Témata
Reklama

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Množství oxidačních produktů v použitém hydraulickém oleji ve většině případů představuje více než 2/3 z objemu všech nečistot. Zbývající třetina je převážně tvořena vyčerpanými přísadami (degradace přísad). Tvrdé mechanické částice znečištění patří do nejmenší skupiny celkových nečistot.

Ve většině firem se výměna oleje provádí pouhým vypuštěním oleje z hydraulické nádrže a načerpáním oleje nového. Nový (čistý) olej si však okamžitě sbírá nečistoty z hydraulického systému stroje. Tím se z pohledu znečištění dostává velmi rychle do původního stavu.

Reklama
Reklama
Hodnocení naměřených hodnot podle MPC

Příklad z praxe

Jedna nejmenovaná firma se rozhodla vyměnit olejovou náplň ze dvou důvodů:
1. doporučení dodavatelem stroje (předepisoval vyměnit olejovou náplň po 8 000 mh);
2. u lisu začalo docházet k zalepování filtrů.

Olej se zde kontroloval pomocí analýz MPC (Membrane patch colorimetry ASTM D7843). MPC sleduje znečištění oleje a jeho potenciál k tvorbě úsad. Dále nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot a produktů degradace v oleji a umožňuje tak předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a zařízení.

Pro metodu MPC platí mezinárodní norma ASTM D7843. Vzorek oleje se pomocí vakuové membránové filtrace přefiltruje přes membránu s pórozitou 0,45 µm. Kolorimetr MPC Color vyhodnocuje zbarvení membrány způsobené zachycenými nerozpustnými nečistotami a produkty degradace. Čím vyšší je naměřená hodnota ΔE kolorimetrem, tím vyšší je znečištění oleje a tím vyšší je zároveň i potenciál k tvorbě úsad v olejovém systému (Varnish Potencial).

Laboratorní rozbor na membránovém ultrafiltru 0,45 µm a výsledek analýz MPC před výměnou oleje (ΔE = 65,4 – kritický stav), po výměně oleje (ΔE = 26,3 – zhoršený stav) a měsíc po výměně oleje (ΔE = 43,6 – kritický stav)

Výsledky analýz

Na obrázku jsou výsledky kontrolního laboratorního rozboru na membránovém ultrafiltru 0,45 µm a výsledek MPC před výměnou oleje, po výměně oleje a měsíc po výměně oleje. Z výsledků rozborů je patrné, že systém stroje je velmi znečištěný. Do cca jednoho měsíce po výměně oleje se úsady ze systému stroje uvolnily do takové míry, že olej je podle normy opět v kritickém stavu. Náklady na výměnu oleje tohoto stroje stály firmu cca 30 000 Kč. Byla výměna oleje správné rozhodnutí?

Měnit, nebo čistit?

Každý stroj se chová jinak. Pouhým dodržováním předepsaných výměn oleje je velmi obtížné zajistit dostatečnou čistotu v hydraulickém systému stroje a udržet tak stroj v bezporuchovém stavu. Každé výměně oleje by měl předcházet laboratorní rozbor, který určí jeho další použitelnost. Pokud je olej z fyzikálně-chemického pohledu v pořádku a je „pouze znečištěný“, tak samotná výměna oleje celkový stav stroje trvale nezlepší. Klíčem pro bezporuchový provoz stroje je zavedení systematické a pravidelné péče o oleje. To znamená udržovat nejen olej, ale i samotný hydraulický systém stroje v naprosté čistotě.

Je také nutné vybrat si ten správný nástroj. Metoda ELC (elektrostatického čištění olejů) jako jediná umožňuje jímat za provozu stroje nečistoty v rozměrech řádově setin mikrometru a je tak ideálním prostředkem k zavedení zmiňované systematické péče o oleje a tím i prostředkem pro úsporu nákladů na provoz strojů.

Kleentek

Jan Comorek

jana.chvalinova@kleentek.cz

www.kleentek.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 160702
Datum: 29. 06. 2016
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit