Témata

Co zaměstnavatelé očekávají od příští vlády?

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu prázdninového období představil zástupcům všech politických stran (vyjma sociálním demokratům, kteří o to neprojevili zájem) prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a životní úrovně, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Od ní mj. očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. 

Reklama
Reklama
Reklama

„Pokud chceme, aby se naše země mohla posouvat dál a lidé byli spokojeni, potřebujeme tady jak fungující a šikovné firmy, tak efektivní a proklientskou vládu. Je na nové vládě, aby vytvářela stabilní, předvídatelné a motivační prostředí pro podnikání i pro život v naší zemi,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Řada společenských změn a výzev, včetně ochrany klimatu, se bude odehrávat na celoevropské úrovni. Česká republika proto musí být aktivním a konstruktivním členem Evropské unie. Jedním z prvních úkolů nové vlády by podle Svazu průmyslu měla být včasná a důkladná příprava na předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se Česká republika ujme v druhé polovině příštího roku. 

Odchod téměř tři čtvrtě milionu lidí do důchodu, celoevropský přechod na nízkoemisní hospodářství nebo výrazné změny ve vzdělávání a na trhu práce kvůli modernizaci průmyslu a rozvoji nových technologií.

Většina nových zákonů v Česku vychází z EU a právě Evropa akceleruje i nové výzvy. „Během předsednictví v Radě Evropské unie budeme mít možnost významně ovlivňovat agendu a priority Evropské unie. Aktivním hybatelem evropské politiky můžeme být již příští rok a byznys chce tuhle šanci využít na maximum. O tom, jak se to Česku podaří, rozhodne zejména přístup nové vlády,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.Priority průmyslu pro příští vládu

# DIGITALIZACE

Smysluplně využít dostupné evropské prostředky na digitální transformaci firem.

Zajistit podnikatelům možnost vyřídit veškerou agendu z pohodlí své kanceláře a data sdílet s veřejnou správou pouze jednou a elektronicky.

Více se na evropské úrovni angažovat v potlačování snahy o přeregulaci digitální ekonomiky a nových technologií.

# VZDĚLANOST

Zvyšovat připravenost žáků i dospělých na digitální budoucnost a nové technologie.

Zavést přehledný a fungující systém duálního vzdělávání. 

Vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání, který umožní pracovníkům rychle získat a uznat nové dovednosti (upskilling/reskilling).

# TRH PRÁCE

Zjednodušit proces přijímání zahraničních pracovníků.

Spustit kvalitní a ekonomicky udržitelnou důchodovou reformu postavenou na vyváženém principu solidarity a zásluhovosti, která nepovede k další odvodové zátěži firem. Reformou musí vláda vyřešit věk odchodu do důchodu, podpořit flexibilní úvazky a zajistit větší možnosti důchodcům, kteří chtějí dále pracovat i v jiném oboru, než je jejich původní kvalifikace.

Podpořit flexibilní formy práce (např. práce mimo pracoviště), včetně flexibilních pracovních úvazků. 

# DOPRAVA

Zásadně zrychlit tempo výstavby nových dálnic. Zajistit financování a pokračování výstavby a modernizace základní dopravní infrastruktury ve všech dopravních módech.

Rychleji stavět infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic.

Podporovat nástup autonomního řízení a chytré infrastruktury, inovativních řešení řízení dopravy.

Větší podporou ETCS a nákupem nových moderních a bezemisních vlaků zvýšit bezpečnost a komfort na železnicích.

# EXPORT

Podporovat diverzifikaci exportu, zejména podnikatelské mise, které doprovázejí nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách a jsou klíčové hlavně na komplikovanějších či vzdálenějších trzích. 

V exportním financování a pojišťování posilovat roli ČEB a EGAP. 

# GREEN DEAL A ENERGETIKA 

Podporovat hledání podnikatelských příležitostí v postupné dekarbonizaci.

Evropská regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost firem v ČR či neúměrně zvýšit náklady pro firmy a domácnosti.

Být aktivní při jednáních na EU úrovni a následně v rámci předsednictví ČR.

Zajistit a podpořit výstavbu nových energetických zdrojů (obnovitelné zdroje, jádro, plyn).

DANĚ A VEŘEJNÉ FINANCE

Systémovými změnami ambiciózněji směřovat k vyrovnanému státnímu rozpočtu, aniž by to narušilo dlouhodobý ekonomický růst, např. snížit počet úředníků, digitalizovat státní správu. 

Nezvyšovat stávající daňovou zátěž firem, neprovádět nepromyšlené změny.

Zjednodušit administrativu spojenou s placením daní, například automaticky a rychle vracet nespornou část vratky DPH či snížit výkazní povinnosti propojením systémů státní správy.

Prodloužit mimořádné zrychlené odpisy i na rok 2022.

# VÝZKUM A VÝVOJ

Vytvořit podmínky, aby celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 2,5 % HDP do roku 2025 v souladu s Inovační strategií ČR 2030.

Zajistit dostatečné prostředky na podporu firemního výzkumu a vývoje zejména v programech TREND, Národní centra kompetence a dalších. 

Schválit výraznou modernizaci legislativy VaVaI, aby se podpora zjednodušila a zvýšila flexibilita systému podpory.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy

Firmy
Související články
Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Související články
Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit