Témata
Reklama

Další bod ze živnostenského balíčku splněn. Rodinné firmy se budou moci oficiálně registrovat

Rodinné firmy jsou základem obslužnosti regionů, nositeli tradic a vyhledávanými zaměstnavateli. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto komplexní podporu těchto podniků zařadilo i do živnostenského balíčku. A právě tento bod je počínaje letošním březnem splněn ze 100 %. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) totiž spustila oficiální registraci rodinných firem a živností. Budou tak moci získat osvědčení, díky kterému dosáhnou na další benefity.

Reklama
Reklama
Ilustrační obrázek (www.podnikatel.cz)

Ihned poté, co jsem nastoupil na MPO, jsme zahájili systematickou podporu rodinných firem. Loni v květnu se ukotvila definice, díky které bude možné rodinné podniky lépe podporovat formou pobídek,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Dobrovolná registrace, kterou spouštíme s AMSP ČR, pak představuje vstupenku k tomu, že rodinné firmy budou od dubna moci žádat o bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky u ČMZRB.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity, které souvisí s převodem obchodního podílu. Záruky se budou poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč. Bezúročné úvěry budou poskytované až do výše 60 mil. Kč. Rodinné firmy mohou o podporu za zvýhodněných podmínek žádat od 1. dubna 2020. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Od 1. března 2020 je na stránkách AMSP ČR spuštěna registrace rodinných obchodních korporací a rodinných živností, které splňují definici rodinného podnikání dle vládního usnesení. Žadatel se zaregistruje online, stáhnout si může i potřebné formuláře vč. příloh pro doložení vztahů k rodinnému podniku a ověřování rodinných vazeb. Rodinná obchodní korporace po vyplnění vše zasílá datovou schránkou na AMSP ČR, rodinná živnost, která nemá datovou schránku, pak s ověřeným podpisem na kontaktní e-mail AMSP ČR. Registraci rodinného podniku či živnosti schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, AMSP ČR, Hospodářské komory ČR a ČMZRB. Za registraci je stanoven poplatek od 200 Kč do 3 000 Kč podle velikosti firmy (počtu zaměstnanců). Výsledkem registrace je Osvědčení AMSP ČR na 3 roky o splnění definice a zapsání rodinné obchodní korporace či rodinné živnosti do Registru rodinných podniků ČR na portálu MPO www.businessinfo.cz.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit