Témata

Den Technologické agentury ČR 2022

20. 10. 2022 – 20. 10. 2022

Praha, historická budova Národního muzea
www.tacr.cz

Diverzita v aplikovaném výzkumu a inovacích

Den Technologické agentury ČR vznikl v roce 2013 s cílem oceňovat nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, jejichž řešení bylo financované ze státní podpory.

Program celého dne se skládá ze dvou hlavních částí. Odborná část se zaměřuje na aktuální inovační výzvy a trendy, letošním tématem je diverzita ve výzkumu a inovacích. tradičně do diskuze přispívají významní odborníci na dané téma ze zahraničí i tuzemska. Druhou navazující částí je slavností večer, v rámci nějž jsou oceněny jedny z nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos výsledků projektů. Celý večer je protkán příjemnou atmosférou a originálním uměleckým vystoupením, za účasti představitelů businessové, akademické a státní sféry.


Pořadatel

Technologická agentura TA ČR

Organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Číst dál