Témata
Reklama

Mít prostor pro obrábění

Dosažení dalšího zvýšení produktivity v sériové výrobě. To byl cíl těch, kdo vyvinuli úspěšnou konstrukční řadu strojů Hyperturn. Jejím přesvědčivým pokračovatelem je nový Hyperturn 65 Powermill.

Pyšní se vzdáleností vřeten 1 400 mm, která zajišťuje vysokou flexibilitu, a konstrukcí, jež pojme nástroje o délce až 350 mm a hmotnosti až 12 kg, a umožňuje tak řezání hlubších otvorů a uchycení větších nástrojových hlav; stroj je navíc vybaven programovatelným mini portálovým nakladačem pro automatickou vykládku hotových dílů.

Komplexní a náročné úkony soustružení, frézování, řezání otvorů a ozubení mohou být nyní provedeny v rámci jediného pracovního kroku. Odpadá tak opakované upínání a meziskladování a ohromně se zvyšuje přesnost obrobku. Hyperturn přináší také drastické snížení celkových obráběcích časů, nákladů na přípravky a personálních nákladů i prostorové náročnosti.

Výkonné protivřeteno, které umožňuje i čtyřosé obrábění, osa B s přímým pohonem pro komplexní simultánní frézování a dodatečná osa Y pro spodní revolver jsou dalšími argumenty vyzdvihujícími potenciál těchto strojů. Design stroje byl inovován a nabízí přidanou hodnotu jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu.

Reklama
Reklama

Dostatek síly

V porovnání s podobnými modely nabízí Hyperturn 65 Powermill výrazně větší prostor pro simultánní obrábění na hlavním vřetenu a protivřetenu. S výkonem 29 kW a 250 Nm na hlavním vřetenu a protivřetenu má stroj dostatečnou sílu pro simultánní obrábění dvou obrobků zároveň. Dalším „dříčem“ je frézovací vřeteno, které se svými 22 kW, 60 Nm a 12 000 ot.min-1 zajišťuje vysokou produktivitu při kompletním obrábění. Přímý pohon osy B stroje Hyperturn 65 PM se stará o vysokou dynamiku a věrnost obrysů při pětiosém simultánním obrábění, a to dokonce se zkrácením vedlejších časů při výměně nástrojů.

Hyperturn 65 Powermill se vzdáleností vřeten 1 400 mm poskytuje výrazně větší prostor pro simultánní obrábění na hlavním vřetenu a protivřetenu.

40, 80 nebo 120polohové zásobníky s HSK-T63 nabízejí uživateli více možností pro komplexní obrábění a zároveň snižují nároky na přeseřízení při kusové výrobě a zajišťují vysokou stabilitu při soustružení a frézování. Integrovaný zásobník nástrojů je zabudován do krytů stroje, při přepravě jej tedy není nutné demontovat a následně opět montovat. Díky tomu je při zprovoznění stroje ušetřen čas a jsou sníženy přepravní náklady. Ergonomické umístění na přední straně stroje umožňuje snadné seřizování.

Výkonné frézovací vřeteno s rozhraním nástrojů HSK-T63 může být použito jak pro soustružení, tak pro řezání otvorů a frézování.Pracovní prostor je konstruován maximálně ergonomicky, tedy s velmi dobrým přístupem k jednotlivým komponentům.


Nová generace revolverů nástrojů s BMT rozhraním a přímým pohonem nabízí vysokou stabilitu a přesnost. Výkonové parametry odpovídající frézce umožňují kompletní obrábění a frézování obrobků.

S automatickým zpracováním tyčového materiálu nebo s přísunem kusového materiálu robotem či portálovým nakladačem Emco lze využít celý potenciál zvyšování výkonnosti prostřednictvím automatizace.

Nejen software

Kromě mechanických a elektrických parametrů jsou stále významnějšími faktory výkonnosti obráběcího stroje jeho řídicí systém a software. Společnost Emco proto své stroje řady Hyperturn vybavuje řídicím systémem Sinumerik 840D sl od firmy Siemens. Nový ovládací panel Operate 4.8 umožňuje intuitivní a výrazně snazší programování stroje.

Součástí základního stroje je také Emconnect – nový asistent pro řízení strojů a výrobních procesů. Emconnect je digitální asistent umožňující kompletní integraci specifických zákaznických a systémových aplikací v oblasti řízení stroje a výrobních procesů. Cílem je uspokojení potřeb uživatele z hlediska řídicích procesů a zefektivnění pracovních postupů při zachování spolehlivé funkce stroje ve všech provozních režimech.


Symetricky konstruovaný vřeteník zajišťuje spolu s tepelnými čidly u ložisek a s chlazením kapalinou výbornou termostabilitu stroje.

Rozhodujícím aspektem zvyšování produktivity je co možná největší vytížení stroje – Emco CPS Pilot šetří při obrábění čas i náklady, neboť zákazník může díky tomuto softwaru umožňujícímu 3D zobrazení stroje plánovat, programovat, simulovat a optimalizovat výrobní proces na počítači.

Kombinací stroje Hyperturn s novým Emco CPS Pilot se pozitivní efekty ještě násobí: výsledkem jejich dokonalé souhry mezi CPS Pilot a strojem Hyperturn je výrazné snížení nákladů.

Hyperturn 65 Powermill vyniká zvláště při sériové výrobě obrobků, a to například pro automobilový průmysl, strojírenství, upevňovací techniku či letectví.

Barva a tvar

Nová pozice značky, která je vyjádřena mottem „beyond standard“, tedy více než standard, se nyní odráží i v novém designu strojů – stroje coby nositelé tohoto motta získaly nový plášť, který přináší svým zákazníkům přidanou hodnotu jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu. Ta se projevuje v mnoha změnách v designu stroje – pro zefektivnění procesů, snadnou ovladatelnost a přehlednost byly optimalizovány hlavní interaktivní části stroje, příkladem je třeba nový tvar a barva pracovního prostoru. Vzhled ovládacího panelu byl sjednocen hliníkovými povrchy, panel byl vybaven ergonomicky nastavitelnými ovládacími prvky a nabízí intuitivní vedení uživatele. Celý kryt stroje se nyní pyšní redukovaným a přesným tvarem – jasné obrysy a přesné vedení spár naznačují vysokou kvalitu výrobku. Novým designem strojů EMCO je tak zajištěna jednoznačná diferenciace těchto technicky vyspělých a ergonomických strojů.

Konstrukce stroje

Jádrem stroje je jeho lože. Extrémně pevná a kompaktní konstrukce ze svařované oceli je naplněna speciálním materiálem (HYDROPOL®), který tlumí vibrace. Vyztužení zajišťuje dodatečnou pevnost ve vysoce namáhaných zónách. Díky tomu je umožněno neomezené využití vysokého výkonu pohonu hlavního vřetena, protivřetena nebo frézovacího vřetena. Výsledkem je lepší kvalita povrchu, užší výrobní tolerance a delší životnost nástrojů.

Hlavní vřeteno a technologie pohonů

Hlavní vřeteno je k dostání ve dvou různých velikostech. Nabízeno je buď vřeteno s průchodem tyčového materiálu do 65 mm, výkonem pohonu 29 kW a točivým momentem až 290 Nm, nebo volitelně vřeteno Super Big Bore o velikosti 102 mm. Vysoce dynamické, integrované motory (ISM) uložené ve velkoryse dimenzovaných přesných ložiscích umožňují obzvláště velký rozsah otáček v kombinaci s velmi dobrými parametry házivosti. Symetricky konstruovaný vřeteník zajišťuje spolu s tepelnými čidly u ložisek a s chlazením kapalinou výbornou termostabilitu stroje.

Veškeré lineární pohyby jsou vedeny po předepjatých, vysoce přesných valivých vedeních, která přinášejí obrovské výhody z hlediska rychlosti posuvu, absence vůle, délky životnosti, spotřeby maziva a přesnosti polohování.

Díky jedinečnému systému utěsnění smykadla je možné i použití v silně znečistěném prostředí. Vedení jsou navíc opatřena krycími plechy z pružinové oceli, jež zajišťují dokonalé uzavření těsnicí plochy.

Osa C

Každé vřeteno je z technologického hlediska samotnou osou. Může být nastaveno do libovolné polohy, kde provede předem definovaný posuv. Komplexní obrysy po obvodu nebo na čelní straně obrobku jsou proto hračkou. Součástí dodávky je software k programování těchto pohybů (interpolace válců nebo Transmit). K základnímu vybavení patří také synchronizované řezání závitů a víceboké obrábění.

Frézovací vřeteno

Výkonné frézovací vřeteno s rozhraním nástrojů HSK-T63 může být použito jak pro soustružení, tak pro řezání otvorů a frézování. Frézovací vřeteno může být plynule natočeno o ± 120° a upnuto v libovolné poloze. S užitečným zdvihem v ose Y o +120/-120 mm lze provádět i ty nejkomplexnější úkony obrábění. Samozřejmostí je také řezání ozubení, obrábění/frézování klikových čepů, pětiosé obrábění a mnoho dalšího. Příprava nástrojů probíhá dle přání zákazníka prostřednictvím 40polohového odebíracího zásobníku nebo 80 či 120polohového řetězového zásobníku.

Pracovní prostor

Pracovní prostor je konstruován maximálně ergonomicky, tedy s velmi dobrým přístupem k jednotlivým komponentům. Velkoryse dimenzované prostory zajišťují optimální odvod třísek i při obrábění kritických materiálů. Všechna vedení jsou zakryta nerezovou ocelí, jež brání možnému poškození.

Nový design krytů stroje

Kryty stroje Hyperturn 65 PM nabízejí dokonalou ochranu před odlétajícími třískami. Jsou samozřejmě 100% utěsněné proti průniku chladicí kapaliny. Velký průzor z bezpečnostního skla ve dveřích stroje zajišťuje neomezený výhled do pracovního prostoru. Ergonomicky uspořádaný ovládací panel je vertikálně otočný o 90° a výškově nastavitelný o 200 mm.

Řídicí systém

Hyperturn je vybaven nejmodernějším řídicím systémem na trhu, Sinumerik 840D sl. Sada digitálních pohonů a řídicího systému má na starosti až 10 kanálů a až 31 os. ShopTurn/Mill, včetně technologických cyklů, usnadňuje proces obrábění a frézování. Díky transformaci souřadnic (Trans, Rot, Scale, Mirror) lze v prostoru realizovat libovolné úkony obrábění; požadavky na komplexní obrábění jsou tedy splněny velice rychle. Řídicí systém Sinumerik 840D sl vnáší do obrobku vysokou přesnost. Kompletní alfanumerická klávesnice usnadňuje programování.

Emco Intos

Zdenek.Pilecky@intos.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 191129
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Dvacet let broušení vstřikovacích šneků

Na konci roku 2017 oslavila firma Slovácké strojírny, závod TOS Čelákovice, dvacetileté výročí spolupráce s jedním z evropských lídrů mezi výrobci vstřikovacích lisů, firmou Engel Austria.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšování energetické efektivity obráběcích strojů

Koncem roku 2016 byl zahájen projekt zaměřený na zvyšování energetické efektivity obráběcích strojů tradičního českého výrobce – Kovosvit MAS. Ve spolupráci s výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT – byly započaty práce na vývojovém projektu, který si klade za cíl přistoupit komplexně k problematice energetické efektivity strojů.

Inovace obráběcí techniky

Společnost Kitamura Machinery patří k předním světovým výrobcům přesných horizontálních, vertikálních a 5osých obráběcích center. Představená novinka – horizontální obráběcí centrum Mycenter-HX630G – se vyznačuje vysokou přesností, kvalitou provedení a schopností obrábět velmi přesné součásti i z těžkoobrobitelných materiálů.

Návratnost strojních investic

I když nový stroj představuje významnou investici, je pravda, že zhruba 70 % všech strojů se prodává bez nástrojového vybavení. To znamená, že mnoho výrobců stále nemá možnost zkrátit dobu návratnosti a zvýšit investiční návratnost (ROI) z jejich kapitálových výdajů.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Nová buňka

Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

Otevřeni novým cestám

Již více než 20 let je HKR Werkzeugtechnik výrobcem vysoce přesných vstřikovacích forem. A téměř po celou dobu při tom na klíčových pozicích využívá frézovací centra společnosti Mecof.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit