Témata
Zdroj: EmcoIntos

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

Reklama

Po celou dobu své existence spojuje společnost EVVA Sicherheits technologie velmi úspěšně tradici s inovacemi a nyní se stala jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních uzamykacích systémů.

Nový výrobní systém společnosti EVVA se skládá z obráběcího centra Hyperturn 65 Powermill s řídicím rozhraním Emconnect od firmy Emco a kompletního balíčku automatizace včetně zásobníku krátkých tyčí Emco SL 1200. (Zdroj: Emco Intos)

„Od svého založení jako Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt (Ústav pro vynálezectví, zkušebnictví a aplikace) se společnost EVVA vždy vyznačovala odvážným a perspektivním podnikáním a neustálým úsilím o inovace,“ vysvětluje obrysy firemní filozofie Michael Kiel, Group Division Manager Operations ve společnosti EVVA.

Michael Kiel

„Naší nejvyšší prioritou vždy bylo a bude prostřednictvím příslušných kvalifikačních opatření a podílu na projektech přivést k nám ty správné lidi.“ (Zdroj: EVVA Sicherheits technologie)

První patent této firmy (v současné době jich má 246) z roku 1937 se týkal visacího zámku s cylindrickou vložkou. Dnes je EVVA jedním z předních evropských výrobců přístupových systémů, mechanických i elektronických, a také nabízí integrovaná kompletní řešení pro širokou škálu potřeb ochrany.

Digitalizace a udržitelná výroba

Rodinná firma zaměstnává ve svém vídeňském sídle kolem 460 lidí. V posledních letech se počet zaměstnanců zvýšil, zejména v oblasti vývoje a výroby elektroniky a softwaru, a současně firma neustále investuje do strojního parku.

To mimo jiné přispívá k tomu, že se postupně snižuje množství oleje a vody spotřebované firmou EVVA při výrobě.

Reklama
Reklama

„Ve vídeňské centrále i v našich dalších výrobních závodech EVVA podíl tzv. čisté výroby neustále roste,“ říká Michael Kiel. Nejnovější stroje a digitální řešení přispívají k posílení hospodárného využití výrobních zdrojů.

Pro společnost EVVA neznamená digitalizace jen implementaci softwaru, ale také otevření nových příležitostí pro její vlastní budoucí rozvoj. Pro svůj požadavek dosažení excelentnosti v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 definovali čtyři rozvojové priority: 1. digitalizace, 2. automatizace, 3. rozvoj podniku, 4. spolupráce.

„Naší nejvyšší prioritou vždy bylo a bude prostřednictvím příslušných kvalifikačních opatření a podílu na projektech přivést k nám ty správné lidi,“ vysvětluje Kiel.

Klíčovým pilířem podnikové strategie společnosti EVVA je digitalizace v oblastech mechanické výroby a výrobních procesů vůbec.

„Část naší výroby je vysoce automatizovaná, v neposlední řadě kvůli prostorovým omezením, protože náš podnik je v centru Vídně. Je to také nezbytné pro náš další růst a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,“ dodává Dr. Florian Pauker, Project Manager Operationsfor Digitalization ve společnosti EVVA Sicherheits technologie.

Florian Pauker

„Chtěli jsme proces výroby našich speciálních dílů zkrátit tak, abychom se vešli do naší standardní dodací lhůty sedmi dnů.“ (Zdroj: EVVA Sicherheits technologie)

Výroba dílů v kusových sériích

Pro výrobu nejrůznějších mechanických dílů používaných v uzamykacích systémech si EVVA jako svou strategii zvolila automatizaci a digitalizaci.

„Například od roku 2017 musí mít všechny nově pořizované obráběcí stroje podporu síťové konektivity a definovaná softwarová rozhraní,“ popisuje kritéria pro investiční rozhodování Florian Pauker, který před vstupem do společnosti EVVA dlouho pracoval ve výzkumu na Vídeňské technické univerzitě a v Rakouském centru pro digitální výrobu (CDP).

Reklama

Před třemi lety společnost hledala nový výrobní systém, který by nabízel vysoký stupeň flexibility pro efektivní výrobu speciálních dílů i pro sériovou výrobu. Primárním cílem bylo výrazně zkrátit dodací lhůty speciálních uzamykacích systémů nebo individuálních uzamykacích cylindrických vložek v typických počtech od jednoho do pěti kusů v jedné výrobní sérii.

Kompletní obrábění z šesti stran: obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill je vybaveno hlavním vřetenem a protivřetenem s rychlostí 5 000 ot./min, revolverovou hlavou BMT pro až dvanáct poháněných nástrojů a s osou Y s 12 000 ot.min-1 a frézovacím vřetenem s osou B s 18 000 ot.min-1. Umožňuje kompletní obrábění různých dílů z mosazi nasucho, od kusové výroby až po střední série (Zdroj: Emco Intos)

Pauker vysvětluje: „Dříve jsme vyráběli naše speciální díly na konvenčních soustruzích a frézkách v různých sestavách, což mělo za následek, že jsme na přípravu výroby a seřízení strojů potřebovali tři až čtyři týdny času. Chtěli jsme proces zkrátit tak, abychom se vešli do naší standardní dodací lhůty sedmi dnů.“

Řešení: kompletní obrábění z šesti stran

Týmu EVVA bylo brzy jasné, že pro tento náročný úkol bude vhodné pouze soustružnické a frézovací centrum s hlavním vřetenem a protivřetenem, včetně odpovídajících možností automatizace a digitalizace. Po pečlivém výběrovém řízení bylo zvoleno obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill, včetně řídicího rozhraní Emconnecta kompletního balíčku automatizace od rakouského výrobce obráběcích strojů Emco, které nejlépe splňuje požadovaná kritéria.

Řídicí rozhraní Emconnect je digitální provozní asistent pro úplnou integraci zákaznických a systémově specifických aplikací pro řízení strojů a výrobního toku. Obsluha stroje má centralizovaný přístup ke všem důležitým informacím, datům, systémům i vizualizaci celé buňky na ovládacím panelu stroje. (Zdroj: Emco Intos)

Úspěšná spolupráce firem Emco a EVVA na vybavení strojních dílen má již dlouhou historii. Kromě toho je nová generace strojů Emco zejména díky flexibilitě své softwarové platformy Emconnect ideální pro úkoly, které musí společnost EVVA řešit. Jejich již tak dobrý vztah byl navíc posílen spoluprací na výzkumném projektu: rakouské centrum pro digitální výrobu (CDP) je kompetenční centrum pro průmyslové firmy a vědecké instituce, které společně pracují na řešeních v oblasti automatizace a kyberfyzických výrobních systémů. Obě firmy, EVVA a Emco, jsou do tohoto projektu zapojeny a těží z poznatků, které zde získaly.

Společnost EVVA se samozřejmě také zajímala o další dodavatele z celého světa a byla s nimi v kontaktu.

Velký řetězový zásobník s 80 stanicemi zajišťuje vysoce flexibilní výrobu a spolehlivost výrobního procesu. (Zdroj: Emco Intos)

„Celkově však byla podpora společnosti Emco pro náš projekt jednoznačně nejlepší. Firma Emco vzala v úvahu všechna naše přání a omezení, a podpořila celý projekt vlastním týmem,“ chválí Florian Pauker.

Kromě již uvedených požadavků musel být nový systém také schopen obrábět komponenty vyrobené převážně z neželezných kovů (mosaz, alpaka atd.) nasucho, bez řezné kapaliny. To je důležité, aby mohla společnost EVVA konzistentně implementovat svou strategii čisté výroby. „Obrábění nasucho znamená, že se vůbec nepoužívají chladicí a mazací kapaliny, takže není třeba mytí dílů,“ vysvětluje rozhodnutí Pauker.

Programování a simulace mohou být prováděny během obrábění: společnost EVVA používá pro virtuální nastavení a simulaci procesu obrábění systém Esprit TNG CAM od společnosti DP Technology a digitální dvojče CheckitB4 od společnosti Pimpel. Obsluha stroje si může zobrazit simulaci celého výrobního procesu prostřednictvím řídicího rozhraní Emconnect. (Zdroj: Emco Intos)

V hlavní roli Hyperturn 65 Powermill

Obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill je vybaveno vřetenem a protivřetenem s rychlostí do 5 000 ot.min-1, frézovacím vřetenem s osou B s rychlostí 18 000 ot.min-1a řetězovým zásobníkem. Další revolverová hlava s upínáním BMT (12 000 ot.min-1), včetně osy Y a možnosti upnutí až 12poháněných nástrojů, nabízí maximální flexibilitu tím, že umožňuje paralelní použití obou nástrojových systémů, na hlavním vřetenu a protivřetenu. Integrované snímače se skleněnými měřítky ve všech osách zajišťují vysokou přesnost a podavač krátkých tyčí Emco optimalizuje čas a náklady při zakládání polotovarů i vyjímání obrobků se zachytávačem dílů a pásovým lapačem prachu.

Důmyslné řešení: pro spolehlivé vyjímání jak sériových, tak speciálních dílů byl do buňky přidán robot od společnosti Universal Robots. (Zdroj: Emco Intos)

Vzhledem k požadavku na obrábění nasucho jsou vyžadovány vysoké rychlosti, zejména u otvorů, které jsou často velmi malé (od průměru 1,8 mm) a které je třeba vyrábět pokud možno bez otřepů. „Hyperturn má potřebnou tuhost a při 18 000 ot.min-1má frézovací vřeteno pro tento účel také dostatečné otáčky. Efektivní odstranění extrémně malých třísek navíc zajišťuje vysokou spolehlivost obrábění,“ říká Florian Pauker.

Další speciální funkcí je možnost použití robotu od firmy Universal Robots. Tento kolaborativní robot může spolupracovat s lidskou obsluhou. Pro komunikaci se strojem využívá na zakázku navržené rozhraní (celý závod používá pro výměnu dat protokol OPC UA). Robot zajišťuje řádnou a bezpečnou manipulaci s hotovými obrobky, ať jde o speciální, nebo sériově vyráběné díly.

Výroba společnosti EVVA je vysoce automatizovaná, v neposlední řadě kvůli omezenému prostoru, který je k dispozici v jejím výrobním závodě v centru Vídně. (Zdroj: Emco Intos)

Digitalizace s Emconnect

Pro firmu EVVA je klíčovou přidanou hodnotou schopnost plně integrovat nový výrobní systém do podnikové komunikační sítě. To umožňuje digitalizovat výrobních procesy od provozní úrovně po ERP.

Emconnect od společnosti Emco je řídicí rozhraní umožňující propojení a vytváření sítí ve výrobním prostředí a současně také digitální asistent pro plnou integraci zákaznických a systémově specifických aplikací souvisejících s řízením strojů a výrobního toku.

Kompletní virtuální seřízení i simulace celého výrobního procesu se provádí v CheckitB4, digitálním dvojčeti stroje. To předem eliminuje chyby a zajišťuje spolehlivou výrobu včetně kusových sérií. (Zdroj: Emco Intos)

Günter Pumberger, produktový koordinátor pro digitalizaci společnosti Emco, poukazuje na důležitou výhodu: „Rozhraní Emconnect ocení i operátoři strojů, protože mají přístup ke všem důležitým informacím, datům a systémům. Rozhraní umožňuje vizualizaci celé buňky přímo na centrálním ovládacím panelu stroje.“ A dodává: „Protože rozhraní Emconnect je založeno na operačním systému Windows a má modulární strukturu, umožňuje velmi flexibilně implementovat aplikace specifické pro daný projekt nebo zákazníka.“

Günter Pumberger

„Se službou Emconnect Data Service mají uživatelé ze všech souvisejících pracovních oblastí kdykoliv a kdekoliv k dispozici údaje o stavu zařízení a diagnostická i provozní data.“ (Zdroj: Emco Intos)

To společnosti EVVA umožnilo implementovat to, co potřebovala, bez nutnosti jakýchkoli úprav ze strany firmy Emco.

„Proces nastavení stroje usnadňuje přístup k výkresům obrobku a dokumentům k nastavení strojů, a zejména přístup k digitálnímu dvojčeti přímo z ovládacího panelu. Integrace řídicího systému robotu do rozhraní Emconnect umožňuje celou buňku obsluhovat centrálně u stroje,“ vysvětluje Pumberger.

Úspěšná spolupráce firem Emco a EVVA na vybavení strojních dílen má již dlouhou historii. (Zdroj: Emco Intos)

Florian Pauker vidí ve spolupráci se společností Emco velký potenciál implementace různých řešení digitalizace souvisejících se samotným výrobním procesem. Podle jeho slov je otevřená architektura rozhraní Emconnect velmi úspěšným přístupem, do kterého je integrován také řídicí systém Siemens. Dobrým příkladem je získávání výrobních dat a možnost vzdálené diagnostiky a prediktivní údržby obráběcího stroje, dalším pak optimalizace životnosti nástrojů.

„Se službou Emconnect Data Service mají uživatelé ze všech souvisejících pracovních oblastí kdykoliv a kdekoliv k dispozici údaje o stavu zařízení a diagnostická i provozní data. Díky automatickým upozorněním v případě poruchy, při překročení mezních hodnot a výskytu předem definovaných událostí mohou odpovědní lidé okamžitě reagovat,“ dodává Günter Pumberger.

Díky obrábění nasucho je možné se vyhnout pracovním krokům mytí obrobku po obrábění a ušetřit zdroje. (Zdroj: Emco Intos)

Výhled do budoucna

Obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci s rozhraním Emconnect jako první milník nové výrobní filozofie společnosti EVVA tvoří flexibilní výrobní systém, který umožňuje automatizované kompletní obrábění jednotlivých kusů i středních sérií.

„Naším konečným cílem je použít nové obráběcí centrum Hyperturn 65 Powermill k výrobě přibližně 40 % speciálních dílů a 60 % sériových dílů (do velikosti série 1 000 kusů), a to co nejflexibilněji a s co nejmenšími požadavky na pracovní sílu,“ uvádí Pauker.

V současné době společnost stále pracuje na finální integraci systému Esprit TNG CAM od firmy DP Technology, podporované společností Pimpel. CheckitB4 od Pimpel je digitální dvojče pro kompletní virtuální seřízení stroje a simulaci procesu obrábění.

„Tímto projektem jsme v podstatě vyřešili nejsložitější část výroby, která se v naší společností vyskytuje,“ uzavírá Florian Pauker hodnocení společného úspěchu firem EVVA a Emco.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit