Témata
Reklama

Novinky v řídicích systémech pro energetiku a průmysl

Kybernetická bezpečnost, nové protokoly v komunikacích či aplikačně nezávislá diagnostika řídicího systému. To jsou hlavní trendy ve vývoji řídicích systémů pro letošní rok české společnosti ZAT.

S technologiemi a know-how příbramské firmy ZAT se můžete setkat především ve světě. „V současné době jde na export téměř 70 procent naší produkce. Kromě Evropy se nám daří dostávat i na exotické trhy Indonésie, Karibiku, Asie i Afriky, náš řídicí systém najdete také na sluneční elektrárně v Austrálii. Kromě znalosti tamních legislativ a přizpůsobení se specifickým požadavkům zákazníků je to především i díky neustálým inovacím,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.
ZAT představil čtvrtou generaci řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation) v roce 2011. „V současné době se zaměřujeme na rozšíření jeho funkčnosti, kybernetické bezpečnosti a inovace zvyšující kvalitu dodávek,“ konstatuje Pavel Kulík, technický ředitel společnosti ZAT.

Reklama
Reklama
Vývoj řídicích systémů ZAT


Rozšíření technologií pro VVER 1200 i malé reaktory


V oblasti jaderné energetiky patří ZAT mezi přední světové dodavatele. Jeho technologie a know-how najdete na deseti procentech jaderných elektráren ve světě a na třetině v Evropské unii. „Naše řídicí systémy nasazujeme na reaktory typu VVER 1000 a 440. V letošním roce se zaměřujeme na vývoj řízení pro reaktory VVER 1200. Chceme tím rozšířit portfolio produktů a podílet se tak na výstavbě nových jaderných elektráren s touto technologií,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika. Na opačném výkonnostním pólu stojí malé reaktory. Podle Stočese se firma zaměřuje i na tuto oblast. ZAT dodal Centru výzkumu Řež řídicí systém pro malý výzkumný reaktor a podílí se na vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. Novou vývojovou zakázkou je i realizace prototypu systému pro řízení malého reaktoru Labgene v Brazílii, na které se podílí společně se Škodou JS. „V obou případech navazujeme na naše stěžejní produkty, což jsou regulační a bezpečnostní systém řízení pohonů regulačních kazet reaktoru a regulační systém výkonu reaktoru,“ říká Stočes. Podle něj tak firma reaguje na trend vývoje jaderných technologií ve světě, kde chce podchytit část trhu.

Uplatnění v distribuci energie i obnovitelných zdrojích

ZAT významně rozšiřuje své pole působnosti i v dalších oblastech energetiky. Příležitosti pro uplatnění řídicího systému SandRA se firmě otevírají v distribuci elektrické energie i v obnovitelných zdrojích. ZAT v současné době významně investuje do oblasti akumulace energie, kde s rozvojem obnovitelných zdrojů vidí příležitost pro uplatnění svých produktů u regulace frekvence a řízení nabíjecího/vybíjecího cyklu akumulátoru.

Komunikace i kybernetická bezpečnost

Aktuálním tématem letošního roku je vzdálený přístup. Týká se především topologicky rozsáhlých systémů, jako je monitoring různých produktovodů, ale i dálkového servisu, kdy lze zařízení přeprogramovat dálkově. „Zabývali jsme se především zvýšením kybernetické bezpečnosti. Implementovali jsme do našich řídicích stanic nástroj Open VPN, díky němuž zařízení v síti komunikují šifrovaným protokolem,“ upřesňuje Pavel Kulík. Do oblasti komunikací patří i implementace protokolu dle standardu IEC 60870-5-104. V loňském roce jej firma nasadila jako součást řídicího systému SandRA na vodní elektrárně Lipno I. Elektrárna je tak řízena přes vzdálený přístup z dispečinku ve Štěchovicích a je bezobslužná.

Dálková diagnostika

Ve vývoji řídicího systému SandRA se ZAT zaměřil také na oblast inženýrských nástrojů, kde firma vyvinula aplikačně nezávislý diagnostický systém. V případě nestandardní události, například resetu stanice, ztrátě komunikace s jednotlivými deskami nebo pouhém překročení rozsahu některého ze vstupů aj. se událost automaticky přenese na diagnostickou stanici a zaznamená se do databáze. „Každému typu události je možné přiřadit jednu z osmi úrovní důležitosti a podle této úrovně události třídit a vyhledávat. Díky centrálnímu zpracování má uživatel rychlý přehled, k jaké události a v jakém čase na jednotlivých stanicích došlo,“ upřesňuje Kulík.

Řídicí systém SandRA pro jadernou energetiku

Simulace řízené technologie v reálném čase

ZAT se nezaměřuje pouze na novinky ve vývoji řídicího systému a jeho funkčností. Důležitý je také proces neustálého zlepšování kvality dodávek. Mezi tyto inovace patří simulace řízené technologie v reálném čase, na jejímž vývoji firma spolupracovala se Západočeskou univerzitou v Plzni. „Jsme schopni simulovat některé typy řízených technologií, v současné době jde o jaderný reaktor, parní turbínu a generátor. Již při zkouškách v závodě můžeme velmi dobře odladit řídicí software tak, aby aplikace v reálném provozu byla provedena co nejrychleji a bez potíží,“ doplňuje Kulík. Ukázka simulace řízení výkonu jaderného reaktoru byla součástí letošního Zákaznického dne, kde ZAT svým zákazníkům a partnerům představil nové technologie.

Nové prostory pro výrobu a kompletaci rozvaděčů


Konfigurátor hardware, zkušební EMC komora i integrovaný tester


Nástrojem, který zvyšuje kvalitu projektů ZAT, je také konfigurátor hardwaru. Jde o webovou aplikaci, která slouží především projektantům při tvorbě prvotní sestavy řídicího systému. Inovací v podobě obměny novým přístrojovým vybavením prošla i komora pro testování odolnosti řídicích systémů proti elektromagnetickému rušení. Na zákaznickém dnu se mohli zákazníci seznámit s jednotlivými typy zkoušek a jejich průběhem. Další novinkou, která směřuje ke zvýšení kvality produkce, je integrovaný tester komponent stanic SandRA Z100.

Jiří Vopička, ředitel divize Výroba dodávek ZAT, ukazuje na Zákaznickém dnu nové výrobní prostory.


Nové aplikace v řídicím systému SandRA


V oblasti nových aplikací řídicího systému SandRA firma v loňském roce uvedla na trh trenažér budicí soupravy generátorů, který už nasadila v polské teplárně Katowice. „Dalším novým produktem, který jsme vloni instalovali na instrumentaci SandRA Z110, je synchronizátor generátoru. V případě zakázky na vodní elektrárně Lipno byl ještě součástí aplikace budicí soupravy, dnes už máme připravený projekt na samostatnou dodávku fázovače,“ upřesňuje František Kural, ředitel divize Energetika. Další inovací je automatická sekundární regulace napětí a výkonů. Firma v letošním roce pracuje i na certifikaci nadotáčkové ochrany turbíny. Příležitosti pro uplatnění řídicího systému SandRA se otevírají i v oblasti řízení rozvoden, které ZAT úspěšně realizuje na elektrárnách Lipno, Mělník, Opatovice či na Kubě.
Internet věcí

TED 22 vyvinutý vývojáři ZATOblast internetu věci je zajímavá také pro průmyslové aplikace. ZAT v tomto směru přichází s novou produktovou řadou určenou ke sběru a bezdrátovému přenosu dat. Jde o energeticky nenáročné moduly bez potřeby síťového napájení, které přenášejí šifrovaná data on-line na dispečink pomocí bezdrátové komunikace sítí IoT – LoRa, SigFox, IQRF. Zařízení může bez údržby sbírat a přenášet data několik let.

„Využití vidíme například u tepláren nebo v plynárenství,“ konstatuje Václav Janoch, ředitel divize Smart Systémy.

Smart systémy

Oblast plynárenství spadá v ZAT pod divizi Smart systémy. Zaměřuje se především na řízení distribuce plynu, kde klade důraz na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení VPN v komunikačních sítích. „V oblasti telemetrických stanic jsme nově vyvinuli software pro řízení regulačních a předávacích stanic plynu s plně integrovaným web serverem obsahujícím speciální přenosové protokoly včetně podpory wi-fi,“ upřesňuje Janoch. Do divize Smart systémů se řadí i drážní systémy, kde ZAT dodává technologie už řadu let. Zaměřuje se na dodávky dispečerské řídicí techniky, dálkové diagnostiky technologických systémů a elektrodispečinků. „Aktuálně pracujeme na virtualizaci serverů. Do našeho řídicího systému jsme implementovali nové technologie, a to autentizaci komunikačních protokolů, zabezpečenou komunikaci pomocí šifrování i chybová hlášení na úrovni TRAP zpráv. V tomto roce chystáme zaintegrovat do všech našich dodávek databázi Pertinax DB, která spravuje data v jednotném systému,“ dodává Janoch.

Špičková výroba

Řídicí systémy společnosti ZAT mají životnost patnáct a více let. Ceněnou vlastností mezi klienty je především jejich bezporuchovost a bezpečný chod. Je to také dáno kvalitou výroby i bezpečnostními procesy. ZAT investoval v posledních letech do výroby přes 30 milionů korun a disponuje moderními linkami schopnými osadit i nejmenší součástky dostupné na trhu. Významnou inovací v loňském roce byl například nákup nové pájecí pece HOTFLOW. Podle Kulíka je výkon pece 250 až 300 desek řídicího systému SandRA za hodinu. Firma představila na Zákaznickém dnu také nový přístroj TED 22, díky němuž směřuje k výrobě bez papírové dokumentace.

ZAT směřuje k výrobě bez papírové dokumentace.

Úspěchy doma i ve světě

Zájem firem o technologie ZAT je patrný i z realizovaných zakázek. V oblasti jaderné energetiky ZAT dodává řídicí systémy na jaderné elektrárny u nás, na Slovensku, ve Francii, v Maďarsku, na Ukrajině i v Arménii, nově připravuje projekt pro finskou jadernou elektrárnu. V klasické energetice realizuje zakázky na Kubě, v Austrálii nebo v Indonésii, rozvíjí také trhy na „starém kontinentě,“ například v Polsku či na Islandu. „V České republice pokračujeme v pracích na Elektrárnách Opatovice, elektrárně Mělník i Lipno,“ doplňuje Kural. V oblasti drážních systémů ZAT realizoval řadu projektů, za všechny uveďme modernizaci železniční stanice Česká Lípa či přestavbu zhlaví na plzeňském nádraží. V plynárenství uskutečnil další zakázku na podzemním zásobníku Štramberk.

-DR-

Zdroj: Tisková zpráva ZAT. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Související články
Výstava Volty v Ostravě již podruhé

Výstavy a veletrhy se v Ostravě pořádají (v jiné podobě než dnes, samozřejmě) již od roku 1362, kdy král Karel IV. vydal ostravským měšťanům povolení pořádat dobytčí trhy. První pavilon pro skutečné výstavy a veletrhy se zde otevřel v roce 1958. Druhý ročník Elektrotechnické výstavy Volty.cz, kterou Ostrava zažila letos začátkem října, se hlásí k tradici technických výstav v Ostravě.

Související články
Implementace inovací napříč obory

Tradiční způsoby práce se mění zejména kvůli stále většímu zapojení moderních technologií a inovačních řešení. Mnoho odvětví se v současnosti nachází na prahu nové éry – dokazují to i nejnovější průzkumy. Podle těch se v Česku chystá v dalších letech investovat do digitalizace 53 % firem a do inovací až 65 %, nejvíce těch průmyslových. Slibují si od toho nejen jejich další růst a udržení kroku s dobou, ale také zvýšení efektivity a produktivity ve spojení se snížením nákladů. Budoucnost českých firem tedy spočívá v inovacích, níže uvádíme několik z nich z různých oblastí podnikání, které se nebály využít příležitosti a nabízí zajímavá řešení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum

Začátkem července uspořádala KEPCO International Nuclear Graduate School (dále KINGS) v Soulu historicky první ročník Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum. Na fórum pořádané společností KINGS byli pozváni rektoři devíti jaderných univerzit ze všech zemí Visegrádské čtyřky, kteří společně diskutovali o navázání hlubší spolupráce v oblasti dlouhodobého školení personálu jaderných elektráren a podpoře vývozu korejských jaderných technologií.

Když distribuční společnost odmítne připojit FVE

Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. Nejpostiženější je aktuálně jižní Morava, kde síť závažně utrpěla kvůli tornádu z roku 2021. Pro zájemce o fotovoltaiku to znamená komplikace a menší úspory a tak spěchají s pořízením fotovoltaiky, aby se vyhnuli situaci, kdy sousedi distribuční síť vytěží, a na ně už nezbude místo. Síť bude potřeba radikálně posílit, a to zejména v souvislosti s chystanou komunitní energetikou. Co dělat, když vás odmítnou připojit, a jak je to s technickými přetoky do sítě?

Firmy chtějí fotovoltaiku, bioplynové stanice či hybridní systémy

U firem napříč segmenty v posledních měsících výrazně vzrostl zájem o pořízení vlastních zdrojů energie a to meziročně až o 250 %. Mezi řešení, pro které se mnoho firem aktuálně rozhodlo a chtějí je co nejdříve realizovat, patří instalace solárních elektráren. Fotovoltaika je nyní ještě výhodnější, a pokud firmy s instalací váhaly nebo jim ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní může snížit dokonce až na polovinu.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Modernizace energetiky pomocí jádra

Evropská komise formálně přijala plán REPowerEU, jehož cílem je rychle snížit závislost EU na ruských fosilních palivech. Plán uznává, že jaderná energie bude hrát roli při zajišťování bezpečnosti dodávek energie do EU, a zdůrazňuje význam koordinované akce ke snížení závislosti na ruských jaderných materiálech a službách palivového cyklu.

Technologie pro efektivní hospodaření s vodou

Společnost Schneider Electric vyvíjí a dodává technologie pro vodohospodářství, jež přispívají k udržitelnému nakládání s vodními zdroji a pomáhají zlepšit současný celosvětově neuspokojivý stav hospodaření s pitnou a užitkovou vodou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit