Témata
Reklama

Laserový skener v CNC řezacím zařízení

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje firmě MicroStep, výrobci a dodavateli CNC strojů na dělení materiálů plazmatem, laserem, autogenem, vodním paprskem a vysokootáčkovým vřetenem, měření skutečných rozměrů kopulí.

Laserový profilový skener scanCONTROL od společnosti Micro-Epsilon snímá přesný profil kopule a získaná data odesílá do řídicí jednotky samotného řezacího mechanismu. (Zdroj: Micro-Epsilon)


Ve speciálně vyvinutém zařízení pro přesné řezání kopulí je požadována skutečná podoba profilu. Proto je zde nasazen laserový profilový skener scanCONTROL od společnosti Micro-Epsilon, který zajišťuje velmi důležitou funkci – snímání přesného profilu kopule. Získaná data odesílá skener do řídicí jednotky samotného řezacího mechanismu. Následně jsou tyto údaje použity na úpravu generovaného řezacího programu podle skutečného povrchu kopule. To zaručuje, že kontury a otvory jsou vyřezané s největší možnou přesností. Díky kompaktnímu provedení snímače, integrované elektronice a rychlosti měření je laserový profilový skener vhodný pro integraci do tohoto zařízení.

Reklama
Reklama
Před procesem řezání laserový profilový skener změří kopuli a získá 2D data. (Zdroj: Micro-Epsilon)


Laserový profilový skener před započatým procesem řezání změří kopuli a získá 2D data. Proces skenování se provádí při vysokých rychlostech (cca 60 m.min-1) a opakovatelnosti měření (50 µm.m-1) na lesklém kovovém materiálu, jako je tomu v této aplikaci. Díky vysoké opakovatelnosti lze dosáhnout s laserovým skenerem o rozsahu 100 mm vysoké kvality.

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje firmě MicroStep měření skutečných rozměrů kopulí na lesklém kovovém materiálu. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Pro přenos naměřených dat se využívá knihovna SDK. Tato data se následně odesílají do vlastního softwaru mSCAN. Program počítá střed kopule a určuje optimální dráhu řezacího nástroje. Pro plně automatické zpracování naměřených a spočítaných dat je nutná synchronizace se samotným skenerem. Společnost MicroStep využívá pro tento účel patentovaný systém automatické kalibrace (ACTG).

Novinka mezi laserovými profilovými skenery

Nové profilové skenery scanCONTROL LLT30xx jsou k dispozici s měřicími rozsahy 25 a 50 mm. Poskytují kalibrovaná data 2D profilu s přibližně 5,5 milionu bodů za sekundu a generují až 2 048 měřicích bodů na profil. Profilové skenery dosahují rozlišení osy X přibližně 12 µm se vzorkovací frekvencí až 10 kHz.

Nové laserové skenery nabízejí nový inovativní režim High Dynamic Range. Tato funkce zajišťuje přesné výsledky měření na dvou površích s různou odrazivostí. Přenos výstupních naměřených dat je k dispozici pomocí rozhraní Ethernet nebo RS422. Pro smart verze je k dispozici jednotka scanCONTROL Gateway, která navíc umožňuje přenos dat do systémů pomocí rozhraní Profinet, EtherCAT nebo Ethernet/IP.

Nové profilové skenery scanCONTROL jsou k dispozici s měřicími rozsahy 25 a 50 mm. (Zdroj: Micro-Epsilon)Profilový skener scanCONTROL 30xx/BL pracuje s vlnovou délkou 405 nm (modrý laser). V porovnání se standardním červeným laserem dosahuje stabilnějších výsledků při měření například na lesklých materiálech, poloprůhledných předmětech, lepidlech, silikonech nebo některých typech plastů. Také je vhodný pro měření na organických materiálech.
Reklama
Související články
Inspekční a provozní měření
při výrobě baterií

Aktuální trend řešení klimatické krize vsadil na technologie, které pro uskladnění elektrické energie vyžadují enormní množství akumulátorů a baterií s vysokou kapacitou. V úvahu tak přichází jen plně automatizovaná výroba. Z technologických a bezpečnostních důvodů je nutné dodržet vysokou přesnost a bezchybnost výrobních procesů.

Průmyslové měření polohy, profilu a teploty

Společnost Micro-Epsilon se déle než padesát let věnuje vývoji a výrobě průmyslových snímačů vzdálenosti, polohy, profilu a teploty. Představujeme vám několik novinek, se kterými se můžete seznámit na MSV Brno 2021.

Snímače ušité potřebám na míru

Elektromagnetická indukce oslaví 190 let od svého objevení a za tu dobu našla využití snad ve všech odvětvích průmyslu. Moderní automatizace a robotizace se na tento princip stále spoléhá při měření vzdálenosti a polohy indukčními snímači. Tyto snímače máme v Micro-Epsilon zařazeny v produktové kategorii induSENSOR a nabízíme je pro přesné měření již od roku 1987. V článku si kategorii přiblížíme a podíváme se na novinky uplynulého roku.

Související články
Snímače s vysokou přesností a kompaktním designem

Od srpna 2020 je na trhu novinka mezi laserovými triangulačními snímači pro měření vzdálenosti a polohy - optoNCDT 1900. Tento inovativní snímač, který nabízí jedinečnou kombinaci vysoké rychlosti, kompaktního designu a přesnosti, je mimo jiné vybaven integrovanou vysoce výkonnou řídící jednotkou pro rychlé a vysoce přesné zpracování a výstup naměřených hodnot.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Konfokální chromatické snímače

Širokou paletu snímačů a řídicích jednotek od společnosti Micro-Epsilon lze díky dostupným rozhraním použít v celé řadě odvětví, jako např. ve výrobě polovodičů, skla, zdravotnické techniky, plastů a spotřební elektroniky. Konfokální snímače nabízejí spojení moderních technologií, vysoké rychlosti a maximální přesnosti. Díky svým přednostem tyto všestranné snímače polohy a vzdálenosti splňují vysoké nároky průmyslu 4.0.

Nejmenší lankový snímač

Lankové snímače dokáží přesně měřit polohu a vzdálenost v celé řadě průmyslových odvětví a ve výzkumu a vývoji. Díky své spolehlivosti, snadné instalaci a relativně nízkým nákladům jsou ideálním řešením do sériové výroby. Společnost Micro-Epsilon nabízí širokou paletu lankových snímačů, mezi nimiž nechybí ani nejmenší snímač tohoto typu na světě, který je navržen pro vysoce rychlá měření.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Přesné snímače pro automatizaci z Bechyně

Automatizovaná výroba se neobejde bez senzorů, které hlídají její bezchybný provoz. Světově známý výrobce senzorů pro přesná měření vzdálenosti má své zastoupení také v České republice. Společnost Micro-Epsilon sídlí od roku 1991 v jihočeské Bechyni a disponuje vlastními výrobními prostory. Následující reportáž byla napsána na základě návštěvy této výroby.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Přesné měření a kontrola v praxi

Společnost Micro-Epsilon nabízí už 50 let spolehlivá, vysoce výkonná a jedinečná řešení, zejména při požadavku na přesné měření nebo kontrolu. Ve své expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měření teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci až na 7,5 kHz, a to při zvýšené přesnosti a rozlišení.

Měření teploty tenkých plastových folií

Při výrobě plastových fólií je teplota klíčový parametr. Kontaktní způsoby měření jsou většinou nepřípustné z důvodu rychlého pohybu nekonečného pásu a rizika poškození materiálu. Bezkontaktní metoda pomocí infračervených teploměrůse jeví ideálně, avšak pro běžné teploměry jsou tenké plastové fólie vysoce transparentní. Čili prakticky neměřitelné. Micro-Epsilon nabízí řešení – teploměr CTP-3.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit