Témata

Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

05. 10. 2022 – 05. 10. 2022

Západočeská univerzita, Plzeň
www.rep.fs.cvut.cz/konference

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 22. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků.

Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 22. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků určen právě pro Vás.

S ohledem na zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu se bude téma letošního ročníku konference zaměřovat na Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse, sekce s postery a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat na aplikaci a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků a jejich udržitelný rozvoj. Především se bude jednat o problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií.


Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:

- Vytvářet prostor pro diskuzi s kvalifikovanými odborníky a informovat o best practices v dané oblasti.

- Vytvářet prostor pro prezentování a diskuzi výsledků výzkumu doktorandů a výsledků vysoce kvalitních

   diplomových prací před renomovanými zástupci podnikové praxe a akademické sféry.

- Být významným informačně-inspiračním zdrojem.

- Vytvářet bázi pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.

- Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.

- Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.

- Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této konference


Pořadatel

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Fakultu tvoří celkem 21 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají značný záběr inženýrských odborností od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů, až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci. Fakulta strojní ČVUT je v ČR jedinou civilní fakultou, kde se vyučuje konstrukce leteckých motorů. Značný tvůrčí potenciál spočívá ve vědecko-výzkumných pracovnících a také ve studentech, kterých je téměř tři tisíce.  

Číst dál