Témata
Reklama

Kompaktní pohony s dutou hřídelí

Kompaktní, robustní, cenově výhodné… Jsou-li stanoveny požadavky na stroje, musí zareagovat i poskytovatelé řídicí a pohonné techniky. Jejich inovace jsou důležité pro vývoj konstrukcí strojů.

Výrobci strojů jsou na globálním trhu vystaveni neustále rostoucímu tlaku na vývoj ještě kompaktnějších a cenově dostupnějších strojů. Těmto náročným požadavkům čelí také výrobci pohonných systémů, protože významný podíl nákladů na stavbu strojů dnes připadá na oblast pohonné a řídicí techniky. Kromě toho pohony výrazně ovlivňují výkon strojů.

Zvláště pohony čtvrté a páté osy v obráběcích hlavách obráběcích strojů předpokládají robustní provedení s dutou hřídelí s vysokým stupněm krytí a přesným absolutním polohováním. Kompaktní konstrukce s tuhým a letmým uložením jsou vedle frézovacích hlav zapotřebí též u zařízení na řezání vodním paprskem nebo laserem či u přímého uchycení nástrojů a dalších.

Těmto neustále rostoucím požadavkům na výkon a kompaktnost vychází vstříc společnost Harmonic Drive AG svými novými pohony s dutou hřídelí řady Canis Drive, které se vyznačují vysokou výkonovou hustotou a robustností. Tato vývojová řada pokrývá spektrum krouticího momentu 23 až 841 Nm. Dále se vyznačuje dutou hřídelí s velkým průměrem průchozího otvoru, stupněm krytí IP65, kompaktním designem, kompatibilitou s na trhu běžnými servoregulátory a volitelnou přídržnou brzdou.

Reklama
Reklama

Pohony s dutou hřídelí nové generace

Nízká hmotnost, malý objem a zároveň vysoká výkonnost v jednom výrobku. To byly požadavky na vývoj pohonů s dutou hřídelí vývojové řady Canis Drive. Tato řada navazuje na úspěšné servopohony řady CHA, ovšem ve srovnání s ní se podařilo posílit významné parametry při zachování stejných rozměrů. Patří k nim nárůst maximálního točivého momentu o 30 %, zvýšení životnosti převodovky o 40 % či zvýšení přídržného momentu.

Pohony s dutou hřídelí řady Canis Drive se vyznačují vysokou výkonovou hustotou a robustností.

Pohony Canis Drive navíc díky svému variabilnímu rozhraní poskytují široké možnosti při volbě systémů zpětné vazby motoru. Lze s nimi bez problémů kombinovat resolver, inkrementální enkodér TTL, absolutní víceotáčkový enkodér s rozhraním SSI, absolutní jedno- a víceotáčkový enkodér s EnDat a absolutní enkodér s Hiperface. V přípravě se nachází rovněž provedení se systémy zpětné vazby motoru Hiperface DSL.

Pohony s dutou hřídelí vývojové řady Canis Drive oproti svým předchůdcům dosahují o 30 % vyššího maximálního točivého momentu, vyšší životnosti převodovky o 40 % i vyššího přídržného momentu.

Nová generace Canis Drive přináší uživatelům zvýšení efektivity a výkonnosti strojů při zachování prostorových nároků a zvýšení odolnosti proti korozi.

Pohony čtvrté a páté osy v obráběcích hlavách obráběcích strojů předpokládají robustní provedení s dutou hřídelí s vysokým stupněm krytí a přesným absolutním polohováním. Těmto neustále rostoucím požadavkům na výkon a kompaktnost vychází vstříc společnost Harmonic Drive svými novými pohony s dutou hřídelí řady Canis Drive.

