Témata

Národné fórum produktivity

06. 10. 2022 – 06. 10. 2022

Slovensko, Žilina
www.nfp.sk

Hospodárske spomalenie, nedostatok surovinových vstupov, pandémia, prudký nárast cien energií a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine, náznaky hospodárskej recesie sú reťazcom kríz vážne zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu. „Je východiskom z kríz podnikov produktivita?“ Slovenské centrum produktivity (SLCP), v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Slovenskou akadémiou vied (SAV), organizuje Národné fórum produktivity 2022 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu.

Témy fóra

V programe vystúpia lídri slovenského priemyslu, riaditelia, vrcholoví manažéri, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia firiem z rôznych oblastí priemyslu s aktuálnymi témami:

 •  Faktory rastu produktivity a konkurencieschopnosti priemyslu.
 •  Prístupy EÚ ku riešeniu hospodárskych kríz a rastu produktivity a konkurencieschopnosti.
 •  Práca 4.0 – Prognóza očakávaného vývoja zamestnanosti do roku 2030.
 •  Typy kríz v podnikovej sfére. Továrne budúcnosti – kam bude smerovať ďalší vývoj?
 •  Rast produktivity podniku s využitím technológií digitálneho a virtuálneho podniku.
 •  Dielenský manažment a jeho vplyv na produktivitu.
 •  Transformácia podniku – cesta k zlepšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti.
 •  Potenciály štíhle výroby v automatizovaných výrobách.
 •  Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.
 •  Priemyselné inžinierstvo a jeho úlohy v rámci Priemyslu 4.0.
 •  Technológie pre priemysel 5.0.
 •  Automatizácia logistiky – ako postupovať pri zavádzaní v priemysle 4.0.
 •  Automatizácia a robotizácia procesov – smerovanie k Priemyslu 4.0.
 •  Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.
MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce