Témata
Zdroj: SK Technik

Tvarové frézování

Teprve moderní technologie obráběcích strojů s více osami umožňují produktivní obrábění i těch nejsložitějších součástí. Kromě jiných průmyslových odvětví se výhody pětiosého frézování a pětiosého simultánního frézování ukazují zejména při výrobě nástrojů a forem.

Reklama

Kromě přesných strojů a rozvinutého programování hrají důležitou roli při hospodárném obrábění také použité nástroje. Společnost Paul Horn nabízí se svým portfoliem a know-how početná řešení pro zvládnutí i tohoto procesu výroby nástrojů a forem.

Pětiosé frézování

Stejně jako konvenční frézky mají moderní pětiosá obráběcí centra tři lineární osy (X, Y, Z), každou v jednom prostorovém směru. Kromě toho má stroj buď dvě otočné, nebo dvě rotační osy (v závislosti na uspořádání A, B nebo C). Ty umožňují v tomto prostoru trojrozměrné obrábění. Pětiosé frézování však neznamená, že se všechny osy pohybují současně. Znamená jen to, že obrobek je možné nastavit pro obrábění ve všech pěti stranách. Když se však kvůli geometrii obráběného kusu pohybují všechny osy současně, označuje se to jako pětiosé simultánní frézování.

Výrobu složité formy pro výrobu světlometů vyřešil Horn různými stopkovými frézami typu DS. (Zdroj: SK Technik)

Kulové a kruhové frézy

Široká nabídka různých frézovacích nástrojů Horn zajišťuje přesný výsledek např. i při obrábění formy světlometu. Komponenty z automobilového průmyslu jsou velkou výzvou zejména kvůli různým povrchům, výstupkům a poloměrům. K vyhrubování tvaru se používají nejdříve frézy Horn ze systému DAH 8, navržené pro obrábění s vysokým posuvem. Při dokončování tvaru pak využívají technici společnosti Horn různé varianty systému nástrojů DS. Kromě kulových fréz s různými průměry se používají také kruhové segmentové frézy. Ty mají výhodu v tom, že při jejich zaměření na tvarové plochy je pro zachování stejné kvality povrchu potřeba dosahovat méně přísuvů než např. u fréz kulových nebo torusových. Výhody jsou pak patrné zejména na celkové době obrábění. Zvláštní důraz při výrobě forem je vždy kladen na přechody mezi jednotlivými povrchy a na vysokou kvalitu povrchu, které lze dosáhnout.

Pětiosé frézování neznamená, že se všechny osy pohybují současně. Pouze to, že je možné nastavit obrobek pro obrábění ve všech pěti stranách. Když se však kvůli geometrii obráběného kusu pohybují všechny osy současně, označuje se to jako pětiosé simultánní frézování.

Frézy s dvojitým rádiusem

Dalším příkladem know-how společnosti Horn ve výrobě nástrojů a forem je např. frézování vstřikovací formy. Pro hrubování různých tvarových ploch se používají frézy pro obrábění vysokým posuvem o průměru 12 mm. Ty mají geometrii s dvojitým rádiusem, která podporuje tok sil v axiálním směru vřetena a způsobuje méně radiálních sil. Díky této geometrii lze používat vysoké rychlosti posuvu i u nástrojů s dlouhým vyložením, aniž by zde docházelo k vibracím. Při dokončování formy pomocí různých kulových fréz existují tři rozhodující faktory pro dosažení požadované kvality povrchu. Důležitá je přesnost nástroje, výkonný CAM software pro přesné obrábění a soustřednost upínacích prostředků. Společnost Horn vyrábí rádiusy fréz s maximální tvarovou odchylkou +/– 0,005 mm. Jak důležitá je tato přesnost, lze vidět na použití různých fréz při dokončování jednoho tvarů. Použity zde byly kulové frézy 4 mm a 6 mm.

Horn vyrábí rádiusové frézy s maximální tvarovou odchylkou +/– 0,005 mm. Jak důležitá je tato přesnost, lze vidět při použití různých fréz na dokončení požadovaného tvaru. (Zdroj: SK Technik)

Frézování titanových implantátů

Pětiosé frézování se používá také v lékařské technice. Firma z tohoto oboru se při výrobě titanového implantátu spoléhá na frézy Horn DS. Tvar implantátu se skládá z mnoha tvarových ploch, má přibližně 20 různých rádiusů a obsahuje mnoho drážek uspořádaných pod různými úhly. Pro hrubování se používá fréza o průměru 10 mm s rohovým rádiusem 0,2 mm a fréza o průměru 6 mm s rohovým rádiusem 0,5 mm. Pro dokončování se používá stopková fréza o průměru 1 mm. Pro další pracovní kroky na implantátu se používají DS frézy o průměru 10, 6, 4, 2 a 0,6 mm, dále kulová fréza o průměru 2 mm a závitová fréza typu DCG se třemi břity. Nástroj zde vyfrézuje v jednom chodu průchozí závit M 3,5 x 0,5 hluboký 8 mm, a to pod úhlem 35°. Jako extrémně náročné se ukázalo frézování dvou kuželových osazení. Kužel 43° je vysoký asi 2 mm a musí končit geometricky „dokonalým“ vrcholem. Tyto požadavky splňuje mikrofréza Horn při hrubovacích i dokončovacích operacích.

Pro obrábění titanového implantátu využil Horn frézy typu DS. (Zdroj: SK Technik)

Široké portfolio

Je jedno, jaký úkol obrábění uživatel právě řeší. V portfoliu společnosti Horn se najde to správné nástrojové řešení pro téměř každou aplikaci frézování tvarů a volných ploch.


Umístění expozice firmy SK Technik na MSV 2022:
pavilon P, stánek 12

Související články
Soustružení zápichů

Když společnost Horn v roce 1972 představila veřejnosti vyměnitelnou břitovou destičku, typ 312, byla to malá revoluce v procesu zapichování. Tato firma byla vůbec prvním výrobcem, který vyvinul tříbřitý nástrojový systém se stacionární tvrdokovovou vyměnitelnou břitovou destičkou pro zapichování.

Frézování a vrtání jedním nástrojem

Švýcarský výrobce přesných nástrojů Mikron Tool rozšiřuje úspěšnou nabídku fréz CrazyMill Cool P & S, které jsou určeny pro hrubovací i dokončovací operace, o novou, torickou frézu.

Vířivé obrábění

Způsob vířivého frézovaní vynalezl Němec Karl Burgsmüller v roce 1942, na tento způsob třískového obrábění se však spoléháme i dnes, protože oproti konvenčním způsobům výroby závitů nabízí značné výhody.

Související články
Obrábění metodou skiving

Před více než stoletím podal Wilhelm von Pittler patent na obrábění ozubených kol. Tenkrát to byla revoluční myšlenka, širší uplatnění však našla až v dnešní, moderní výrobě, kdy obráběcí centra a univerzální obráběcí stroje se synchronizovanými vřeteny a procesně optimalizovaným softwarem umožňují tuto vysoce komplexní technologii využít.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Vrtání a zahlubování ve slinutém karbidu

Společnost Paul Horn rozšiřuje systém DDHM osazený CVD diamanty o nástroje pro ekonomické vrtání a zahlubování v karbidech a slinuté keramice s tvrdostí až do 3 000 HV. Rozšiřuje tak dále své portfolio nástrojů v oblasti obrábění hotových slinutých karbidů.

Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Nová geometrie pro upichování vysokými posuvy

Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje nově vyvinutou geometrii EH pro upichování při vysokých rychlostech posuvu, která vychází z osvědčeného zapichovacího systému S100. Stabilní řezná hrana umožňuje dosažení rychlostí posuvu v rozmezí f = 0,25–0,4 mm.ot-1, a tím zkrácení doby procesu zapichování a upichování. Cíleným použitím utvařeče třísek je zaručen procesně spolehlivý odvod a lom třísek.

Úspora času v kombinaci s přesností a kvalitou

Jeden vrták, jedna fréza, optimální strategie obrábění a maximálně vyladěné parametry, to jsou podmínky nezbytné k dosažení významného zvýšení účinnosti při obrábění lékařských šroubů z titanu nebo nerezové oceli. Firma Mikron Tool vyvinula řešení na klíč, které zrychluje obrábění vnitřního tvaru hlavy šroubu známého jako Torx až o 50 %. Firmu Mikron Tool na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit