Témata
Zdroj: Horn

Obrábění metodou skiving

Před více než stoletím podal Wilhelm von Pittler patent na obrábění ozubených kol. Tenkrát to byla revoluční myšlenka, širší uplatnění však našla až v dnešní, moderní výrobě, kdy obráběcí centra a univerzální obráběcí stroje se synchronizovanými vřeteny a procesně optimalizovaným softwarem umožňují tuto vysoce komplexní technologii využít.

Reklama

Nabídka firmy Horn zahrnuje širokou škálu nástrojů pro obrábění různých geometrií ozubených kol metodou skiving. Ať už se jedná o vnější ozubení, vnitřní ozubení, převodová ozubená kola, uložení pomocí ozubení, nebo běžné či speciální tvary, všechny tyto profily lze pomocí nástrojového systému Horn vyrobit mimořádně hospodárně.

Systém Horn pro obrábění metodou skiving zahrnuje nástroje určené pro vysoce produktivní výrobu vnitřních a vnějších ozubení různých profilů. (Zdroj: Horn)

Kratší doba obrábění

Nejdůležitější výhodou obrábění metodou skiving je výrazně kratší doba ve srovnání např. s obrážením, dále použití optimalizovaných soustružnických a frézovacích center, soustružení a obrábění ozubených kol na jedno upnutí a absence vybrání na konci ozubeného kola. Kromě toho je výroba obvykle produktivnější a méně nákladná než v případě obrážení nebo protahování ozubení. Tyto výhody se ukazují také při tvrdém obrábění ozubených kol z plného materiálu. Nástroje pro skiving jsou určeny pro výrobu ozubení ve středních až velkých sériích. Každý nástroj je dané aplikaci a obráběnému materiálu vždy individuálně přizpůsoben, přičemž rozhraní nástrojů jsou navržena podle počtu zubů a velikosti modulu.

Díky obrábění metodou skiving bylo možné zkrátit výrobu ozubeného kola z 20 na 7 minut. (Zdroj: Horn)

Obráběcí centra s vysokou tuhostí

Speciálně u vnitřních ozubení s většími moduly přinášejí nástroje Horn výhodu v podobě kratší doby obrábění. Pro obrábění metodou skiving jsou u větších modulů zapotřebí velká a pevná frézovací/soustružnická centra, která umožňují odpovídající synchronizaci mezi obrobkem a nástrojovými vřeteny. Čím větší modul, tím kritičtější je stroj z hlediska tuhosti. To lze na straně nástroje částečně napravit rozdělením řezu na levý a pravý bok. Po zkušenostech s malými monolitními tvrdokovovými nástroji využila firma Horn získané know-how také k výrobě nástrojů větších modulů. Technici firmy Horn vždy předem kontrolují proveditelnost každé aplikace a s uživatelem diskutují návrh nástroje i doporučení pro daný obráběcí proces.

Reklama

Příklad z praxe

Příkladem může být např. společnost z leteckého průmyslu. Na výrobu vnějšího ozubení zde potřebovali přibližně dvacet minut. Vzhledem k nedostatečné kapacitě přímo u zákazníka odladila firma Horn nástroje a parametry obrábění ve vlastním testovacím centru a výsledky byly s trvale vysokou kvalitou reprodukovatelné napříč všemi testovacími sériemi. Implementace nástrojů u zákazníka se pak ukázala jako bezproblémová. Úspěšné byly již první pokusy, řezné údaje získané pro tento proces u firmy Horn v Tübingenu bylo možné přenést téměř přesně. Doba obrábění ozubeného kola bez odstraňování otřepů se pak zkrátila z dvaceti na sedm minut a kromě toho byly eliminovány neproduktivní časy na přepnutí obrobku a na jeho přemístění a současně se zvýšila přesnost.

Výhoda krátké doby obrábění se projevuje zejména u vnitřního ozubení větších modulů. (Zdroj: Horn)

Tvrdokovové nástroje s vyměnitelnou hlavičkou

Systém Horn zahrnuje nástroje ve válcovém nebo kuželovém tvaru pro moduly od 0,5 do 2. Varianta z tvrdokovového monobloku je k dispozici ve štíhlém provedení s průměrem do 20 mm. Používá se pro malé moduly a malé součásti, nejlépe tam, kde je kvůli riziku kolize vyžadována štíhlá stopka nástroje. Řezné materiály a povlaky přizpůsobené dané aplikaci zajišťují vysokou kvalitu povrchu obrobku. Pro průměry nástrojů nad 20 mm se používají výměnné hlavičky. Přesné rozhraní umožňuje snadnou výměnu řezací hlavičky přímo ve stroji bez demontáže držáku. Držák z tvrdokovu zajišťuje vysokou tuhost, odolnost proti opotřebení a přesnost. U větších modulů spoléhá firma Horn na použití nosiče osazeného vyměnitelnými břitovými destičkami. Zejména u nástroje WSR nabízí firma Horn možnost vyvést vnitřní přívod chladicí kapaliny před břit nebo za něj. V závislosti na aplikaci lze za použití příslušného chlazení obrábět slepé, průchozí nebo i stupňovité otvory.

Související články
Tvarové frézování

Teprve moderní technologie obráběcích strojů s více osami umožňují produktivní obrábění i těch nejsložitějších součástí. Kromě jiných průmyslových odvětví se výhody pětiosého frézování a pětiosého simultánního frézování ukazují zejména při výrobě nástrojů a forem.

Frézování a vrtání jedním nástrojem

Švýcarský výrobce přesných nástrojů Mikron Tool rozšiřuje úspěšnou nabídku fréz CrazyMill Cool P & S, které jsou určeny pro hrubovací i dokončovací operace, o novou, torickou frézu.

Vířivé obrábění

Způsob vířivého frézovaní vynalezl Němec Karl Burgsmüller v roce 1942, na tento způsob třískového obrábění se však spoléháme i dnes, protože oproti konvenčním způsobům výroby závitů nabízí značné výhody.

Související články
Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Vrtání a zahlubování ve slinutém karbidu

Společnost Paul Horn rozšiřuje systém DDHM osazený CVD diamanty o nástroje pro ekonomické vrtání a zahlubování v karbidech a slinuté keramice s tvrdostí až do 3 000 HV. Rozšiřuje tak dále své portfolio nástrojů v oblasti obrábění hotových slinutých karbidů.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Nová geometrie pro upichování vysokými posuvy

Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje nově vyvinutou geometrii EH pro upichování při vysokých rychlostech posuvu, která vychází z osvědčeného zapichovacího systému S100. Stabilní řezná hrana umožňuje dosažení rychlostí posuvu v rozmezí f = 0,25–0,4 mm.ot-1, a tím zkrácení doby procesu zapichování a upichování. Cíleným použitím utvařeče třísek je zaručen procesně spolehlivý odvod a lom třísek.

Úspora času v kombinaci s přesností a kvalitou

Jeden vrták, jedna fréza, optimální strategie obrábění a maximálně vyladěné parametry, to jsou podmínky nezbytné k dosažení významného zvýšení účinnosti při obrábění lékařských šroubů z titanu nebo nerezové oceli. Firma Mikron Tool vyvinula řešení na klíč, které zrychluje obrábění vnitřního tvaru hlavy šroubu známého jako Torx až o 50 %. Firmu Mikron Tool na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Novinky pro přesné obrábění otvorů

Firma Urma, švýcarský výrobce nástrojů známý svou vysokou technickou úrovní, představuje inovativní a flexibilní nástrojová řešení pro přesné obrábění otvorů. Na českém a slovenském trhu tohoto výrobce zastupuje společnost SK Technik.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit