Témata

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Uživatelé výpočetní techniky už většinou chápou, že data v počítači (ale také v chytrém telefonu) je nutno nějak chránit před odcizením či zničením, a používají nějaký bezpečnostní program, který zastaví různé škodlivé kódy. Stejně tak jsou domácí i firemní datové sítě zpravidla chráněny bezpečnostní hradbou v podobě takzvaného firewallu – kontrolované brány, jež hlídá a filtruje datový provoz mezi vnitřní sítí a vnějším prostředím internetu. Tyto ani další technické prostředky však nejsou všemocné a neochrání uživatele před útokem vedeným tak, aby si škodu způsobil sám nebo aby nějaké zneužitelné informace vydal útočníkovi dobrovolně či omylem. Spolehlivá ochrana před takovými útoky spočívá v informovanosti. Poučený a pozorný uživatel, který ví, co a jak se může stát, dokáže většinu útoků rozpoznat a lidově řečeno neskočí útočníkovi na špek.

V současné situaci firmy ve zvýšené míře využívají práci zaměstnanců z domova. Tím však rostou jak nároky na technické vybavení, tak zejména bezpečnostní rizika. A protože základem kyberbezpečnosti je dobře informovaný uživatel, neměli by zaměstnavatelé zapomínat na potřebné školení zaměstnanců.

Nejdůležitější zásady bezpečnosti

Jak domácí uživatelé, tak především zaměstnanci ve firmách by měli znát bezpečnostní zásady a dodržovat je. V první řadě je třeba správně používat kvalitní hesla a pečlivě chránit přístupové údaje a další zneužitelné informace. Důležité je také umět rozpoznat podvodné e‑mailové zprávy a podvržené internetové stránky a správně chránit mobilní zařízení. Základem úspěšné ochrany firmy před většinou útoků je patřičné školení zaměstnanců. Jak však najít vhodného školitele, který dokáže srozumitelnou formou podat správné informace? Naštěstí nemusíte složitě hledat, můžete jít rovnou k hlavnímu zdroji. Pomoc nabízí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Na internetových stránkách úřadu, a to na adrese osveta.nukib.cz, najdete množství osvětových a výukových materiálů pro děti a pro školní mládež, a také několik e‑learningových kurzů pro dospělé.

Nabídka e-learningových kurzů a dalších výukových materiálů na stránkách NÚKIB. (Zdroj: NÚKIB)

Bezplatný kurz pro veřejnost

Na základní proškolení zaměstnanců je nejvhodnější e-learningový kurz nazvaný Základy kybernetické bezpečnosti. Kurz je zdarma přístupný široké veřejnosti a je sestaven tak, aby uživatel získal stručné a srozumitelné informace a praktické rady a aby si v průběhu studia mohl nabyté vědomosti ověřit prostřednictvím kontrolních otázek. Projít celý kurz trvá přibližně tři hodiny, pečlivé prostudování všech souvisejících informací, zajímavostí a tipů však zabere i dvojnásobek tohoto času. Kurzem lze libovolně listovat, kapitoly přeskakovat a v případě potřeby se k předchozím kapitolám vracet.

Kurz základů kybernetické bezpečnosti seznámí uživatele mimo jiné s hlavními zásadami bezpečného používání hesel. (Zdroj: NÚKIB)

Jednotlivé kapitoly popisují nejdůležitější činnosti, při kterých mohou nastat problémy s bezpečností: registraci a přihlašování k různým službám, tvorbu a správu bezpečných hesel, práci s elektronickou poštou a s přílohami e‑mailů, práci s aplikacemi a s online službami, zabezpečení zařízení, instalaci a používání mobilních aplikací, prohlížení internetových stránek, používání sociálních sítí a také internetové bankovnictví. Na úvod kapitoly je vždy krátký příběh, který ilustruje typickou situaci ze života. Následuje srozumitelný popis daného problému a odpovědi na nejčastější otázky uživatelů. Na dalších stránkách najdete hlavní bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat, a vysvětlení některých pojmů. V dolní části stránky jsou uvedeny další zajímavé informace, jež s daným tématem souvisejí, a takzvané mikroúkoly – tipy na využití různých nástrojů a nastavení, jejichž pomocí lze vyřešit konkrétní problémy. V každé kapitole jsou také dvě testové otázky pro kontrolu, zda uživatel výklad pochopil.

Celý kurz (v podobě 87stránkového dokumentu PDF) lze také zdarma stáhnout do počítače a prohlížet jej v režimu offline nebo jej vytisknout.

Závěrečný test a certifikát

Na konci kurzu je cvičný test se sadou otázek. Prostřednictvím tohoto testu si uživatel může vyzkoušet, jak pozorně četl celý kurz a zda by uspěl v testu ostrém. Kdo chce absolvovat závěrečný ostrý test, musí se zaregistrovat. Do jednoduchého formuláře zadá svoje jméno a  e‑mailovou adresu, a úřad (pořadatel e‑learningového kurzu) mu vytvoří účet, jehož prostřednictvím se uživatel může do systému přihlašovat. Vytváření účtů úřad provádí jednou týdně, a to vždy v pondělí, takže na své přihlašovací údaje si registrovaný uživatel musí pár dní počkat. Po přihlášení má každý dva pokusy na složení ostrého testu. Jestliže v testu získá požadovaný počet bodů, systém mu vygeneruje certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát má formu dokumentu PDF, kde je uvedeno jméno absolventa kurzu a jedinečné číslo certifikátu. Prostřednictvím tohoto čísla lze na stránkách úřadu ověřit pravost certifikátu. Tuto možnost může využít například zaměstnavatel, který nařídí zaměstnancům, aby kurz absolvovali a splnění tohoto úkolu doložili certifikátem.

Po bezplatné registraci a po úspěšném absolvování závěrečného testu uživatel obdrží certifikát. (Zdroj: NÚKIB)

Takovýto kurz by měli absolvovat všichni zaměstnanci pracující s počítačem, podobně jako zákonné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo školení řidičů.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit