Témata
Reklama

Precizní nastavitelné nástroje zvyšují produktivitu

Odlehčování konstrukcí při zvyšování výkonových parametrů a snižování spotřeby paliva u automobilů vede ke stále četnějšímu používání speciálních materiálů, jako jsou hliníkové a magneziové slitiny. Typickými obrobky jsou motorové bloky, hlavy válců a převodové skříně i tělesa turbodmychadel, a dále celá široká škála komponentů pro dopravní techniku, které jsou ideální pro obrábění nastavitelnými nástroji.

Díky rozsáhlým inovacím nástrojů z produktové řady Hollfelder-Gühring byla enormně zvýšena produktivita a efektivita. Snadná manipulace a mikrometricky přesná nastavitelnost jsou základem pro úspory v nástrojovém hospodaření, stejně jako i pro dosažení přesných tolerancí a spolehlivého procesu. Nastavitelné břity jsou zde realizovány unikátními vyměnitelnými řeznými destičkami z materiálů jako SK, PKD i CBN. Snadná nastavitelnost i extrémní tuhost po dotažení zaručují důmyslná konstrukční řešení, která jsou většinou patentována. Největším praktickým přínosem je fakt, že po precizním nastavení břitu jeho dotažení již nezpůsobí nežádanou změnu výsledné pozice břitu.

Reklama
Reklama
Nástroje z produktové řady Hollfelder-Gühring

HPC PKD frézy

HPC frézy mají modulární koncepci. Základem je tělo nástroje z otěruvzdorného materiálu s velkou škálou možných upínacích kuželů pro různé typy upínacích systémů vřeten obráběcích strojů. Jednotlivé komponenty jsou velice snadno vyměnitelné. Podle požadované jakosti obrobené plochy jsou k dispozici odpovídající typy řezných destiček z PKD, které jsou až 10x přeostřitelné. Prostor pro odchod třísek je axiálně uzavřen. Použitá konstrukce umožňuje jednoduché a precizní nastavení břitů v čelní rovině v mikrometrické přesnosti. Díky velkému počtu PKD břitů (například 27 břitů při průměru frézy 125 mm) je možné aplikovat posuvové rychlosti až 60 000 mm.min-1.

Frézovací hlavy mají ve svém těle důmyslný systém chladicích kanálů, které se rozvětvují z jednoho centrálního přívodu. Chladicí médium má radiální výstup u každého břitu v jeho prostoru pro odchod třísek. V kombinaci s axiálním uzavřením tohoto prostoru třísky opouštějí řezný proces pouze ven z tohoto prostoru, nedochází tak k zanášení obráběného dílu třískami. Toto řešení přináší uživatelům velké časové úspory, odpadá zde velmi pracné čištění poměrně členitých obráběných dílů, například hlav válců.

Aplikace PKD fréz

Nové HPC PKD frézy jsou ideální pro frézování rovinných ploch hlav válců, těsnicích a přírubových ploch, například převodových skříní, olejových van i klikových skříní při dosažení definovaných požadovaných jakostí povrchu obráběných ploch.

Jako příklad bylo vybráno obrábění dosedací plochy převodové skříně (viz obrázek):
• materiál: GD-AlSi9Cu3;
• nástroj: PKD HPC fréza, D = 63 mm, z = 12, HSK 63-A;
• řezné parametry: vc = 2 970 m.min-1,
n = 15 000 min-1,
fz = 0,06 mm,
vf = 9 000 mm.min-1;
• jakost povrchu: Rz = 5 µm, Pt = 7 µm, rovinnost 0,025 mm.

HPC PKD frézy

Příklad obrobku: převodová skříň

Frézy čelní, rohové a kotoučové

Řezné břity těchto fréz jsou v axiálním směru snadno nastavitelné s mikrometrickou přesností pomocí excentrických seřizovacích šroubů. Vynikající přesnost a tuhost je zaručena díky stabilním masivnějším upínacím příložkám. Přesné vyměnitelné řezné destičky jsou konstruovány s ohledem na vícenásobné použití a vyrábějí se z materiálů SK, PKD i CBN s různými rohovými rádiusy a fázemi, s mikrogeometrickou úpravou a s různými povlaky.

Jako příklad frézování čelní rohovou frézou uveďme obrábění olejové vany:
• materiál: AlSi1;
• nástroj: čelní rohová fréza, D = 63 mm, z = 8, nastavitelné (PKD);
• řezné parametry: vc = 3 560 m.min-1,
n = 18 000 min-1,
fz = 0,14 mm,
vf = 20 000 mm.min-1;
• chlazení: 5 MPa, usměrnění centrálním šroubem k jednotlivým břitům;
• jakost povrchu: Rz = 2–4 µm.

Příklad obrobku: olejová vana


Princip axiálního nastavení břitu ze zadní strany zubu pomocí excentrického šroubu

Přesné vrtací nástroje

V tomto případě se jedná o precizní vrtací nástroje, které jsou mikrometricky nastavitelné v radiálním směru. V závislosti na velikosti průměru jsou vyráběny v jedno-, dvou- a tříbřitém provedení v rozsahu průměrů 6 až 44 mm. Přesná justáž břitu v radiálním směru se provádí prostřednictvím kuželového stavěcího šroubu, kde jedna celá otáčka představuje radiální změnu průměru 0,02 mm. Změnu průměru je možné provádět přímo ve stroji bez dalších měřidel. Nastavení se provádí při upnutém stavu destičky, výsledný rozměr je dostatečně stabilní a již se nemění. Řezné destičky jsou otočné, zbývající břit je schován v lůžku a tím je dostatečně chráněn před poškozením odřezanými třískami. Dostatečně dimenzovaná velikost profilové drážky a vyústění chladicích kanálů zaručují vynikající odchod třísek z místa řezu i nižší tepelné zatížení. Tento ucelený nástrojový systém je předurčen i pro HSC obrábění různých materiálů – zde stačí zvolit jen správný typ řezných destiček.

Přesné vrtací nástroje a princip jejich seřizování: 1 otáčka nastavovacího kuželového šroubu odpovídá změně průměru o 0,02 mm.

Vyvrtávací tyče

Program vyvrtávacích tyčí představuje širokou bázi nástrojů pro soustružení vnitřních otvorů od průměru 5 mm. V závislosti na obráběcí aplikaci je možné zvolit provedení se stopkou ocelovou či ze slinutého karbidu, jakož i vybrat z různých geometrií a úhlu nastavení řezných břitů výměnných destiček. Zvláště pak provedení stopky ze slinutého karbidu s vnitřním chlazením umožňuje stabilní obrábění i při velkém poměru L/D. Precizně vybroušená geometrie výměnných destiček zaručuje vysokou přesnost a výkon obrábění. Pozitivní geometrie zajišťuje optimální tvar třísky a nízké silové zatížení při optimálním odchodu z místa řezu, což je i velkou výhodou při horších podmínkách nebo při nestabilnějších obrobcích. Celý program je k dispozici v levém i pravém provedení.

Vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení

Přednosti nastavitelných nástrojů

Nastavitelné nástroje z produktového portfolia Hollfelder-Gühring odpovídají svojí konstrukcí i filozofií nejnovějším současným trendům v obrábění, zahrnují mnoho technických patentovaných řešení a všechny mají společného jmenovatele – mikrometricky přesnou nastavitelnost břitů výměnných destiček v radiálním i axiálním směru. Vysoce přesné provedení lůžek pro destičky a maximálně masivní upínací příložky zaručují vynikající rozměrovou i procesní stabilitu při obráběcích operacích. Po precizním nastavení břitu jeho dotažení již nezpůsobí nežádanou změnu výsledné pozice břitu.

Velkým přínosem je velká variabilita této koncepce, protože jednotlivé principy lze poměrně jednoduše poskládat tak, aby mohly vzniknout kombinované nástrojové systémy podle konkrétních požadavků technologů i pro komplikované operace obrábění dílů v automobilovém odvětví – například komplexní obrábění ložisek vačkové hřídele v hlavě válců. Zde odpadá velice časově náročné „ladění“ nástroje s pájenými plátky, naopak v tomto případě je nastavení rychlé a spolehlivé. Odpadají také nákladné i časově náročné renovace pájených nástrojů.

Gühring

julie.uhlikova@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180612
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Automatický systém hlídání použitého adaptéru

Společnost Kelch, která se specializuje na periferie a služby pro výrobce a uživatele strojů pro třískové obrábění, představuje plně automatické monitorování modulů MoDeTec. Tento patentovaný systém zabraňuje výběru nesprávných adaptérů ve výrobě, čímž se předchází vysokým následným škodám v podobě poklesu kvality, poškození stroje a zastavení výroby.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Nová buňka

Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit