Témata
Reklama

Portálová centra řešená na míru

Protože společnost Strojírna Tyc je vysloveně orientována na zákaznická řešení na klíč, neustále se snaží přicházet s novými produkty a opcemi, které by stroje přibližovali stále širšímu spektru konečných uživatelů. Na tomto principu je postavena i filozofie konstrukce obráběcích center - stroj dané typové řady s úpravou na míru potřebám zákazníka - jinak řečeno, co kus to originál.

Trvalý vývoj a vylepšování probíhá jak na strojích FVC (portálové centrum s pojízdným stolem), tak na strojích FPPC (portálové centrum s pojízdným příčníkem). V posledních letech se podařilo zrealizovat několik projektů, kde spolu se strojem došlo k dodávce komplexního řešení technologie a navazujících periferií.

Reklama
Reklama

Portálové centrum s pojízdným příčníkem

Pokud jde o konkrétní zakázky, šlo například o stroj pro Aircraft Industries Kunovice, kde se strojem FPPC 200/8 CNC (pracovní zdvihy X = 8 000 mm, Y = 2 000 mm, Z = 1 500 mm) se souvisle řízenou hlavou HFE-16/130 (parametry na vřetenu 34 kW, 16 000 ot.min-1, 130 Nm) a veškerými standardními opcemi (ATC – automatická výměna nástrojů, chlazení nástrojů, nástrojová a obrobková sonda), byl navíc dodán i základ stroje, zastřešení a odsávání pracovního prostoru, zařízení k lisování hliníkových třísek z obrábění (briketovací lis) a software pro měření dílců přímo na stroji za pomoci obrobkové sondy s výstupem do měřicího protokolu. Současně s tím byl ještě instalován mostový jeřáb pro zavážení materiálu do stroje a předělána elektroinstalace a osvětlení výrobní haly v místě kolem stroje. Na takto komplexně vyřešené pracoviště pak byly současně se strojem dodány upínací přípravky, nástrojové vybavení pro obrábění a odladěné CNC programy na obrábění požadovaných dílců (viz obrázek 1). Zde se cíl, aby zákazníkovi nic nebránilo v rychlém a plynulém najetí výroby na novém zařízení, podařilo zrealizovat bezezbytku.

Na komplexně vyřešené pracoviště pro společnost Aircraft Industries Kunovice byly současně se strojem dodány upínací přípravky, nástrojové vybavení pro obrábění a odladěné CNC programy na obrábění požadovaných dílců.

Portál s širokým rozsahem dodaného příslušenství

Dalším strojem s širokým rozsahem dodaného příslušenství byl portál do Sklostroj Turnov CZ FPPC 250/9 CNC (pracovní zdvihy X = 9 000 mm, Y = 2 500 mm, Z = 1 500 mm) s dvouosou indexovanou hlavou HFM-5/800 (parametry na vřetenu 30 kW, 5 000 ot.min-1, 800 Nm). Kromě již zmíněných standardních opcí i u tohoto stroje bylo součástí dodávky předání na klíč, včetně základu pro stroj, upínacích přípravků, obráběcích nástrojů a odladěných CNC programů pro snadný rozjezd výroby. Navíc bylo na stroji aplikováno připojení hlavy přes rozhraní umožňující automatickou výměnu hlav. Zákazník v první fázi užívání stroje tuto funkci primárně sice nevyužije, přesto se s výhledem na budoucnost rozhodl pro toto opční provedení. To umožňuje dodatečnou instalaci dalších hlav rozšiřujících technologickou využitelnost stroje a zároveň v případě potřeby již nyní umožňuje zkrácení případného servisního zásahu při výměně poškozené hlavy za servisní. Servisní hlavy trvale drží společnost Strojírna Tyc na skladu právě pro případy nutnosti výměny, např. v případě kolize hlavy při provozu stroje.

Společnost Uraltransmaš Jekatěrinburg využívá pro obrábění podvozkových rámů portálový stroj Strojírny Tyc, ke kterému bylo dodáno celkem 9 hlav, které lze libovolně zaměňovat v automatickém režimu.

Automatická výměna hlav

Obecně se automatická výměna hlav stává u zákazníků stále populárnější. A to ať už z důvodu servisních, jak bylo uvedeno výše, nebo technologických, kdy výměnná hlava umožňuje dosažení špatně přístupných míst nástrojem bez nutnosti přeupínání obrobku. Toto řešení s úspěchem využívá společnost Uraltransmaš Jekatěrinburg pro obrábění podvozkových rámů. Na tuto náročnou technologii bylo dodáno ke stroji celkem 9 hlav, které je možné libovolně zaměňovat v automatickém režimu (viz obrázek 2). Ve spojení s novým provedením smykadla, které umožňuje zdvih v ose Z 2 000 mm jde o maximálně univerzální řešení portálového obráběcího centra pro největší dílce. Dalším důvodem pro použití automatické výměny hlav je u portálového centra s karuselovacím stolem, kdy lze zaměnit frézovací hlavu za hlavu soustružnickou. Používáním této speciální hlavy je umožněna vyšší produktivita soustružení a navíc se „šetří“ frézovací hlava.

Centrum FVCTP 160/2 CNC ve společnosti PBS Velká Bíteš, kde je stroj vybaven dvěma stoly se vzájemnou paletovou výměnou a souvisle řízenou hlavou.

Pozicovací a karuselovací stoly

Rotační, resp. karuselovací stoly jsou samostatnou kapitolou, na níž neustále probíhá vývoj a v jejichž integraci do strojů je spatřován obrovský potenciál. Od prvního pozicovacího stolu dodávaného se strojem FVCT 180/2 CNC do Ostroje Opava (1 800 x 1 800 mm, 5 tun) přes první karuselovací stůl na stroji FPPCT 400/10 CNC ve Šmeralu Brno (průměr 3 200 mm, 40 tun, 100 ot.min-1) až po centrum FVCTP 160/2 CNC ve společnosti PBS Velká Bíteš, kde je stroj se dvěma stoly se vzájemnou paletovou výměnou (2x karuselovací stůl průměr 1 250 mm, 4 tuny, 400 ot.min-1) a souvisle řízenou hlavou HFE-10/173 (40 kW, 10 000 ot.min-1, 173 Nm)(viz obrázek 3) až po první zahraniční dodávku stroje s karuselovacím stolem FVCT 180/2 CNC (průměr 1 600 mm, 250 ot.min-1, 5 tun) a indexovanou hlavou HFM-5/800 do společnosti NIIEFA Petrohrad. I z těchto uvedených příkladů je patrné, jak široký výběr stolů a kombinací je možné nabídnout, a to jak z pohledu rozměru, tak i ohledně technického řešení.

Zkrátka vyjít zákazníkovi vstříc a najít správnou cestu specifikovanou požadavky zákazníka je pro společnost základ a s každou přijatou výzvou se se stroji firma posouvá dál.

Strojírna Tyc se prioritně zabývá produkcí a vývojem nových portálových center vlastního vývoje a konstrukce. Jde o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné i tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí modernizaci a generální opravy různých strojů. Na strojích řady FVC a FPPC lze provádět široké spektrum technologických operací. Plní funkci hrubovací, ale také, u řad se zvýšenou přesností, funkci dokončovací. Všechny nosné části těchto strojů jsou z šedé litiny a vykazují velmi dobré parametry tuhosti a tlumení chvění vzniklého při obrábění. Komponenty jsou řešeny modulárně, aby vyhověly veškerým požadavkům zákazníků. Stroje jsou navrženy tak, aby plnily požadavky spolehlivosti, vysoké produktivity práce, přesnosti a kvality dosahovaného povrchu. Firma se zabývá také designem strojů.

Ing. Vladimír Tejček

Strojírna Tyc, umístění na MSV: pavilon P, stánek 135

vladimir.tejcek@tyc.cz
sales@tyc.cz
www.tyc.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131033
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Trendy / MSV 2013
Autor:
Firmy
Související články
Pyramida produktivního procesu - aktivní zpětná vazba

Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Stroje pro to nejcennější

Než před 40 lety Fran Phillips založil svou firmu, pracoval jako samostatný obráběč - zručný kluk s frézkou a soustruhem v éře vesmírných závodů, kdy NASA velkoryse proměnila slib prezidenta J. F. Kennedyho v realitu, z čehož mohla těžit každá schopná obráběcí dílna v zemi. Jedna ze součástí, které tehdy Fran vyrobil, se stále nachází na Měsíci, přesně tam, kde ji astronauti z lodi Apollo zanechali. Oproti tomu jedna ze součástí, které vyráběl nedávno - stejně špatně dostupná, ale mnohem blíže domovu - je přesně a natrvalo usazena v jeho vlastní páteři. Stejně jako tisíce dalších pacientů z celého světa i Fran Phillips žije s implantátem vyrobeným na CNC obráběcích strojích Haas ve městě Elmwood v americkém státě New Jersey, kde sídlí firma Phillips Precision Medicraft (PPM).

Související články
Pokročilé teplotní kompenzace portálového obráběcího centra

V minulém roce bylo zahájeno s podporou Technologické agentury ČR řešení projektu Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika (CK SVT). Konsorcium řešitelů projektu se skládá ze tří předních českých technických univerzit (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni) a sedmi nejvýznamnějších výrobců obráběcích a tvářecích strojů z ČR (TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Toshulin, Škoda Machine Tool, Tajmac-ZPS, Kovosvit MAS, Šmeral Brno).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Indukční LVDT snímače

Výrobce přesných snímačů vzdálenosti a polohy, společnost Micro-Epsilon vyvinula novou, cenově výhodnou řadu indukčních LVDT snímačů, které jsou ideální pro střední až vysoko objemové OEM projekty.

Virtuální kontrola obrábění

Kvalita obrobeného povrchu a čas obrábění při dosažení požadované přesnosti jsou nejběžněji sledovanými kritérii obrábění. Prostředkem pro optimalizaci a rychlou kontrolu výsledků obrábění se stávají simulace virtuálního obrábění s vizualizací obrobeného povrchu.

Řezné nástroje a testování jejich vlastností

Úsilí mnoha výrobních podniků je v dnešní době soustředěno na další zvyšování efektivity a produktivity vlastních obráběcích operací. Tímto krokem je realizováno zvyšování konkurenceschopnosti jejich výrobků na trhu. S ohledem na strukturu nákladů při výrobě je jedním z prostředků dosažení tohoto cíle i volba vhodných řezných nástrojů a následné optimální využití jejich potenciálu. Nejde však o lehký a jednoznačný úkol, a to především s ohledem na možnou variabilitu a modifikaci výroby a na neustálý vývoj řezných nástrojů vedoucí k jejich zdokonalování.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit