Témata
Zdroj: EmcoIntos

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

Reklama

Po celou dobu své existence spojuje společnost EVVA Sicherheits technologie velmi úspěšně tradici s inovacemi a nyní se stala jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních uzamykacích systémů.

Nový výrobní systém společnosti EVVA se skládá z obráběcího centra Hyperturn 65 Powermill s řídicím rozhraním Emconnect od firmy Emco a kompletního balíčku automatizace včetně zásobníku krátkých tyčí Emco SL 1200. (Zdroj: Emco Intos)

„Od svého založení jako Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt (Ústav pro vynálezectví, zkušebnictví a aplikace) se společnost EVVA vždy vyznačovala odvážným a perspektivním podnikáním a neustálým úsilím o inovace,“ vysvětluje obrysy firemní filozofie Michael Kiel, Group Division Manager Operations ve společnosti EVVA.

Michael Kiel

„Naší nejvyšší prioritou vždy bylo a bude prostřednictvím příslušných kvalifikačních opatření a podílu na projektech přivést k nám ty správné lidi.“ (Zdroj: EVVA Sicherheits technologie)

První patent této firmy (v současné době jich má 246) z roku 1937 se týkal visacího zámku s cylindrickou vložkou. Dnes je EVVA jedním z předních evropských výrobců přístupových systémů, mechanických i elektronických, a také nabízí integrovaná kompletní řešení pro širokou škálu potřeb ochrany.

Digitalizace a udržitelná výroba

Rodinná firma zaměstnává ve svém vídeňském sídle kolem 460 lidí. V posledních letech se počet zaměstnanců zvýšil, zejména v oblasti vývoje a výroby elektroniky a softwaru, a současně firma neustále investuje do strojního parku.

To mimo jiné přispívá k tomu, že se postupně snižuje množství oleje a vody spotřebované firmou EVVA při výrobě.

Reklama
Reklama

„Ve vídeňské centrále i v našich dalších výrobních závodech EVVA podíl tzv. čisté výroby neustále roste,“ říká Michael Kiel. Nejnovější stroje a digitální řešení přispívají k posílení hospodárného využití výrobních zdrojů.

Pro společnost EVVA neznamená digitalizace jen implementaci softwaru, ale také otevření nových příležitostí pro její vlastní budoucí rozvoj. Pro svůj požadavek dosažení excelentnosti v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 definovali čtyři rozvojové priority: 1. digitalizace, 2. automatizace, 3. rozvoj podniku, 4. spolupráce.

„Naší nejvyšší prioritou vždy bylo a bude prostřednictvím příslušných kvalifikačních opatření a podílu na projektech přivést k nám ty správné lidi,“ vysvětluje Kiel.

Klíčovým pilířem podnikové strategie společnosti EVVA je digitalizace v oblastech mechanické výroby a výrobních procesů vůbec.

„Část naší výroby je vysoce automatizovaná, v neposlední řadě kvůli prostorovým omezením, protože náš podnik je v centru Vídně. Je to také nezbytné pro náš další růst a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,“ dodává Dr. Florian Pauker, Project Manager Operationsfor Digitalization ve společnosti EVVA Sicherheits technologie.

Florian Pauker

„Chtěli jsme proces výroby našich speciálních dílů zkrátit tak, abychom se vešli do naší standardní dodací lhůty sedmi dnů.“ (Zdroj: EVVA Sicherheits technologie)

Výroba dílů v kusových sériích

Pro výrobu nejrůznějších mechanických dílů používaných v uzamykacích systémech si EVVA jako svou strategii zvolila automatizaci a digitalizaci.

„Například od roku 2017 musí mít všechny nově pořizované obráběcí stroje podporu síťové konektivity a definovaná softwarová rozhraní,“ popisuje kritéria pro investiční rozhodování Florian Pauker, který před vstupem do společnosti EVVA dlouho pracoval ve výzkumu na Vídeňské technické univerzitě a v Rakouském centru pro digitální výrobu (CDP).

Reklama

Před třemi lety společnost hledala nový výrobní systém, který by nabízel vysoký stupeň flexibility pro efektivní výrobu speciálních dílů i pro sériovou výrobu. Primárním cílem bylo výrazně zkrátit dodací lhůty speciálních uzamykacích systémů nebo individuálních uzamykacích cylindrických vložek v typických počtech od jednoho do pěti kusů v jedné výrobní sérii.

Kompletní obrábění z šesti stran: obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill je vybaveno hlavním vřetenem a protivřetenem s rychlostí 5 000 ot./min, revolverovou hlavou BMT pro až dvanáct poháněných nástrojů a s osou Y s 12 000 ot.min-1 a frézovacím vřetenem s osou B s 18 000 ot.min-1. Umožňuje kompletní obrábění různých dílů z mosazi nasucho, od kusové výroby až po střední série (Zdroj: Emco Intos)

Pauker vysvětluje: „Dříve jsme vyráběli naše speciální díly na konvenčních soustruzích a frézkách v různých sestavách, což mělo za následek, že jsme na přípravu výroby a seřízení strojů potřebovali tři až čtyři týdny času. Chtěli jsme proces zkrátit tak, abychom se vešli do naší standardní dodací lhůty sedmi dnů.“

Řešení: kompletní obrábění z šesti stran

Týmu EVVA bylo brzy jasné, že pro tento náročný úkol bude vhodné pouze soustružnické a frézovací centrum s hlavním vřetenem a protivřetenem, včetně odpovídajících možností automatizace a digitalizace. Po pečlivém výběrovém řízení bylo zvoleno obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill, včetně řídicího rozhraní Emconnecta kompletního balíčku automatizace od rakouského výrobce obráběcích strojů Emco, které nejlépe splňuje požadovaná kritéria.

Řídicí rozhraní Emconnect je digitální provozní asistent pro úplnou integraci zákaznických a systémově specifických aplikací pro řízení strojů a výrobního toku. Obsluha stroje má centralizovaný přístup ke všem důležitým informacím, datům, systémům i vizualizaci celé buňky na ovládacím panelu stroje. (Zdroj: Emco Intos)

Úspěšná spolupráce firem Emco a EVVA na vybavení strojních dílen má již dlouhou historii. Kromě toho je nová generace strojů Emco zejména díky flexibilitě své softwarové platformy Emconnect ideální pro úkoly, které musí společnost EVVA řešit. Jejich již tak dobrý vztah byl navíc posílen spoluprací na výzkumném projektu: rakouské centrum pro digitální výrobu (CDP) je kompetenční centrum pro průmyslové firmy a vědecké instituce, které společně pracují na řešeních v oblasti automatizace a kyberfyzických výrobních systémů. Obě firmy, EVVA a Emco, jsou do tohoto projektu zapojeny a těží z poznatků, které zde získaly.

Společnost EVVA se samozřejmě také zajímala o další dodavatele z celého světa a byla s nimi v kontaktu.

Velký řetězový zásobník s 80 stanicemi zajišťuje vysoce flexibilní výrobu a spolehlivost výrobního procesu. (Zdroj: Emco Intos)

„Celkově však byla podpora společnosti Emco pro náš projekt jednoznačně nejlepší. Firma Emco vzala v úvahu všechna naše přání a omezení, a podpořila celý projekt vlastním týmem,“ chválí Florian Pauker.

Kromě již uvedených požadavků musel být nový systém také schopen obrábět komponenty vyrobené převážně z neželezných kovů (mosaz, alpaka atd.) nasucho, bez řezné kapaliny. To je důležité, aby mohla společnost EVVA konzistentně implementovat svou strategii čisté výroby. „Obrábění nasucho znamená, že se vůbec nepoužívají chladicí a mazací kapaliny, takže není třeba mytí dílů,“ vysvětluje rozhodnutí Pauker.

Programování a simulace mohou být prováděny během obrábění: společnost EVVA používá pro virtuální nastavení a simulaci procesu obrábění systém Esprit TNG CAM od společnosti DP Technology a digitální dvojče CheckitB4 od společnosti Pimpel. Obsluha stroje si může zobrazit simulaci celého výrobního procesu prostřednictvím řídicího rozhraní Emconnect. (Zdroj: Emco Intos)

V hlavní roli Hyperturn 65 Powermill

Obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill je vybaveno vřetenem a protivřetenem s rychlostí do 5 000 ot.min-1, frézovacím vřetenem s osou B s rychlostí 18 000 ot.min-1a řetězovým zásobníkem. Další revolverová hlava s upínáním BMT (12 000 ot.min-1), včetně osy Y a možnosti upnutí až 12poháněných nástrojů, nabízí maximální flexibilitu tím, že umožňuje paralelní použití obou nástrojových systémů, na hlavním vřetenu a protivřetenu. Integrované snímače se skleněnými měřítky ve všech osách zajišťují vysokou přesnost a podavač krátkých tyčí Emco optimalizuje čas a náklady při zakládání polotovarů i vyjímání obrobků se zachytávačem dílů a pásovým lapačem prachu.

Důmyslné řešení: pro spolehlivé vyjímání jak sériových, tak speciálních dílů byl do buňky přidán robot od společnosti Universal Robots. (Zdroj: Emco Intos)

Vzhledem k požadavku na obrábění nasucho jsou vyžadovány vysoké rychlosti, zejména u otvorů, které jsou často velmi malé (od průměru 1,8 mm) a které je třeba vyrábět pokud možno bez otřepů. „Hyperturn má potřebnou tuhost a při 18 000 ot.min-1má frézovací vřeteno pro tento účel také dostatečné otáčky. Efektivní odstranění extrémně malých třísek navíc zajišťuje vysokou spolehlivost obrábění,“ říká Florian Pauker.

