Cool P & S jsou k dispozici v rozsahu průměrů od 1 do 8 mm, a to ve dvou verzích:
– typ A: 2,5 x d (řezná délka 2,5 x d);
– typ C: 5 x d (řezná délka 2,0 x d).

Přesvědčivá i v praxi

Při použití v segmentu letectví byla tato vysoce výkonná fréza přesvědčivá ve srovnávacích testech. Úkolem bylo výrazně zkrátit dobu obrábění při hrubování a dokončování čtrnácti drážek s rohovým rádiusem u rotoru turbíny z nerezové oceli (materiál X12Cr13/1.4006).

Rozměry drážek byly T = 10 mm, L = 20 mm a B = 3,8 mm.

Nasazen byl nástroj CrazyMill Cool P & S Torisch (průměr 3,7 mm, 5 x d, typ C). Při hrubovací operaci nástroj frézoval přímo do plného materiálu tělesa, a to s axiální hloubkou řezu ap 1,85 mm a s posuvem 0,026 mm na otáčku a zub, a odebíral materiál řeznou rychlostí 190 m.min-1. Při dokončovacím procesu bylo dosaženo definitivních rozměrů drážky a vynikající kvality povrchu. Kolmost stěn je zaručena. Fréza dosahuje vynikající rychlosti úběru materiálu 9,4 cm3.min-1 ve srovnání s rychlostí 0,5 cm3.min-1 u běžné frézy. A to je ten rozdíl: Doba obrábění včetně dokončování pro celou součást je jen 2 min 5 s ve srovnání s 26 min 6 s u frézy, která je dostupná komerčně. Nástroj Mikron je o 24 minut rychlejší.

Vrtání a frézování jedním nástrojem CrazyMill Cool Plunge & Slot.
Zajetí do materiálu a výroba drážek jedním nástrojem CrazyMill Cool Plunge & Slot.
Související články
Vířivé obrábění

Způsob vířivého frézovaní vynalezl Němec Karl Burgsmüller v roce 1942, na tento způsob třískového obrábění se však spoléháme i dnes, protože oproti konvenčním způsobům výroby závitů nabízí značné výhody.

Obrábění metodou skiving

Před více než stoletím podal Wilhelm von Pittler patent na obrábění ozubených kol. Tenkrát to byla revoluční myšlenka, širší uplatnění však našla až v dnešní, moderní výrobě, kdy obráběcí centra a univerzální obráběcí stroje se synchronizovanými vřeteny a procesně optimalizovaným softwarem umožňují tuto vysoce komplexní technologii využít.

Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Související články
Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Vrtání a zahlubování ve slinutém karbidu

Společnost Paul Horn rozšiřuje systém DDHM osazený CVD diamanty o nástroje pro ekonomické vrtání a zahlubování v karbidech a slinuté keramice s tvrdostí až do 3 000 HV. Rozšiřuje tak dále své portfolio nástrojů v oblasti obrábění hotových slinutých karbidů.

Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Nová geometrie pro upichování vysokými posuvy

Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje nově vyvinutou geometrii EH pro upichování při vysokých rychlostech posuvu, která vychází z osvědčeného zapichovacího systému S100. Stabilní řezná hrana umožňuje dosažení rychlostí posuvu v rozmezí f = 0,25–0,4 mm.ot-1, a tím zkrácení doby procesu zapichování a upichování. Cíleným použitím utvařeče třísek je zaručen procesně spolehlivý odvod a lom třísek.

Úspora času v kombinaci s přesností a kvalitou

Jeden vrták, jedna fréza, optimální strategie obrábění a maximálně vyladěné parametry, to jsou podmínky nezbytné k dosažení významného zvýšení účinnosti při obrábění lékařských šroubů z titanu nebo nerezové oceli. Firma Mikron Tool vyvinula řešení na klíč, které zrychluje obrábění vnitřního tvaru hlavy šroubu známého jako Torx až o 50 %. Firmu Mikron Tool na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Novinky pro přesné obrábění otvorů

Firma Urma, švýcarský výrobce nástrojů známý svou vysokou technickou úrovní, představuje inovativní a flexibilní nástrojová řešení pro přesné obrábění otvorů. Na českém a slovenském trhu tohoto výrobce zastupuje společnost SK Technik.

Supersporty ukazují zuby

Stojí miliony - super sportovní auta. Představují technickou dokonalost, vysoké rychlosti a dechberoucí jízdní dynamiku. Mnoho jednotlivých high-tech komponentů proměňuje takové špičkové sportovní automobily v jakési umělecké dílo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit