Témata

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama
Reklama
Reklama

Uživatelé výpočetní techniky už většinou chápou, že data v počítači (ale také v chytrém telefonu) je nutno nějak chránit před odcizením či zničením, a používají nějaký bezpečnostní program, který zastaví různé škodlivé kódy. Stejně tak jsou domácí i firemní datové sítě zpravidla chráněny bezpečnostní hradbou v podobě takzvaného firewallu – kontrolované brány, jež hlídá a filtruje datový provoz mezi vnitřní sítí a vnějším prostředím internetu. Tyto ani další technické prostředky však nejsou všemocné a neochrání uživatele před útokem vedeným tak, aby si škodu způsobil sám nebo aby nějaké zneužitelné informace vydal útočníkovi dobrovolně či omylem. Spolehlivá ochrana před takovými útoky spočívá v informovanosti. Poučený a pozorný uživatel, který ví, co a jak se může stát, dokáže většinu útoků rozpoznat a lidově řečeno neskočí útočníkovi na špek.

V současné situaci firmy ve zvýšené míře využívají práci zaměstnanců z domova. Tím však rostou jak nároky na technické vybavení, tak zejména bezpečnostní rizika. A protože základem kyberbezpečnosti je dobře informovaný uživatel, neměli by zaměstnavatelé zapomínat na potřebné školení zaměstnanců.

Nejdůležitější zásady bezpečnosti

Jak domácí uživatelé, tak především zaměstnanci ve firmách by měli znát bezpečnostní zásady a dodržovat je. V první řadě je třeba správně používat kvalitní hesla a pečlivě chránit přístupové údaje a další zneužitelné informace. Důležité je také umět rozpoznat podvodné e‑mailové zprávy a podvržené internetové stránky a správně chránit mobilní zařízení. Základem úspěšné ochrany firmy před většinou útoků je patřičné školení zaměstnanců. Jak však najít vhodného školitele, který dokáže srozumitelnou formou podat správné informace? Naštěstí nemusíte složitě hledat, můžete jít rovnou k hlavnímu zdroji. Pomoc nabízí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Na internetových stránkách úřadu, a to na adrese osveta.nukib.cz, najdete množství osvětových a výukových materiálů pro děti a pro školní mládež, a také několik e‑learningových kurzů pro dospělé.

Nabídka e-learningových kurzů a dalších výukových materiálů na stránkách NÚKIB. (Zdroj: NÚKIB)

Bezplatný kurz pro veřejnost

Na základní proškolení zaměstnanců je nejvhodnější e-learningový kurz nazvaný Základy kybernetické bezpečnosti. Kurz je zdarma přístupný široké veřejnosti a je sestaven tak, aby uživatel získal stručné a srozumitelné informace a praktické rady a aby si v průběhu studia mohl nabyté vědomosti ověřit prostřednictvím kontrolních otázek. Projít celý kurz trvá přibližně tři hodiny, pečlivé prostudování všech souvisejících informací, zajímavostí a tipů však zabere i dvojnásobek tohoto času. Kurzem lze libovolně listovat, kapitoly přeskakovat a v případě potřeby se k předchozím kapitolám vracet.

Kurz základů kybernetické bezpečnosti seznámí uživatele mimo jiné s hlavními zásadami bezpečného používání hesel. (Zdroj: NÚKIB)

Jednotlivé kapitoly popisují nejdůležitější činnosti, při kterých mohou nastat problémy s bezpečností: registraci a přihlašování k různým službám, tvorbu a správu bezpečných hesel, práci s elektronickou poštou a s přílohami e‑mailů, práci s aplikacemi a s online službami, zabezpečení zařízení, instalaci a používání mobilních aplikací, prohlížení internetových stránek, používání sociálních sítí a také internetové bankovnictví. Na úvod kapitoly je vždy krátký příběh, který ilustruje typickou situaci ze života. Následuje srozumitelný popis daného problému a odpovědi na nejčastější otázky uživatelů. Na dalších stránkách najdete hlavní bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat, a vysvětlení některých pojmů. V dolní části stránky jsou uvedeny další zajímavé informace, jež s daným tématem souvisejí, a takzvané mikroúkoly – tipy na využití různých nástrojů a nastavení, jejichž pomocí lze vyřešit konkrétní problémy. V každé kapitole jsou také dvě testové otázky pro kontrolu, zda uživatel výklad pochopil.

Celý kurz (v podobě 87stránkového dokumentu PDF) lze také zdarma stáhnout do počítače a prohlížet jej v režimu offline nebo jej vytisknout.

Závěrečný test a certifikát

Na konci kurzu je cvičný test se sadou otázek. Prostřednictvím tohoto testu si uživatel může vyzkoušet, jak pozorně četl celý kurz a zda by uspěl v testu ostrém. Kdo chce absolvovat závěrečný ostrý test, musí se zaregistrovat. Do jednoduchého formuláře zadá svoje jméno a  e‑mailovou adresu, a úřad (pořadatel e‑learningového kurzu) mu vytvoří účet, jehož prostřednictvím se uživatel může do systému přihlašovat. Vytváření účtů úřad provádí jednou týdně, a to vždy v pondělí, takže na své přihlašovací údaje si registrovaný uživatel musí pár dní počkat. Po přihlášení má každý dva pokusy na složení ostrého testu. Jestliže v testu získá požadovaný počet bodů, systém mu vygeneruje certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát má formu dokumentu PDF, kde je uvedeno jméno absolventa kurzu a jedinečné číslo certifikátu. Prostřednictvím tohoto čísla lze na stránkách úřadu ověřit pravost certifikátu. Tuto možnost může využít například zaměstnavatel, který nařídí zaměstnancům, aby kurz absolvovali a splnění tohoto úkolu doložili certifikátem.

Po bezplatné registraci a po úspěšném absolvování závěrečného testu uživatel obdrží certifikát. (Zdroj: NÚKIB)

Takovýto kurz by měli absolvovat všichni zaměstnanci pracující s počítačem, podobně jako zákonné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo školení řidičů.

Firmy
Související články
Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Vidět a být viděn

Především v zimní polovině roku jsou dny krátké, často bývá zataženo, viditelnost je horší. Každý, kdo pracuje venku, na ulicích, silnicích nebo stavbách, potřebuje výstražné oblečení s reflexními prvky.

Co zaměstnavatelé očekávají od příští vlády?

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu prázdninového období představil zástupcům všech politických stran (vyjma sociálním demokratům, kteří o to neprojevili zájem) prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a životní úrovně, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Od ní mj. očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. 

Související články
3D tisk betonových staveb

Vědecké týmy z Technické univerzity v Liberci (TUL) a z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) společně představily 24. června funkční zařízení pro 3D tisk stavebních prvků z cementových směsí. Projekt 3D Star, jehož garantem je TUL, si klade za cíl vyvinout robotické rameno, které bude možné jednoduše dopravit na stavbu a vytisknout s ním i několikapatrové budovy přímo na místě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Svět velké soutěže řemesel pro mladé

“Nikdy nic nevzdávej, i když si myslíš, že jsi prohrál, protože opravdu prohraješ až tehdy, když to vzdáš”. Životní moudro, staletími prověřené, si za své motto vzala vzdělávací platforma řemesel Skills Czech Republic.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 3. Hodnoticí pohovor

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký registrujete zájem pro akademický rok 2021/22 o studium na vaší fakultě v bakalářském stupni v porovnání s roky předchozími a jaký byl za poslední období trend? Jaký je dlouhodobý poměr gymnazistů a absolventů odborných škol, kteří k vám nastupují do bakalářského stupně?

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit