Témata

Inspiration 2023

03. 10. 2023 – 03. 10. 2023

Česká republika, Velké Karlovice + online přenos
inspiration.logis.cz

Pokročilé plánování výroby v době Industry 4.0: Pružnější, efektivnější a spolehlivější výroba díky kombinaci technologií APS a Industry 4.0

Tématem konference je zvyšování výkonu procesu plnění zakázek ve výrobních podnicích. Konference se bude zabývat tím, jakých zlepšení provozní efektivity a zákaznického servisu podniku lze dosáhnout realizací projektů zaměřených na zvyšování výkonu procesu plnění zakázek s technologií pokročilého plánování výroby (APS). Pozornost budeme věnovat i tomu, jak může nasazení pokročilého plánování výroby zlepšit využitelnost technologií Industry 4.0. Těžištěm budou konkrétní zkušenosti a dosažené výsledky inovačních projektů realizovaných v konkrétních podnicích, jejichž zástupci vystoupí se svými příspěvky.

Konference Inspiration je určena těm podnikovým manažerům, jejichž zájmem či úkolem je zvyšování výkonu hlavního podnikového procesu – procesu plnění zakázky (tedy typicky generální ředitel, výkonný ředitel, ředitel logistiky, výrobní ředitel, ...) – především ti budou také přednášejícími dopoledního programového bloku.

Zástupci vystupujících podniků jsou připraveni podělit se o zkušenosti ze svých inovačních projektů. Na příkladech konkrétních projektů se dozvíte, jak lze zvýšit výkon procesu plnění zakázek a účinně tím řešit problémy jako termínová spolehlivost dodávek, průběžné doby, průtočnost a další. Poslechnete si, jak přednášející hodnotí své projekty i s odstupem času – co by udělali stejně, ale také co by dnes dělali jinak a proč.

Součástí programu je i prostor pro neformální diskuzi a výměnu zkušeností se způsoby zvyšování úrovně provozní efektivity a zákaznické spokojenosti.


Pořadatel

LOGIS

LOGIS je výrobce a dodavatel systémů pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS) a systémů Sales & Operations Planning (S&OP), které jsou využívány zejména v podnicích ze strojírenského, automobilového a hutního průmyslu se zakázkovou, kusovou, malosériovou a sériovou výrobou. LOGIS je předním dodavatelem pokročilých plánovacích technologií a má za sebou víc než 100 implementací projektů tohoto druhu.

Řešení LOGIS umožňují výrobním podnikům předstihnout své konkurenty schopností dodávat včas, rychle a flexibilně při současném zajištění vysoké provozní efektivity.

Mezi zákazníky společnosti se řadí podniky všech velikostí i složitostí, od relativně malých výrobních závodů až po mimořádně komplexní výrobní korporace. Technologie společnosti LOGIS jsou využívány zejména v rámci EU, ve Spojených státech a v Japonsku.

Číst dál