Témata

Konference "Fórum kvality"

20. 09. 2022 – 21. 09. 2022

Slovensko, Žilina
www.forumkvality.sk/sk/uvod

Konferencia prepája kvalitu produktu s kvalitou procesu a kvalitou ľudí. Budeme diskutovať na témy: Od kopírovania ku kvalite a inováciám – pohľady z Číny, Automatizácia a digitalizácia zberu dát procesnej kvality, Aditívna výroba a kontrola jej kvality, Inovácia výrobkov s ohľadom na kvalitu

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.


MOTTO 4. ROČNÍKA KONFERENCIE:

„Kvalitné produkty, kvalitné procesy, kvalitní ľudia!“
 


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference


Pořadatel

IPA Slovakia

Číst dál