Témata

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama
Reklama
Reklama

Uživatelé výpočetní techniky už většinou chápou, že data v počítači (ale také v chytrém telefonu) je nutno nějak chránit před odcizením či zničením, a používají nějaký bezpečnostní program, který zastaví různé škodlivé kódy. Stejně tak jsou domácí i firemní datové sítě zpravidla chráněny bezpečnostní hradbou v podobě takzvaného firewallu – kontrolované brány, jež hlídá a filtruje datový provoz mezi vnitřní sítí a vnějším prostředím internetu. Tyto ani další technické prostředky však nejsou všemocné a neochrání uživatele před útokem vedeným tak, aby si škodu způsobil sám nebo aby nějaké zneužitelné informace vydal útočníkovi dobrovolně či omylem. Spolehlivá ochrana před takovými útoky spočívá v informovanosti. Poučený a pozorný uživatel, který ví, co a jak se může stát, dokáže většinu útoků rozpoznat a lidově řečeno neskočí útočníkovi na špek.

V současné situaci firmy ve zvýšené míře využívají práci zaměstnanců z domova. Tím však rostou jak nároky na technické vybavení, tak zejména bezpečnostní rizika. A protože základem kyberbezpečnosti je dobře informovaný uživatel, neměli by zaměstnavatelé zapomínat na potřebné školení zaměstnanců.

Nejdůležitější zásady bezpečnosti

Jak domácí uživatelé, tak především zaměstnanci ve firmách by měli znát bezpečnostní zásady a dodržovat je. V první řadě je třeba správně používat kvalitní hesla a pečlivě chránit přístupové údaje a další zneužitelné informace. Důležité je také umět rozpoznat podvodné e‑mailové zprávy a podvržené internetové stránky a správně chránit mobilní zařízení. Základem úspěšné ochrany firmy před většinou útoků je patřičné školení zaměstnanců. Jak však najít vhodného školitele, který dokáže srozumitelnou formou podat správné informace? Naštěstí nemusíte složitě hledat, můžete jít rovnou k hlavnímu zdroji. Pomoc nabízí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Na internetových stránkách úřadu, a to na adrese osveta.nukib.cz, najdete množství osvětových a výukových materiálů pro děti a pro školní mládež, a také několik e‑learningových kurzů pro dospělé.

Nabídka e-learningových kurzů a dalších výukových materiálů na stránkách NÚKIB. (Zdroj: NÚKIB)

Bezplatný kurz pro veřejnost

Na základní proškolení zaměstnanců je nejvhodnější e-learningový kurz nazvaný Základy kybernetické bezpečnosti. Kurz je zdarma přístupný široké veřejnosti a je sestaven tak, aby uživatel získal stručné a srozumitelné informace a praktické rady a aby si v průběhu studia mohl nabyté vědomosti ověřit prostřednictvím kontrolních otázek. Projít celý kurz trvá přibližně tři hodiny, pečlivé prostudování všech souvisejících informací, zajímavostí a tipů však zabere i dvojnásobek tohoto času. Kurzem lze libovolně listovat, kapitoly přeskakovat a v případě potřeby se k předchozím kapitolám vracet.

Kurz základů kybernetické bezpečnosti seznámí uživatele mimo jiné s hlavními zásadami bezpečného používání hesel. (Zdroj: NÚKIB)

Jednotlivé kapitoly popisují nejdůležitější činnosti, při kterých mohou nastat problémy s bezpečností: registraci a přihlašování k různým službám, tvorbu a správu bezpečných hesel, práci s elektronickou poštou a s přílohami e‑mailů, práci s aplikacemi a s online službami, zabezpečení zařízení, instalaci a používání mobilních aplikací, prohlížení internetových stránek, používání sociálních sítí a také internetové bankovnictví. Na úvod kapitoly je vždy krátký příběh, který ilustruje typickou situaci ze života. Následuje srozumitelný popis daného problému a odpovědi na nejčastější otázky uživatelů. Na dalších stránkách najdete hlavní bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat, a vysvětlení některých pojmů. V dolní části stránky jsou uvedeny další zajímavé informace, jež s daným tématem souvisejí, a takzvané mikroúkoly – tipy na využití různých nástrojů a nastavení, jejichž pomocí lze vyřešit konkrétní problémy. V každé kapitole jsou také dvě testové otázky pro kontrolu, zda uživatel výklad pochopil.

Celý kurz (v podobě 87stránkového dokumentu PDF) lze také zdarma stáhnout do počítače a prohlížet jej v režimu offline nebo jej vytisknout.

Závěrečný test a certifikát

Na konci kurzu je cvičný test se sadou otázek. Prostřednictvím tohoto testu si uživatel může vyzkoušet, jak pozorně četl celý kurz a zda by uspěl v testu ostrém. Kdo chce absolvovat závěrečný ostrý test, musí se zaregistrovat. Do jednoduchého formuláře zadá svoje jméno a  e‑mailovou adresu, a úřad (pořadatel e‑learningového kurzu) mu vytvoří účet, jehož prostřednictvím se uživatel může do systému přihlašovat. Vytváření účtů úřad provádí jednou týdně, a to vždy v pondělí, takže na své přihlašovací údaje si registrovaný uživatel musí pár dní počkat. Po přihlášení má každý dva pokusy na složení ostrého testu. Jestliže v testu získá požadovaný počet bodů, systém mu vygeneruje certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát má formu dokumentu PDF, kde je uvedeno jméno absolventa kurzu a jedinečné číslo certifikátu. Prostřednictvím tohoto čísla lze na stránkách úřadu ověřit pravost certifikátu. Tuto možnost může využít například zaměstnavatel, který nařídí zaměstnancům, aby kurz absolvovali a splnění tohoto úkolu doložili certifikátem.

Po bezplatné registraci a po úspěšném absolvování závěrečného testu uživatel obdrží certifikát. (Zdroj: NÚKIB)

Takovýto kurz by měli absolvovat všichni zaměstnanci pracující s počítačem, podobně jako zákonné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo školení řidičů.

Firmy
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit