Témata
Zdroj: Micro-Epsilon

Přesné bezkontaktní měření vzdálenosti

Kapacitní snímače od firmy Micro-Epsilon slouží pro přesné bezkontaktní měření vzdálenosti do 10 mm s přesností až v řádu nanometrů. Fungují na principu deskového kondenzátoru: jednu elektrodu tvoří aktivní plocha snímače a druhou elektrodou je samotný měřený objekt. Z toho důvodu lze touto metodou měřit jen vodivé materiály. Změna vzdálenosti objektu způsobí změnu kapacity, kterou kalibrovaná jednotka přepočítá na změnu v jednotkách délky.

Ladislav Martínek

Pracuje ve společnosti Micro-Epsilon na pozici Technická podpora a marketing. Vystudoval v oboru elektrotechnika.

Reklama

Kapacitní snímače vzdálenosti se vyznačují vysokou přesností a nízkou cenou, ale mají i omezené použití.

Výhody a nevýhody kapacitních snímačů

Kapacitní snímače jsou vysoce přesné. Poměr ceny snímače k přesnosti je nejlepší z celého portfolia snímačů Micro-Epsilon. V katalogu najdete měřicí rozsahy od 0,05 mm do 10 mm. Linearita začíná na 150 nm a rozlišení na 37 pm. Jako u všech snímačů vzdálenosti platí, že čím je menší měřicí rozsah, tím je vyšší přesnost.

Kapacitní snímače mají vynikající teplotní stabilitu a měří stabilně i v dlouhém časovém úseku. Měří plošně, ale plocha není tak velká jako například u snímačů pracujících na bázi vířivých proudů, a nemají offset, takže hodnota 0 mm je při dotyku cíle se snímačem. Typickým cílem je kov, ale měřit je možné i polovodiče.

Jak už je u artiklů vyráběných společností Micro-Epsilon zvykem, lze vyvinout snímač s nekatalogovými parametry na míru (OEM). V nabídce je i speciální kalibrace (např. na válec či na kouli) a provedení určené do náročných prostředí (vakuum, žár). Snímače však nevyžadují kalibraci na konkrétní cíl, a proto je lze libovolně měnit a prohazovat mezi sebou.

Kapacitní systém capaNCDT 6228 má k dispozici sondy s označením CSE/HT, které snesou teploty až do 800 °C. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Kapacitní snímače mají i řadu nevýhod, na které je třeba brát zřetel při vytipování správné měřicí metody pro zadanou úlohu. Jaké to jsou? Jak už bylo zmíněno, kapacitní snímače jsou použitelné pouze na vodivé (či polovodivé) materiály a měřicí rozsah je poměrně krátký. Další nevýhodou v průmyslu je nutnost relativně čistého prostředí. Podmínkou stabilního měření je konstantní relativní permitivita dielektrika. Pokud by se mezi snímač a objekt dostala například kapka oleje, tak neměříme, ale jen detekujeme olej (což může být alternativní využití kapacitního snímače).

Novinka: Snímače pro aplikace při teplotách až do 800 °C

Kapacitní systém capaNCDT 6228 má k dispozici sondy s označením CSE/HT, které snesou teploty až do 800 °C. Dají se využít například při měření rozžhavených brzdových destiček. Měřicí rozsahy mají od 1 mm až do 20 mm (speciální prodloužený měřicí rozsah). Najednou lze měřit až čtyřmi snímači. Snímače samozřejmě mají i teplotně odolný kabel, který je kvalitně odstíněn, aby nedocházelo k rušení signálu elektrickým či magnetickým polem. Komunikace naměřených hodnot jednotkou capaNCDT 6228 probíhá analogově či digitálně, a to prostřednictvím rozhraní Ethernet či EtherCAT.

Reklama
Reklama

Novinka: Extrémně malé kapacitní senzory

Nové senzory capaNCDT CSE01 a CSE025 rozšiřují portfolio Micro-Epsilon. Průměr 3 mm a délka 15,6 mm činí CSE01 jedním z nejmenších triaxiálních snímačů na světě. Kabel je integrovaný a díky tomu lze snímače instalovat i do velmi omezených prostor.

Nové senzory capaNCDT CSE01 a CSE025 z portfolia firmy Micro-Epsilon patří k nejmenším triaxiálním snímačům na světě. Díky integrovanému kabelu lze tyto snímače instalovat i do velmi omezených prostor. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Příklady použití kapacitních snímačů

Kapacitní snímače se používají pro měření mezery mezi rotorem a statorem, pro měření házivosti turbín, pro nejrůznější měření ve strojích na výrobu polovodičů a čipů, a rovněž pro měření polohy levitujících objektů či tloušťky bateriových fólií. S využitím přidaného vodivého cíle je lze použít i pro měření náklonů zrcadel a optických čoček. Díky teplotní stabilitě se ve velkém používají pro měření házivosti a tloušťky brzdových kotoučů přímo v zátěžových testech. Osvědčily se rovněž při měření vnitřního průměru extrudérů.

Díky teplotní stabilitě se kapacitní senzory ve velkém používají pro měření házivosti a tloušťky brzdových kotoučů přímo v zátěžových testech. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat zástupce firmy Micro-Epsilon, a to buď telefonicky (+420 381 412 011), nebo e-mailem.


Umístění expozice firmy Micro-Epsilon na MSV 2023:
pavilon F, stánek 81

Související články
Nové konfokální systémy jsou kompaktnější

V tomto článku vám představíme novinky v portfoliu konfokálních systémů značky Micro-Epsilon. Konfokální systémy jsou standardně složeny z poměrně velkého kontroléru a malé sondy s optickým vláknem, kterou lze použít ve stísněných prostorách. Nové řady snímačů mají tento kontrolér třetinový, anebo dokonce integrovaný.

Měření vzdálenosti pomocí vířivých proudů v průmyslu

V průmyslu je často potřeba měřit v ne zrovna ideálním prostředí. Prach, špína a olej jsou naprosto běžnou součástí některých výrobních hal a ne vždy je možné vytvořit čisté a bezprašné prostředí, jaké je například v ESD prostorech elektrotechnických montáží. Tyto a další ztížené podmínky, jako je např. vysoká teplota či tlak, pravděpodobně zaměstnávají konstruktéry i ve vaší firmě. Tento článek představuje snímače vířivých proudů, které vynikají právě odolností vůči těmto vlivům, a to při zachování velmi vysoké přesnosti měření.

Měření v sub-nanometrech

Nejen díky rozvoji nanotechnologie, kdy je potřeba měřit opravdu malé polovodičové součástky, má společnost Micro-Epsilon ve svém portfoliu optické interferometrické měřicí systémy. Interferometr dosahuje sub-nanometrického rozlišení při zachování relativně velkého měřicího rozsahu a offsetu, který umožňuje větší vzdálenost od měřeného cíle. Pro představu, průměr lidského vlasu se pohybuje v desítkách tisíc nanometrů.

Související články
Inspekční a provozní měření
při výrobě baterií

Aktuální trend řešení klimatické krize vsadil na technologie, které pro uskladnění elektrické energie vyžadují enormní množství akumulátorů a baterií s vysokou kapacitou. V úvahu tak přichází jen plně automatizovaná výroba. Z technologických a bezpečnostních důvodů je nutné dodržet vysokou přesnost a bezchybnost výrobních procesů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmyslové měření polohy, profilu a teploty

Společnost Micro-Epsilon se déle než padesát let věnuje vývoji a výrobě průmyslových snímačů vzdálenosti, polohy, profilu a teploty. Představujeme vám několik novinek, se kterými se můžete seznámit na MSV Brno 2021.

Snímače ušité potřebám na míru

Elektromagnetická indukce oslaví 190 let od svého objevení a za tu dobu našla využití snad ve všech odvětvích průmyslu. Moderní automatizace a robotizace se na tento princip stále spoléhá při měření vzdálenosti a polohy indukčními snímači. Tyto snímače máme v Micro-Epsilon zařazeny v produktové kategorii induSENSOR a nabízíme je pro přesné měření již od roku 1987. V článku si kategorii přiblížíme a podíváme se na novinky uplynulého roku.

Laserový skener v CNC řezacím zařízení

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje firmě MicroStep, výrobci a dodavateli CNC strojů na dělení materiálů plazmatem, laserem, autogenem, vodním paprskem a vysokootáčkovým vřetenem, měření skutečných rozměrů kopulí.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Bezkontaktní měření vzdálenosti

V oblasti přesného měření vzdálenosti rychle roste využití bezkontaktních technologií. To je způsobeno mnoha faktory, z nichž těmi hlavními jsou, že zákazníci potřebují měřit mnohem přesněji (s rozlišením v řádu mikrometrů nebo dokonce nanometrů) a je třeba měřit proti obtížným povrchům nebo povrchům, kterých se nelze během procesu měření dotknout což jsou například křemík, sklo, plasty, miniaturní elektronické součástky, lékařské komponenty a také potraviny.

Snímače s vysokou přesností a kompaktním designem

Od srpna 2020 je na trhu novinka mezi laserovými triangulačními snímači pro měření vzdálenosti a polohy - optoNCDT 1900. Tento inovativní snímač, který nabízí jedinečnou kombinaci vysoké rychlosti, kompaktního designu a přesnosti, je mimo jiné vybaven integrovanou vysoce výkonnou řídící jednotkou pro rychlé a vysoce přesné zpracování a výstup naměřených hodnot.

Konfokální chromatické snímače

Širokou paletu snímačů a řídicích jednotek od společnosti Micro-Epsilon lze díky dostupným rozhraním použít v celé řadě odvětví, jako např. ve výrobě polovodičů, skla, zdravotnické techniky, plastů a spotřební elektroniky. Konfokální snímače nabízejí spojení moderních technologií, vysoké rychlosti a maximální přesnosti. Díky svým přednostem tyto všestranné snímače polohy a vzdálenosti splňují vysoké nároky průmyslu 4.0.

Nejmenší lankový snímač

Lankové snímače dokáží přesně měřit polohu a vzdálenost v celé řadě průmyslových odvětví a ve výzkumu a vývoji. Díky své spolehlivosti, snadné instalaci a relativně nízkým nákladům jsou ideálním řešením do sériové výroby. Společnost Micro-Epsilon nabízí širokou paletu lankových snímačů, mezi nimiž nechybí ani nejmenší snímač tohoto typu na světě, který je navržen pro vysoce rychlá měření.

Přesné snímače pro automatizaci z Bechyně

Automatizovaná výroba se neobejde bez senzorů, které hlídají její bezchybný provoz. Světově známý výrobce senzorů pro přesná měření vzdálenosti má své zastoupení také v České republice. Společnost Micro-Epsilon sídlí od roku 1991 v jihočeské Bechyni a disponuje vlastními výrobními prostory. Následující reportáž byla napsána na základě návštěvy této výroby.

Přesné měření a kontrola v praxi

Společnost Micro-Epsilon nabízí už 50 let spolehlivá, vysoce výkonná a jedinečná řešení, zejména při požadavku na přesné měření nebo kontrolu. Ve své expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měření teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit