Témata
Reklama

Dejme naší ekonomice nový pozitivní impuls

Německá firma Heidenhain patří mezi nejznámější výrobce řídicích systémů. Své zastoupení má v České republice od roku 1991 a v jeho čele stál téměř tři desítky let Ing. Jan Štědrý. V letošním roce jej na pozici jednatele společnosti Heidenhain vystřídal Ing. Vojtěch Marek.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde zastává pozici odborného redaktora časopisu. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 1999.

O tom, co se s jeho příchodem ve firmě mění, jaké jsou jeho vize a očekávání a také co může společnost v současné době či situaci zákazníkům nabídnout, jsme si s Vojtěchem Markem popovídali v následujícím rozhovoru.

Reklama
Reklama
„U společnosti Heidenhain si velmi vážím její firemní kultury a firemních hodnot,“ uvádí Ing. Vojtěch Marek, nový jednatel jejího českého zastoupení.

MM: Pane Marku, můžete nám nejprve říct něco o sobě?

V. Marek
: Strojaře celý svůj život obdivuji pro jejich technickou univerzálnost. Sám jsem studoval elektrotechniku a přijde mi, že ta je dnes již příliš zaměřena na vše, co souvisí s elektřinou jako takovou, případně s informačními technologiemi. Konstrukce strojů se na škole v době mého studia prakticky neřešila, zatímco strojaři se dnes na univerzitě učí programovat i PLC, takže jsou pak schopni zastat i tuto činnost.

Před nástupem do firmy Heidenhain jsem působil v oboru průmyslové automatizace a zejména senzoriky. Zkušenosti s českým i zahraničním průmyslem jsem 10 let získával u firmy Sick (to je německý výrobce senzorů všeho druhu), a to jak v ČR, tak i v Německu. Nejvýznamnější zkušeností z této doby pro mne byla možnost procestovat a poznat kultury po celém světě a zejména pak i technické uvažování v jednotlivých zemích. Zde stále platí, že český technik má co nabídnout. Druhou velmi cennou zkušeností, kterou – ačkoliv také nesouvisí s technikou – velice oceňuji i ve své aktuální pozici, je podrobná znalost německé kultury a mentality.

MM: Co vás přivedlo k rozhodnutí pracovat právě pro společnost Heidenhain?

V. Marek:
Velmi mě zaujala celá struktura a firemní hodnoty této společnosti. Nejedná se totiž o akciovou společnost, ale o nadaci, kterou založil Dr. Johannes Heidenhain, neboť neměl potomky, kteří by po něm firmu převzali. Základním rysem společnosti je tak trvale udržitelný rozvoj, a nikoliv za každou cenu zisk narůstající každým rokem minimálně o dvojciferné procentuální hodnoty. Slyšeli jste někdy například o tom, že jednou z dceřiných společností skupiny Heidenhain je firma HMP (Heidenhain Microprint), což je jedna z posledních firem, která ve velkém množství vyrábí desky plošných spojů v Evropě ? Většina výroby v této oblasti se dnes již z ekonomických důvodů nachází v Asii... Samozřejmě i toto uspořádání má svoje úskalí, ale to už by bylo téma na jiný rozhovor.

MM: Jaké momenty v historii českého zastoupení považujete za zásadní či důležité a proč?

V. Marek:
Není pro mě snadné soudit historii, neboť ji znám pouze z vyprávění různých osob, ale shrnul bych milníky do těchto bodů:

1) dobu před rokem 1989, kdy řídicí systém Heidenhain přesně vyhovoval potřebám českých výrobců a uživatelů CNC strojů (dialogové programování). Firma Heidenhain tak mohla po revoluci plynule navázat na existující historii a znalosti uživatelů;

2) založení pobočky, a tedy zjednodušení komunikace mezi zákazníky a německou mateřskou firmou. Odstranila se tak jazyková a mentální bariéra, která může být vždy komplikací mezinárodního obchodu, pokud se tedy nebavíme o obchodech typu aplikací v mobilním telefonu, kde již ani toto není třeba;

3) vlastní školicí aktivity a důraz na neustálé vzdělávání a podporu školství v ČR. Díky tomu uživatelé a mladá generace systému Heidenhain rozumějí, a přestože je stále složitější, umějí ho správně a efektivně používat.

MM: Jak byste charakterizoval řekněme současnou tvář českého zastoupení společnosti Heidenhain?

V. Marek:
V tuto chvíli je společnost Heidenhain schopna zajistit veškerou obchodní podporu včetně vlastního skladu, jakož i servis prakticky všech přístrojů, které se v Německu vyrábějí. Jsme partnerem všech výrobců CNC strojů v ČR, a to nejen díky přístrojům pro bezchybné odměřování délek a úhlů, ale zejména kvůli celkové oblibě řídicího systému Heidenhain v Evropě.

MM: Jaká je vaše vize o dalším směřování společnosti? Kam byste ji chtěl posunout?

V. Marek:
V oblasti CNC obrábění bych rád navázal na to, co jsem zmiňoval výše. Náš řídicí systém nabízí čím dál více možností. Tím je však zároveň stále komplikovanější, a to si žádá důkladnější aplikační podporu výrobců obráběcích strojů i uživatelů. Mít odborníka na systém Heidenhain znamená vzdělávat člověka několik let, a to si již řada firem nemůže nebo nechce dovolit. Jednou z priorit v této oblasti je tedy právě aplikační podpora – ať již před a při oživování stroje, nebo poté při tvorbě vlastních CNC programů.

Také bych rád zvýšil povědomí českých firem o tom, že Heidenhain dodává přístroje i do jiných oborů. Jedná se například o snímače do elektromotorů, přístroje pro oblast medicíny (odměřování a přímé pohony pro CT, RTG aj.), pro elektronický průmysl (odměřování až v řádu jednotek nanometrů) nebo pro aplikace ve vesmírném výzkumu. Uvědomuji si, že aktuálně tu není velké množství českých firem, které by byly aktivní v této oblasti, ale věřím, že i toto se postupem času změní.

MM: Je těžké navazovat na celoživotní práci pana Štědrého?

V. Marek:
Na práci pana Štědrého nelze navázat. Jeho způsob práce byl natolik specifický a jedinečný, že jakékoliv pokračování ve stejném smyslu nejen že není možné, ale ani by firmu neposouvalo dále. Až do této chvíle platilo v ČR rovnítko, že Heidenhain = Ing. Jan Štědrý. Nyní se snažím o to, aby naši zákazníci a uživatelé vnímali firmu Heidenhain jako celek – tým lidí, kteří mají chuť a znalosti pomáhat všem, kteří mají s našimi výrobky cokoliv do činění.

MM: Dnešní doba ovšem není snadná – již dříve tu byly patrné náznaky přicházející recese, když na jaře přišla koronavirová pandemie a následoval prudký propad průmyslové výroby. Jak „český“ Heidenhain tento vývoj pocítil a jak na něj zareagoval?

V. Marek: Samozřejmě i my jsme na začátku pandemie museli omezit provoz ve smyslu zrušení veškerých školení a zrušení veškerého osobního kontaktu se zákazníky. Jedinou výjimkou byl kontakt s přepravními službami.

Pokles průmyslové výroby se se zpožděním výrazně promítá i do zájmu o naše výrobky. Celá pandemie se bohužel trefila i do období technologické změny v automobilovém průmyslu, což zapříčinilo jen další nejistotu v tomto odvětví, které je důležité i pro Heidenhain. Na druhou stranu jeden z našich zákazníků dodává výrobky i do zdravotnického průmyslu, konkrétně motory na stroje pro výrobu roušek, a ten zaznamenal skokově více než zdvojnásobení poptávky.

Ve firmě jsme kromě standardních předepsaných opatření fungovali beze změny a z kanceláře, za což byla řada zaměstnanců vděčná – domácí kancelář se totiž v řadě případů změnila na domácí vězení a tomu jsme se díky standardnímu provozu mohli vyhnout.

I když společnost nově zákazníkům nabízí i online školení, zájem o prezenční formu přetrvává. Školicí místnost tak rozhodně neosiří. „Osobní kontakt i možnost ukázek přímo na stroji mají pro naše zákazníky velký význam,“ říká mi Vojtěch Marek ještě během fotografování.

MM: Co může společnost Heidenhain právě v této situaci svým zákazníkům nabídnout? Přichází s nějakými zásadními novinkami?

V. Marek:
Nově nabízíme zákazníkům on-line školení, které není jen formou prezentace, ale jedná se o koncept celkového školení včetně ukázky práce na stroji, ke kterému je možné se připojit, resp. sledovat dění na něm. Tímto způsobem můžeme názorně demonstrovat jednotlivé funkce systému.

V rámci tzv. Průmyslu 4.0 Heidenhain přichází s novou verzí komunikačního rozhraní EnDat 3, které mění hlavně způsob přenosu signálu polohy do řídicího systému a přináší možnost využití v bezpečnostních aplikacích až do úrovně SIL 3.

Pro CNC řídicí systémy je to pak zejména softwarová funkce trochoidálního frézování (OCM), které výrazně snižuje dobu obrábění a opotřebení nástroje oproti standardním frézovacím postupům. To vše bez speciálních znalostí uživatele – stačí pouhá aktivace funkce.

MM: V současnosti je těžší než kdykoliv dříve cokoliv predikovat, přesto firma musí být na vše připravena. Tedy – jaký vývoj v oblasti požadavků zákazníků očekáváte?

V. Marek:
Základním požadavkem, který přijde vždy, když se objeví jakákoliv forma finanční krize, je samozřejmě tlak na cenu produktů. Dříve toto probíhalo v ČR typickým nátlakovým způsobem ze strany nákupčích firem a dodnes je to samozřejmě běžná věc.

Ale i v tomto se již celá obchodní kultura v ČR mění, nejde už za každou cenu o ušetření maxima na daném produktu. Během obchodních jednání o cenách je dnes už běžné řešit úsporu v rámci celého stroje či procesu nebo zvýšení efektivity, což může paradoxně vyústit v prodej na první pohled dražšího výrobku.
Abych tedy nemluvil příliš obecně – zákazníci od nás zejména budou očekávat intenzivnější konzultační a aplikační činnost, která jim pomůže udělat jejich stroje a řešení efektivnější a zajímavější a tím obstát v celosvětové konkurenci. A to je přesně věc, kterou jsem zmiňoval výše – jestli my (Češi) umíme něco opravdu dobře, jsou to speciální řešení, která dokážeme vytvořit ve zlomku času oproti jiným zemím. Využijme toho a dejme tak naší ekonomice nový pozitivní impuls.

MM: Přeji tedy vám i vašim zákazníkům, ať se to daří, a děkuji za rozhovor.

Pavel Marek

www.heidenhain.cz

Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Život s CNC řídicími systémy

Jméno málokterého z dnešních vrcholových manažerů je natolik spjato se jménem firmy, v níž působí, jako jméno inženýra Jana Štědrého. Ing. Jan Štědrý stál počátkem 90. let u vstupu firmy Heidenhain na český trh a po celou dobu je také jednatelem její české dceřinné společnosti.

Související články
Řídicí systém budoucnosti

Premiérou nového řídicího systému TNC7 na výstavě EMO v Miláně otevírá společnost Heidenhain novou kapitolu dílensky orientované výroby. Řídicí systém TNC7 nastavuje nová měřítka pro toto odvětví. TNC7 podporuje koncové uživatele od prvního nápadu až k hotovému dílci, ať už jde o zakázkovou nebo sériovou výrobu, o komplexně obráběné dílce nebo ty nejjednodušší drážky. Nová platforma řídicího systému je orientována především na budoucí vývoj a výrobcům strojů umožní pohodlně přizpůsobit uživatelské rozhraní řídicího systému jejich specifickým požadavkům. S tím souvisí i otevřenost nového řídicího systému pro další dynamický vývoj funkcionality.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k perfektní formě

Jednoduše řečeno, každá forma je ve své podstatě negativní otisk převzatý z pozitivního modelu. Protože základním cílem formy je co nejvěrněji reprodukovat originál, musí ideální forma zachytit každý detail, což znamená jediné: musí být přesná. A to je prvotní zadání pro její výrobu - dokonale přesný a hladký povrch, který jediný je zárukou kvality finálního výrobku. Ruku v ruce s tímto požadavkem přicházejí další: rychlost, minimální náklady a žádné komplikace při výrobě. Splnit všechny tyto podmínky najednou není rozhodně jednoduchý úkol.

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Široká nabídka funkcí pro výrobu perfektních forem

Základním požadavkem na výrobu nástrojů a forem je vždy přesnost. Minimální odchylky tvaru, které jsou v podstatě neměřitelné a pouhým okem neviditelné, jsou dnes dále rozšířeny o požadavky na vyšší produktivitu a co nejnižší výrobní náklady. Splnit obě podmínky najednou není úplně jednoduchý úkol.

Nové cykly pro výrobu ozubení a interpolační soustružení

TNC řídicí systémy společnosti Heidenhain pokrývají celou škálu aplikací a jsou všestranné: disponují jak dílenským, tak i off-line programováním, a proto jsou ideální nejen pro malou dílnu, ale i pro automatizovanou výrobu.

Funkce řídicího systému chrání nástroj i obrobek a zpřesňují obrábění

Řídicí systémy Heidenhain disponují mnoha funkcemi, které mohou zabránit škodám či dosahovat vyšších parametrů obrábění. V následujícím článku představíme, jak působí funkce Dynamic Efficiency AFC jako ochrana proti přetížení a jak může funkce Dynamic Precision CTC při interpolačním soustružení zrychlit a zpřesnit výrobu.

Simulace blížící se skutečnosti

Spuštění nového programu obrábění je vždy napínavým okamžikem. Simulace blížící se skutečnosti přitom pomůže uklidnit podrážděné nervy a vyhnout se mrzutým překvapením. Od tohoto okamžiku lze takový náhled obrábění, který má vysokou vypovídací schopnost, realizovat přímo v řízení TNC 640.

CNC řízení obráběcího stroje v informačním systému řízení výroby

Hospodárná výroba vyžaduje účinně fungující procesní řetězec. Jedině v takovém případě může hladce probíhat komunikace i výměna znalostí mezi všemi účastníky procesu. Rozhodující je přitom řídicí systém, protože leží v klíčové pozici procesního řetězce. Pro tuto úlohu je systém TNC 640 dobře vybaven.

Dynamická účinnost

S funkcí „Dynamická účinnost“ Heidenhain využívá potenciál obráběcího stroje a nástroje tak, aby operace těžkého obrábění byly co nejefektivnější. Současně brání mechanickému přetěžování a předčasnému opotřebení stroje – zvyšuje tedy jeho životnost. „Dynamická účinnost“ pomáhá při všech procesech obrábění s velkými řeznými silami a velkým úběrem materiálu, jako jsou hrubovací operace nebo zpracování těžko obrobitelných materiálů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit