Témata

Řízení podniku podle ROI

Míra zhodnocování kapitálu se v angličtině obecně nazývá Return on Investment, ve zkratce ROI. Hodnotu této veličiny je tedy třeba maximalizovat. Omezení při realizaci cíle, v jejichž rámci by se podniky měly pohybovat, jsou zdravotní, ekologická a sociální a jsou obsažena v legislativě států či nadstátních seskupení.
Vztah managementu podniků k těmto omezením by měl být vstřícný. Pozitivní limity při naplňování cíle vytvářejí lidé a prostředí. Příkladným firmám v přístupu k lidem a prostředí se to zpravidla vyplácí, zjištěná překračování, a tím spíše podvody, jsou naopak nezřídka tvrdě pokutovány a vždy poškozují pověst firem.

Řízení podniku podle ROI, 5. část - Plánované kalkulace nákladů a kapitálu

Na plány ve fyzických jednotkách navazují finanční plány. Ty mají své specifické problémy. V rámci našeho seriálu, konkrétně ve druhé části (č. 6/2016, www.mmspektrum.com/160606) jsme objasnili principiální chybnost hodnocení finančních nároků produktů jen podle nákladů, uvedli jsme integrální míru kapitálu, její vazbu s náklady a v závěru zmínili problémy tradičních kalkulací nákladů produktů.

Řízení podniku podle ROI, Část 4. - Varianty a tvorba výrobních plánů v PPROI

„Kdo neplánuje, plánuje zkázu.“ Toto proslulé heslo (DuPont) je třeba zpřesnit potřebnými vlastnostmi plánu. V předchozím článku seriálu jsme akcentovali teritoriální vyrovnanost za podmínek časové synchronizace a objektivních norem. Výrobní plány musejí navíc respektovat specifika podnikových procesů, zejména podporovat finančně efektivní typy. Řešení této problematiky v PPROI je věnován následující text.

Řízení podniku podle ROI, Část 3. Úvod do informačního systému

Značka PPROI odráží poslání informačního systému: podporovat řízení, nebo i přímo řídit podnikové produkty (Products), procesy (Processes) a zdroje (Resources) v zájmu maximalizace výnosnosti kapitálu ROI. Zahrnuje rozsáhlé spektrum zcela nových informací z hlediska obsahu, podrobnosti a přesnosti. Zajišťuje to efektivně, aplikací základních nástrojů vědy – tříděním, atomizací a skladbou matematickými funkcemi – s využitím potenciálu IT.

Řízení podniku podle ROI, Část 1: Oč se jedná

„Ekonomická příroda“ formulovala základní zákon podnikání, kterým je maximálně zhodnocovat investovaný kapitál, a zainteresovala na tom investory jejich primárním zájmem. O totéž by měl usilovat management každého podniku. V opačném případě jedná v rozporu s ekonomickým zákonem, tj. klíčovým atributem vědy a (i když nevědomky) mrhá zdroji. Zhodnocování kapitálu je z obsahového hlediska rozšířenou reprodukcí reálné podnikové hodnoty a jediným zdrojem růstu národního bohatství zemí.