Další speciální funkcí je možnost použití robotu od firmy Universal Robots. Tento kolaborativní robot může spolupracovat s lidskou obsluhou. Pro komunikaci se strojem využívá na zakázku navržené rozhraní (celý závod používá pro výměnu dat protokol OPC UA). Robot zajišťuje řádnou a bezpečnou manipulaci s hotovými obrobky, ať jde o speciální, nebo sériově vyráběné díly.

Výroba společnosti EVVA je vysoce automatizovaná, v neposlední řadě kvůli omezenému prostoru, který je k dispozici v jejím výrobním závodě v centru Vídně. (Zdroj: Emco Intos)

Digitalizace s Emconnect

Pro firmu EVVA je klíčovou přidanou hodnotou schopnost plně integrovat nový výrobní systém do podnikové komunikační sítě. To umožňuje digitalizovat výrobních procesy od provozní úrovně po ERP.

Emconnect od společnosti Emco je řídicí rozhraní umožňující propojení a vytváření sítí ve výrobním prostředí a současně také digitální asistent pro plnou integraci zákaznických a systémově specifických aplikací souvisejících s řízením strojů a výrobního toku.

Kompletní virtuální seřízení i simulace celého výrobního procesu se provádí v CheckitB4, digitálním dvojčeti stroje. To předem eliminuje chyby a zajišťuje spolehlivou výrobu včetně kusových sérií. (Zdroj: Emco Intos)

Günter Pumberger, produktový koordinátor pro digitalizaci společnosti Emco, poukazuje na důležitou výhodu: „Rozhraní Emconnect ocení i operátoři strojů, protože mají přístup ke všem důležitým informacím, datům a systémům. Rozhraní umožňuje vizualizaci celé buňky přímo na centrálním ovládacím panelu stroje.“ A dodává: „Protože rozhraní Emconnect je založeno na operačním systému Windows a má modulární strukturu, umožňuje velmi flexibilně implementovat aplikace specifické pro daný projekt nebo zákazníka.“

Günter Pumberger

„Se službou Emconnect Data Service mají uživatelé ze všech souvisejících pracovních oblastí kdykoliv a kdekoliv k dispozici údaje o stavu zařízení a diagnostická i provozní data.“ (Zdroj: Emco Intos)

To společnosti EVVA umožnilo implementovat to, co potřebovala, bez nutnosti jakýchkoli úprav ze strany firmy Emco.

„Proces nastavení stroje usnadňuje přístup k výkresům obrobku a dokumentům k nastavení strojů, a zejména přístup k digitálnímu dvojčeti přímo z ovládacího panelu. Integrace řídicího systému robotu do rozhraní Emconnect umožňuje celou buňku obsluhovat centrálně u stroje,“ vysvětluje Pumberger.

Úspěšná spolupráce firem Emco a EVVA na vybavení strojních dílen má již dlouhou historii. (Zdroj: Emco Intos)

Florian Pauker vidí ve spolupráci se společností Emco velký potenciál implementace různých řešení digitalizace souvisejících se samotným výrobním procesem. Podle jeho slov je otevřená architektura rozhraní Emconnect velmi úspěšným přístupem, do kterého je integrován také řídicí systém Siemens. Dobrým příkladem je získávání výrobních dat a možnost vzdálené diagnostiky a prediktivní údržby obráběcího stroje, dalším pak optimalizace životnosti nástrojů.

„Se službou Emconnect Data Service mají uživatelé ze všech souvisejících pracovních oblastí kdykoliv a kdekoliv k dispozici údaje o stavu zařízení a diagnostická i provozní data. Díky automatickým upozorněním v případě poruchy, při překročení mezních hodnot a výskytu předem definovaných událostí mohou odpovědní lidé okamžitě reagovat,“ dodává Günter Pumberger.

Díky obrábění nasucho je možné se vyhnout pracovním krokům mytí obrobku po obrábění a ušetřit zdroje. (Zdroj: Emco Intos)

Výhled do budoucna

Obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci s rozhraním Emconnect jako první milník nové výrobní filozofie společnosti EVVA tvoří flexibilní výrobní systém, který umožňuje automatizované kompletní obrábění jednotlivých kusů i středních sérií.

„Naším konečným cílem je použít nové obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill k výrobě přibližně 40 % speciálních dílů a 60 % sériových dílů (do velikosti série 1 000 kusů), a to co nejflexibilněji a s co nejmenšími požadavky na pracovní sílu,“ uvádí Pauker.

V současné době společnost stále pracuje na finální integraci systému Esprit TNG CAM od firmy DP Technology, podporované společností Pimpel. CheckitB4 od Pimpel je digitální dvojče pro kompletní virtuální seřízení stroje a simulaci procesu obrábění.

„Tímto projektem jsme v podstatě vyřešili nejsložitější část výroby, která se v naší společností vyskytuje,“ uzavírá Florian Pauker hodnocení společného úspěchu firem EVVA a Emco.

Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit