Témata

glasstec 2022 - Mezinárodní veletrh sklářských technologií

20. 09. 2022 – 23. 09. 2022

Messe Düsseldorf, Německo
www.glasstec-online.com

V mezinárodním roce skla se sklářský průmysl těší na dlouhou dobu očekávané osobní setkání v Düsseldorfu. Čtyři roky musel sklářský průmysl čekat na širokou nabídku vystavovatelů k tématům výroba skla, výrobní technika, opracování a zušlechťování skla, četné výrobky ze skla a aplikace skla či jedinečný a obsáhlý doprovodný program představovaný průmyslem i vědou.

Z intenzivních rozhovorů s experty ze všech oblastí řetězce tvorby hodnot se vykrystalizovalo pět globálních témat, která se považují za podstatná pro budoucí vývoj průmyslu skla i pro celou společnost obecně. Těmito tématy jsou:

  • Climate (redukce emisí a obnovitelné energie)
  • Urbanisation (perspektivní architektura s aplikací skla)
  • Value (trvale udržitelná tvorba hodnot)
  • Resources (efektivní a trvale udržitelné využívání zdrojů)
  • Well-Being (vyšší kvalita života díky sklu)

Tyto trendy budou v centru pozornosti při konferenčním programu, ve speciálních expozicích i v expozicích vystavovatelů. Tímto nabízíme celému oboru skla jedinečné spektrum inovativních řešení budoucnosti a nejnovějších informací ve spojení s příležitostí rozšířit si osobní síť kontaktů v globálním světě skla,“ říká Birgit Horn, ředitelka veletrhu glasstec. „Počet přihlášených vystavovatelů je na úrovni srovnatelné s rokem 2018 – tedy před pandemií. To je pozitivní signál ze strany průmyslu skla, když si člověk vezme, že poslední ročník patřil k nejúspěšnějším akcím konaným v Düsseldorfu,“ doplňuje Birgit Horn. Tuzemské i mezinárodní ohlasy potvrzující tyto pozitivní tendence, které budou prezentovány na stránce vystavovatelů veletrhu glasstec a pod heslem „Let´s go live“.

Sklářský průmysl se těší na veletrh glasstec 2022. (Zdroj: Messe Düsseldorf)

NEXT IN GLASS – glass technology live: přehlídka inovací s výhledy na budoucí aplikace skla

Specializovanou expozici glass technology live (gtl) organizuje čtveřice technických univerzit Darmstadt, Delft, Dortmund a Drážďany. Pomocí modelů a inovativních skleněných konstrukcí přivedou studující z nejrůznějších studijních oborů a reprezentanti průmyslu návštěvníky veletrhu v úžas i k diskusím.

Čtyři roky musel sklářský průmysl čekat na veletrh glasstec. (Zdroj: Messe Düsseldorf)

Glasstec conference jako součást doprovodného programu

Konference koncentruje know-how z oblasti teorie i praxe v kontextu s uvedenými trendovými tématy. Návštěvníci veletrhu glasstec 2022 se mohou každý den informovat o aktuálních trendech a výsledcích vývoje v oblasti výroby skla, procesních technologií a produktů. 

Mezi témata konference patří: / Výroba a zušlechťování skla  / Nové možnosti zpracování a technologie  / Dekarbonizace – nové energetické systémy a přechod na obnovitelné zdroje energie / Produkty ze skla a aplikace skla  / Nové skleněné produkty a cirkulární ekonomika skla  / Alternativní zdroje a recyklace dutého a plochého skla.

Sklo je plně recyklovatelný materiál, což je vlastnost, na kterou je v oběhovém hospodářství kladen vysoký důraz. (Zdroj: Messe Düsseldorf)

Každé odpoledne se na prezentační ploše glasstec conference konají doplňující přednášky, organizované mimo jiné vysokými školami a vědeckými institucemi na téma fasády a kovové stavební konstrukce, svazem VDMA na téma komunikace strojů či společností EuroWindoor na téma energetická efektivita a využití denního světla.

Pevnou součástí doprovodného programu je také mezinárodní architektonický kongres. Ten se letos koná ve čtvrtek (22.09./CCD Ost) pod titulem „Prozíravost. Perspektivní architektura se sklem“, a to opět v kooperaci s Komorou architektů Severního Porýní-Vestfálska.

Sklářské technologie konečně živě. (Zdroj: Messe Düsseldorf)

Studentské soutěže a networkingové platformy pro startupy

Široká škála vystavovatelů a produktů nabízí řemeslům komplexní přehled přes nejnovější skleněné výrobky, nářadí a nástroje či montážní a zvedací pomůcky. Nejdůležitějším místem setkávání pro vzájemné seznamování a výměnu informací mezi experty řemesel zpracovávajících sklo je již dlouhá léta společná expozice Spolkového svazu cechů sklářských řemesel, kde jsou zastoupeny také státní odborné školy.

Již potřetí v řadě představuje specializované expozice Handwerk LIVE mimo jiné špičkové novinky pro řemesla zpracovávající sklo, a to přímo při jejich praktické aplikaci. Letos je expozice ve znamení Profesního mistrovství světa.

Při kvalifikační soutěži WorldSkills Germany @ glasstec proti sobě nastoupí sklenáři z celého Německa, aby si zajistili účast na “EuroSkills 2023“. Akci společně pořádají Spolkový svaz cechů sklářských řemesel (Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks e.V.) a Svaz mladých sklenářů a oknařů (Verband der Jungglaser und Fensterbauer e.V.).

Souběžně se opět koná soutěž „Reff-Montage“ společnosti Hegla a prezentace Institutu pro okenní techniku IFT Rosenheim. Na výstavě uměleckého skla „glass art“ budou své objekty a interpretace ze skla a se sklem představovat mezinárodní galerie a umělci.

Na veletrhu glasstec lze potkat špičkové „decision makers“ ze sklářského průmyslu i experty z ekonomiky, výzkumu a politiky. Mladým, inovativním společnostem proto START-UP ZONE nabízí ideální platformu pro navázání nových kontaktů a spolupráce.

Stále ještě je však možné se na veletrh přihlásit a zúčastnit se akce jako vystavovatel. www.glasstec.de/anmeldung 


Pořadatel

Messe Düsseldorf

Společnost Messe Düsseldofr patří mezi pět nejúspěšnějších organizátorů veletrhů na světě. 

Číst dál