Způsob činnosti, mazivo, ložiska pohonu

Převodovka Cobalt Line integrovaná do Canis Drive se skládá pouze ze tří prvků: válcového vnějšího kroužku s vnitřním ozubením (Circular Spline), z elipticky deformovaného pružného středního členu s vnějším ozubením (Flexspline) a eliptického středového náboje (Wave Generator). Hnacím prvkem je Wave Generator, který pružně deformuje Flexspline, jehož ozubení zabírá v okolí hlavní osy elipsy s ozubením Circular Spline, čímž dochází k přenosu otáčivého pohybu a krouticího momentu. Flexspline má o dva zuby méně než Circular Spline, čímž je po jednom otočení Wave Generatoru vykonán relativní pohyb mezi Flexspline a Circular Spline odpovídající pootočení o dva zuby. Tento princip umožní vysoké převodové poměry od 30:1 až do 460:1 v rámci pouhého jednoho stupně, přesnost polohování nižší než jednu úhlovou minutu a opakovatelnost pouhých několik úhlových sekund. Převodovka se navíc vyznačuje nulovou geometrickou vůlí po celou dobu životnosti a vysokou torzní tuhostí.

Vhodně řešené mazání všech třecích kontaktů převodovky zajišťuje udržení nulové vůle a vysoké přesnosti přenosu po celou dobu životnosti, a to v každé poloze. Oblast použití servopohonu je významně determinována teplotním rozsahem maziva. Požadavky na činnost v extrémních teplotách lze však splnit pouze pomocí speciálního maziva.

S ohledem na neustálé zkvalitňování výrobků a v reakci na současné požadavky trhu bylo proto vyvinuto speciální mazivo Harmonic Drive Flexolub-A1. Díky tomuto mazivu byl oproti standardním mazivům podstatně rozšířen rozsah použití na dolní teplotu –40 °C a horní teplotu +90 °C. Mazivo se současně vyznačuje nižším třením a zvýšenou účinností při nízkých a středních teplotách, dobrou nezávadností vůči životnímu prostředí a vyšší životností.

V nových pohonech vývojové řady Canis Drive jsou na výstupech pohonů integrována nově vyvinutá, předepnutá přesná ložiska. Tato ložiska jsou provedena jako přírubová, takže vnější kroužek ložiska lze připevnit přímo ke skříni stroje. Zátěž lze přišroubovat na vnitřní kroužek ložiska bez nutnosti mezipříruby. To poskytuje výhodu, že do spoje nejsou vnášeny dodatečné nepřesnosti dané dalších kontaktních prvků.

Přehled systémů zpětné vazby motorů Canis Drive

Kompletní systém se servoregulátorem

Pro snadnou integraci do stroje lze použít pohony Canis Drive v kombinaci s novým kompaktním regulátorem Yukon Drive. Regulátor je optimalizován především pro použití v dolním a středním rozsahu výkonu a dobře se proto hodí pro vysoce dynamické pohyby. Lze jej optimálně vložit do systému uživatele nezávisle na konceptu řízení a poskytuje rozsáhlé možnosti řešení rozličných požadavků na pohyb. Generování pohybových profilů může probíhat v nadřazené řídicí jednotce nebo také přímo v regulátoru pohonu. Celkově jsou podporována všechna běžná sběrnicová rozhraní a systémy zpětné vazby motoru.

Rozšíření zpětné vazby motoru

Vývojová řada Canis Drive s integrovanou technologií Cobalt Line je základem pro vývoj dalších pohonů s dutou hřídelí, aby byly připraveny na budoucí požadavky trhu, např. z oblastí obráběcích strojů, manipulace, robotiky či lékařské techniky.

Společnost Harmonic Drive rozšiřuje své spektrum běžných systémů zpětné vazby motoru a dosahuje tím maximální kompatibility a snadné a efektivní integrace řady Canis Drive do systémů strojů. Kromě známých absolutních systémů zpětné vazby motoru SIE s rozhraním EnDat 2.2/01 jsou nyní k dispozici také plně digitální absolutní SZE Singleturn a absolutní MZE Multiturn se systémy zpětné vazby motoru EnDat 2.2/22 společnosti Heidenhain.

Nejnovějším členem rodiny systémů zpětné vazby motoru s absolutním odměřováním jsou systémy SIH, SHH, MIH a MHH, systémy s jednootáčkovým a víceotáčkovým odměřováním s rozhraním Hiperface. Varianta Multiturn s Hiperface je provedena mechanicky bezúdržbově. Odpadá výměna baterií nutná u elektricky řešených systémů.

U pohonu je možná též alternativa s přímým odměřováním výstupu.

V nových pohonech vývojové řady Canis Drive jsou na výstupech pohonů integrována nově vyvinutá, předepnutá přesná ložiska, která jsou provedena jako přírubová, takže vnější kroužek ložiska lze připevnit přímo ke skříni stroje.

Výhled do budoucna

V nejbližší době budou představeny vývojové novinky – konstrukční velikosti 50 a 58. Při jejich vývoji stála na začátku dutá hřídel jako ústřední charakteristika této vývojové řady Canis Drive. Pohony jsou založeny na nové technologii motorů a nových převodovkách umožňujících realizaci ještě větších průměrů dutých hřídelí a další zvýšení výkonových parametrů pohonů.

Informace o této novince budou publikovány v některém z dalších vydání.

Harmonic Drive

Ing. Jiří Lichtág, Ph.D.

Jiri.Lichtag@harmonicdrive.de

https://harmonicdrive.de/en/home/

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181114
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Trendy / Pohony
Autor:
Firmy
Související články
Ready made lineární osy s ozubeným řemenem

Pomocí lineární osy je realizován pohyb v přímém směru a jedná se tak o výborný výchozí konstrukční prvek pro stavbu strojů, automatizačních linek a polohovacích zařízení s potřebou přesného lineárního pohybu ve více osách (typicky například CNC stroje). V posledních letech došlo navíc k výraznému snížení cen a lineární osy se tak stávají dostupné i pro dosud zapovězené oblasti. V neposlední řadě je podstatnou výhodou u tzv. ready made produktů dodávka již smontovaného dílu připraveného k okamžitému použití v zákaznické aplikaci.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 5.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 1.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových šroubů.

Související články
Jak se vyvíjí a vyrábí proudový motor?

V letošním roce uvedla První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) na trh nový turbínový motor PBS TJ150. Jedná se o proudový motor, u kterého se výkon, resp. tah motoru uvádí v jednotkách Newton. Maximální tah tohoto motoru činí 1 500 N. Je to již pátý typ proudového motoru, který tato exportně orientovaná firma dodává na zahraniční trhy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace koncepce pohonu strojů

Pomocí celkové dynamické simulace různých vzájemně působících posuvových systémů stroje může být již v návrhu posuzována vzájemná souhra mezi jednotlivými souřadnými osami. Dále je možné pomocí takové simulace navrhnout cenově příznivý koncept celkového pohonu menších rozměrů s vysokou přesností.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 4.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 3.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 2.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových šroubů. Ve druhém pokračovaní se budeme zabývat konstrukcí vlastního kuličkového šroubu a matice a představíme jediného českého výrobce kuličkových šroubů a matic.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Modulární vřetenové jednotky s převodovkou

Novou variabilní řadu vřeten MGS představila firma Weiss Spindeltechnologie, dceřiná společnost koncernu Siemens AG, výrobcům obráběcích center požadujícím velké krouticí momenty. Tímto počinem konstruktéři strojů získávají pro své projekty řešení pomocí modulárních vřeten různých krouticích momentů.

Zprovoznění motorových vřeten systémem Plug and Play

Společnost Siemens AG spolu se svým dceřiným podnikem Weiss Spindeltechnologie GmbH ze Schweinfurtu vyvinula elektronický modul pro vřetena s označením SMI 24, který ve spojení se systémem Sinumerik CNC výrazně ulehčuje zprovoznění vřetena obráběcího stroje. Uživatel si navíc může nechat zobrazit, pokud je vřeteno příslušně vybaveno, různá statistická vyhodnocení, jako např. teplotní průběhy, dobu běhu, otáčky a profily krouticích momentů.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit