Témata
Foto: I. Heisler

Moderní automatizovaná kovovýroba

Přijali jsme pozvání do výrobního závodu společnosti Intebo ve středočeské Zvoli. Firma zde působí už déle než 30 let a zabývá se zpracováním plechu, tvorbou lehkých konstrukcí, pevných a posuvných regálových systémů a výrobou kancelářského, knihovnického, komerčního a bytového nábytku. Kromě kovovýroby disponuje i truhlárnou a práškovou lakovnou.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Tip na návštěvu firmy Intebo jsme dostali od Barbary Hermann, která s touto firmou spolupracovala jako obchodní zástupkyně při jednání s německými odběrateli. Spolu s ní nás v kanceláři přivítali technický ředitel Luboš Novák a zakladatel a majitel firmy Josef Šebek.

U jednoho z robotických pracovišť na ohýbání plechů stojí naši hostitelé – zleva Barbara Hermann, Josef Šebek, René Blažej a Luboš Novák. (Foto: I. Heisler)

33 let rozvoje firmy

V úvodu setkání nám pan Šebek krátce představil svou firmu a její historii. V roce 1990 firma začala s výrobou kovového nábytku, k níž přidala povrchové úpravy kovových komponentů práškovými vypalovacími plasty a nábytkářský provoz. V průběhu let firma rostla, přesunula výrobu z pronajatých prostor do vlastních nových hal a neustále rozšiřovala a modernizovala strojový park. Se svými výrobky se už od roku 1997 prosazuje u zákazníků na náročném německém trhu. Slibný růst byl přerušen v roce 2017, kdy velký požár téměř zničil výrobní areál firmy. Následné obtížné období se však podařilo překonat a firma vybudovala nový, moderní výrobní závod. Dnes se opět může pochlubit velmi moderní kovovýrobou, lakovnou a truhlárnou.

Svařovací robot Cloos pracuje rychle, s opakovatelnou přesností a bez přestávek. (Foto: I. Heisler)

Prohlídka závodu

V doprovodu hostitelů jsme se vydali na prohlídku provozu kovovýroby, kde se k nám připojil výrobní ředitel René Blažej. Viděli jsme řadu ručně obsluhovaných i robotizovaných pracovišť, kde probíhá ohýbání plechových dílů (v případě ohýbání firma spoléhá na osvědčené stroje Trumpf), jejich svařování, následné broušení a příprava na povrchovou úpravu. Líbili se nám také plně automatičtí svařovací roboti od firmy Cloos a právě nainstalovaný moderní automatický zakládací systém od firmy Stopa, určený pro obsluhu laserových řezacích strojů značky Trumpf.

V hale právě probíhá montáž moderního automatického zakládacího systému Stopa, k němuž budou připojeny stroje Trumpf na laserové řezání plechů. (Foto: I. Heisler)

Lakovací linka

Za zvláštní pozornost stojí lakovací linka pro nanášení práškových plastů. K dispozici je pětistupňová předúprava povrchu, automatická i ruční stříkací kabina a dopravníkový systém, který dokáže manipulovat s výrobky o hmotnosti až 300 kg a rozměrech 700 × 2 000 × 3 000 mm.

Robotická svařovací buňka Cloos s otočným stolem: Zatímco za zástěnou robot svařuje, operátor vpředu odebere hotový svařenec a založí další díl. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Reklama
Reklama

Příkladné hospodaření s teplem

Zejména sušicí pece v lakovně produkují velké množství odpadního tepla. Na odvodech spalin jsou proto nainstalovány tepelné výměníky. Ty ohřívají vodu, která teplo odvádí do akumulačních nádrží. Horká voda pak podle potřeby vytápí administrativní budovu a temperuje výrobní haly v době, kdy v nich nepracují stroje. Teplo slouží i k vytápění bytového domu, jehož stavba v blízkosti haly je plánována, a také k zahřívání odmašťovací lázně v lakovně. Další tepelná čerpadla jsou součástí filtračního systému, který čistí vzduch odsávaný ze svařovacích pracovišť a z pracovního prostoru řezacích laserů.

Tento výměník odebírá teplo z horkých spalin, odváděných z jedné ze sušicích pecí v lakovně. (Foto: I. Heisler)

Klíčem k úspěchu jsou lidé

Společnost Intebo a její moderní výroba v nás zanechaly hluboký dojem, Barbara Hermann však přidala ještě jeden důvod, proč nás pozvala právě do této firmy: „Čeho si na této firmě nejvíce cením, to je přístup zdejších lidí, kteří mně jako obchodníkovi dávají úžasnou podporu a s nimiž je vždy skvělá spolupráce. Není to zcela běžné, a když tohle nefunguje, ztrácí se spousta času a energie. Tady vím, že všichni chtějí dosáhnout společného cíle a dělají pro to maximum. Hodně to vychází z osobnosti majitele, který s firmou žije, zná všechny její procesy a zajímá se o ně.

Voda ohřátá přebytečným teplem z výroby se shromažďuje v těchto zásobnících. Firma ji využívá k vytápění administrativní budovy a dalších prostor. (Foto: I. Heisler)

Josef Šebek k tomu dodává: „Náš úspěch je samozřejmě zásluhou všech našich lidí. To se ukázalo ve velmi obtížném období po požáru, kdy se naše výroba téměř zastavila, ale museli jsme přesvědčit zákazníky, že nekončíme. Zaměstnanci pracovali v náhradních prostorách v náročných podmínkách, ale vydrželi a skoro všichni s námi zůstali, protože věděli, že firma jede dál.

Vydání #1,2
Kód článku: 240109
Datum: 07. 02. 2024
Rubrika: Redakce / Reportáž
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Obrábění laserem pro všechna odvětví

Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit