Témata
Reklama

Technologie pro efektivní hospodaření s vodou

Společnost Schneider Electric vyvíjí a dodává technologie pro vodohospodářství, jež přispívají k udržitelnému nakládání s vodními zdroji a pomáhají zlepšit současný celosvětově neuspokojivý stav hospodaření s pitnou a užitkovou vodou.

Reklama
Reklama

Organizace spojených národů vyhlásila 22. březen Světovým dnem vody (World Water Day). Tento den má připomínat význam vody a potřebu udržitelného hospodaření s vodními zdroji. V současné době je hlavní úlohou Světového dne vody upozornit na to, že více než 1,1 miliardy lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody.

Čistá voda v ohrožení

Voda na Zemi je většinou příliš slaná na to, aby se dala použít jako pitná nebo pro zavlažování. Pouhá tři procenta vodních ploch na naší planetě připadají na jezera, řeky a podzemní vody, ze kterých bereme vodu pro naši potřebu. Tyto zdroje vody ovšem čelí řadě hrozeb – od změny klimatu přes rostoucí znečištění až po nadměrnou spotřebu. Efektivita nakládání s vodou má zásadní vliv na celou společnost a význam vodohospodářství prudce stoupá.

Nová úpravna vody pro 30 000 obyvatel jihočeského Písku byla uvedena do provozu v roce 2019. (Zdroj: Schneider Electric)

Moderní technologie na výrobu pitné vody

Svým dílem k udržitelnému nakládání s vodními zdroji dlouhodobě přispívá společnost Schneider Electric. Její technologie pro segment vodohospodářství jsou aplikovány v čerpacích stanicích, vodojemech, úpravnách a čistírnách po celém světě. Firma vyvíjí takové technologie, které odolají i současným zákeřným kyberútokům.

Krátké video představuje novou úpravnu vody v Písku, kde jsou použity nejen moderní technologie pro úpravu pitné vody, ale také nejnovější technologie z oblasti řídicích systémů, řízení čerpadel (pohonů) a jištění.

V Česku zajišťují řešení od firmy Schneider Electric například efektivní výrobu pitné vody pro třicetitisícové město Písek. Zdejší nová úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 2019 a vyžádala si investici 182 milionů Kč. Moderní technologie zde řídí nejenom úpravu pitné vody, ale také spotřebu energií. Například čerpadla jsou efektivně řízena pomocí úsporného frekvenčního měniče Altivar Process 600.

Provoz čerpadel v písecké úpravně vody je řízen prostřednictvím úsporných frekvenčních měničů Altivar Process 600. (Zdroj: Schneider Electric)

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Schneider Electric. Zpracováno redakcí.

Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit