Témata
Zdroj: FANUC Europe Corporation

Chytré továrny a digitalizace průmyslu

Pojmy jako digitalizace, automatizace a robotizace průmyslu se v poslední době skloňují ve všech pádech. Jak to vypadá v praxi, na to jsme měli příležitost se zeptat pana Šiničiho Tanzawy, prezidenta a výkonného ředitele společnosti FANUC Europe. Tato společnost je předním dodavatelem CNC, průmyslových robotů a dalších prostředků pro automatizaci výroby.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Koronavirová pandemie paralyzovala významnou část celosvětového průmyslu a zároveň vyvolala zvýšený zájem o automatizaci, robotizaci a o takzvané „smart“, tedy automatizované továrny: jejich výroba se vyznačuje vysokým podílem automatizace a v některých případech jde o zcela bezobslužné procesy. Jak tyto trendy vnímá vaše firma jako výrobce těchto technologií?

S. Tanzawa: Společnost FANUC je nejenom dodavatelem, ale i uživatelem automatizačních technologií. Už déle než třicet let automatizujeme a robotizujeme vlastní továrny. Dnes je naše výroba téměř kompletně automatizována a robotizována a my sbíráme data ze svých strojů a analyzujeme je, abychom dále zlepšovali výrobní proces. V některých našich závodech pracuje jen hrstka lidí. Zatímco veškerou výrobu mají na starosti stroje a roboty, lidé pracují jako inženýři v pozadí. Jestliže se ve výrobě něco pokazí, dostanou automatickou zprávu do svých mobilních zařízení a mohou okamžitě zasáhnout. Když koronavirová pandemie ochromila výrobu v celém světě, naše závody pokračovaly bez přerušení. To zaujalo mnoho představitelů průmyslu, kteří díky tomu konečně pochopili výhody automatizace, k nimž se naše společnost během posledních třiceti let dopracovala.

„Jako dodavatel automatizačních technologií a robotů jsme vždy usilovali o plné využití vlastních produktů ve svých továrnách. Motivuje nás snaha prokazovat schopnosti a výhody produktů značky FANUC v reálném provozu,“ říká Šiniči Tanzawa, prezident a výkonný ředitel společnosti FANUC Europe. (Zdroj: FANUC Europe Corporation)

Roboty vyrábějí roboty

MM: Váš výrobní závod v Cukubě je živým příkladem fungujícího projektu inteligentní automatizované výroby budoucnosti. Můžete našim čtenářům podrobněji vysvětlit, v čem to spočívá? Můžete nám přiblížit počátek a historii tohoto konceptu, jak probíhala jeho implementace a jakou roli projekt hraje v systému výrobní infrastruktury vaší společnosti?

S. Tanzawa: Všechny výrobní závody firmy FANUC, včetně toho v Cukubě, jsou do značné míry automatizované, a to proto, že jako dodavatel automatizačních technologií a robotů jsme vždy usilovali o plné využití vlastních produktů ve svých továrnách. Motivuje nás snaha prokazovat schopnosti a výhody produktů značky FANUC v reálném provozu. To nám poskytuje cennou zpětnou vazbu pro další vývoj produktů, jež díky tomu můžeme neustále vylepšovat. V současné době ve svých továrnách využíváme více než 4 000 robotů. Pracují nepřetržitě a plní různé úkoly. Například v jedné z našich továren roboty sestavují nové roboty. Pravděpodobně jsme jediný výrobce robotů, který ve své výrobě plně využívá vlastní roboty.

Reklama
Reklama

Zkušenosti lze využít i jinde

MM: Jsou vaše zkušenosti a znalosti získané v rámci inteligentní výroby robotů využitelné i v jiných průmyslových odvětvích? Aplikujete tyto znalosti i v jiných továrnách?

S. Tanzawa: Tyto naše zkušenosti lze využít v jakékoli průmyslové výrobě. Skladba našich zákazníků je velmi pestrá, nejde jen o zpracování kovů. Naše produkty se uplatňují v různých oborech. Míra automatizace v jednotlivých odvětvích průmyslu je momentálně různá, ale trend vedoucí k automatizaci je zřetelný všude a bude pokračovat.

Internet věcí nastupuje

MM: Důležitou součástí konceptu chytrých továren je digitalizace a zapojení prvků internetu věcí (IoT, resp. IIoT – Industrial Internet of Things) do výrobních procesů a operací. Do jaké míry jsou řešení společnosti FANUC připravena využívat výhod těchto technologií?

S. Tanzawa: Abychom efektivně využili data z výroby, vyvinuli jsme platformu IoT nazvanou FIELD system a řadu softwarových řešení, která plně využíváme ve vlastních továrnách a která používají i mnozí naši zákazníci. Jelikož jim chceme nabídnout ještě více možností, vytvořili jsme FIELD system jako otevřenou platformu. To znamená, že nejen společnost FANUC, ale kterýkoli vývojář nebo sám zákazník může tuto platformu použít k vývoji vlastního softwarového řešení pro konkrétní specifickou aplikaci. Z vlastních zkušeností víme, že využití technologií IoT ve výrobě vede velmi rychle ke zvýšení její efektivity. V současné době jsme ve fázi, kdy tyto výhody zákazníkům vysvětlujeme.

Spolupráce a standardizace

MM: Důležitou roli při nástupu chytrých továren a při nasazování souvisejících technologií bude jistě hrát standardizace. Spolupracuje společnost FANUC v tomto ohledu s dalšími subjekty (s firmami nebo organizacemi)? Například co se týče již zmíněné otevřené průmyslové IoT platformy FIELD system?

S. Tanzawa: Aktuálně probíhá spolupráce s několika partnery, např. s telekomunikační společností NTT, s firmou Fujitsu a s některými vývojáři softwaru, a to zejména v oblasti využití platformy FIELD system. S řadou evropských partnerů spolupracujeme na vývoji aplikací a na budování infrastruktury pro svoji platformu IoT. A spolupráci tohoto typu plánujeme rozšiřovat.

Reklama

Chytré továrny mají budoucnost

MM: Jak obecně vidíte budoucnost chytrých továren v praxi? Zatím jde až na několik výjimek o pilotní projekty. Jsou chytré továrny investičně a technicky podstatně náročnější než továrny konvenční? A vyplatí se vždy, nebo jen v některých oblastech?

S. Tanzawa: Svoje továrny jsme začali přetvářet na chytré před více než dvaceti lety. Dnes jsou naše stroje a roboty v širokém rozsahu napojeny na systém FIELD, což nám přináší významné výhody, včetně zvýšení ziskovosti. Proces implementace platformy IoT v továrnách našich zákazníků je teprve na začátku, ale zkušenosti získané z pilotních projektů nám pomohou rozšířit prodej našich produktů do budoucna. Mnozí zákazníci se zpočátku obávají finanční náročnosti, ale my jim dokazujeme výhody této technologie a věříme, že v relativně krátkém období díky ní dosáhnou značných úspor. Z rozhovorů se svými zákazníky již máme důkazy, že tomu tak je.

Související články
CNC řídicí systémy

CNC řídicí systémy spolu s číslicově řízenými pohony se během druhé poloviny minulého století staly základem průmyslové automatizace. Najdeme je v obráběcích a výrobních strojích nejrůznějších typů, v průmyslových robotech, na výrobních linkách, prostě všude tam, kde je potřeba rychle a přesně řídit pohyb.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Seminář japonské techniky

Tradičně v předprázdninovém čase pořádá společnost FANUC Czech pro své stávající a potenciální zákazníky seminář, kde vedle tradiční japonské filozofie firmy (co nejširší komponentová soběstačnost) představuje produktové potfolio v celé své šíři, a samozřejmě prezentuje novinky za poslední období, a v neposlední řadě poskytuje praktické rady uživatelům. Nejinak tomu bylo v Humpolci ve Fabrika Hotel, kam opět po roce zavítalo na čtyřicet zájemců.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit