Témata
Reklama

Simulace blížící se skutečnosti

Spuštění nového programu obrábění je vždy napínavým okamžikem. Simulace blížící se skutečnosti přitom pomůže uklidnit podrážděné nervy a vyhnout se mrzutým překvapením. Od tohoto okamžiku lze takový náhled obrábění, který má vysokou vypovídací schopnost, realizovat přímo v řízení TNC 640.

Grafická 3D simulace s věrným podáním detailů v nové softwarové verzi 4 pro řízení Heidenhain TNC 640 poskytuje personálu obsluhy podporu v tom, že dokáže rozeznat chybějící údaje nebo nesmyslnosti v programu, aniž by vzniklo nebezpečí pro obrobek, nástroj a stroj. Simulace ukazuje obrobek velmi názorně a se spoustou detailů v libovolných úhlech pozorování a v jednom náhledu simuluje jak obrábění frézováním, tak obrábění soustružením.

Pro simulaci programátor nejprve definuje polotovar, tedy obrobek před obráběním. Přitom si může vybrat již nejenom kvádry, ale i válcová tělesa, například válce, trubky a neopracované díly se symetrickou rotací. 3D grafická simulace pak virtuálně zpracuje program obrábění. Přitom přesně znázorňuje obrobek a poskytuje náhled na skutečný proces obrábění s vysokou vypovídací schopností. Úhel pozorování a volitelné možnosti náhledu lze kdykoli měnit a přizpůsobovat během probíhající simulace.

Reklama
Reklama
Softwarová verze 4 pro řízení TNC 640: nová vysoce výkonná grafika pro 3D simulace

Simulace v řídicím systému nabízí výhody

To, že 3D simulace probíhá v TNC řízení, má pro personál obsluhy určité výhody. Může totiž nyní nechat snadno a rychle proběhnout programy obrábění zpracované na stroji. Ale i u programů převzatých z CAD/CAM systémů se vyplatí provést simulaci v řízení. Je to proto, že 3D grafická simulace u TNC 640 bere v úvahu skutečnou kinematiku stroje a kontroluje, zda nástroje předpokládané pro obrábění jsou ve stroji skutečně k dispozici, popř. zda byly existující nástroje a jejich vyvolání správně přiřazeny.

Během simulace odkrývá řada nových volitelných možností náhledu přesný a libovolně volitelný pohled na detaily. Tím řízení TNC 640 pomáhá rozeznat chybějící údaje, problematické postupy obrábění nebo nekvalitní povrchy ještě předtím, než začne skutečné obrábění obrobku – a to s dosud nebývalým množstvím detailů.

Prostřednictvím grafické simulace může personál obsluhy stroje dostatečně včas rozeznat nežádoucí efekty obrábění v NC programu – například povrchy neodpovídající požadavkům.

Nová 3D grafika, nové tvary: válec, dutý válec a polotovary se symetrickou rotací

Simulace soustružení probíhá celkem jednoduše ve stejném 3D náhledu jako frézování. K tomu je nutné pouze to, aby obrábění frézováním a soustružením byla kombinovaná v NC programu. Simulace úběru kromě toho také podává zobrazení podříznutí blížící se skutečnosti a s výhodou přitom využívá kinematiku stroje uloženou v řízení. Stejné konfigurace stroje pro simulaci i zpracování NC programu s řízením TNC 640 zajišťují výsledky simulace blížící se skutečnosti, což představuje důležitý základ úspěšné výroby konstrukčních dílů obráběných frézováním a kombinaci frézování a soustružení.

Aby si personál obsluhy mohl prohlédnout přesně to, co ho zajímá, může si grafické zobrazení snadno přizpůsobit svým přáním. K tomu má k dispozici nové klávesy na displeji, které mu v lištách umožňují rychlý přístup k potřebným funkcím. Často používané funkce jsou soustředěny na hlavní liště, úplný rozsah funkcí má personál obsluhy k dispozici v rámci dílčích nabídek. Alternativně může grafické zobrazení ovládat myší. Je úplně jedno, pro jakou variantu se personál obsluhy rozhodne: otáčí, posouvá nebo přibližuje obrázek, aby sledoval výřezy se spoustou detailů tak, jak je na to zvyklý z běžných CAD/CAM systémů.

Prostorové znázornění: náhledy s množstvím detailů i pro obrábění soustružením

Dokonalé přizpůsobení simulace úběru

Pro simulaci úběru nabízí 3D náhled s vysokou vypovídací schopností zvláštní výhody. Personál obsluhy může volitelně pozorovat pouze obrobek, pouze dráhy nástrojů nebo obojí společně, tedy obrobek s dráhami nástrojů. K tomu má na výběr různé volitelné možnosti náhledu.

„Rámeček polotovaru“ ukazuje například původní rozměry neopracovaného dílu ve formě rámečku a označuje v něm hlavní osy. Zatímco by si personál obsluhy ještě mohl představit jednoduchý neopracovaný díl, například kvádr, je to s rostoucí komplexností polotovaru stále složitější. Zobrazení původního tvaru a velikosti je proto velikou pomocí, aby bylo možné sledovat a posoudit prováděný proces obrábění.

Pro schopnost lepší prostorové představy znázorňuje řízení TNC 640 hrany obrobku jako čáry. Volitelná možnost „průhledný obrobek“ kromě toho dovoluje pohled na prováděná vnitřní obrábění, což platí i u obrobků se symetrickou rotací. Tím se zviditelňuje více detailů na simulovaném obrobku. Možnost označení různých pracovních operací na obrobku různými barvami znázorňuje personálu obsluhy zřetelně odlišené jednotlivé pracovní operace a usnadňuje tak přiřazení použitých nástrojů.

Tímto způsobem 3D grafická simulace TNC s vysokou vypovídací schopností znázorňuje nejen polotovar a obrobek. Také nástroje je možné zobrazit podle přání. K optimálnímu pohledu na situaci může personál obsluhy nechat nástroj zobrazit jako plný nebo průhledný a přirozeně může jeho zobrazení také kdykoli potlačit. Tak si v každé fázi simulace zachová přehled a ze zobrazení si může snadno vybrat požadované informace s vysokou vypovídací schopností.

Zvýraznění: obrábění plášťových ploch u válcového konstrukčního dílu
Barevné označení: snadno provedené přiřazení obrobkuZvýraznění: obrábění plášťových ploch u válcového konstrukčního dílu

Vizuální kontrola bodového rozdělení

Pro simulaci obrábění frézováním a soustružením jsou k dispozici různá rozlišení a typy modelů. Při maximálním rozlišení 3D simulace může řízení zobrazit koncové body datových vět s jejich příslušnými čísly. To usnadňuje analýzu bodového rozdělení, například pro posouzení očekávaného povrchu předem. Jde o cennou pomůcku, zejména u externě zpracovaných programů.

Snadná analýza povrchu předem: zobrazení se spoustou detailů ukáže nežádoucí efekty.

Výhody na první pohled

Nová 3D grafická simulace řízení Heidenhain TNC 640 umožňuje vyhodnotit výsledek výroby se zachycením věrných detailů ještě před vlastním obráběním pomocí těchto prvků:
• 3D náhled s vysokým rozlišením;
• dráhy nástrojů jako 3D čárová grafika;
• průhlednost nástroje nebo obrobku;
• znázornění obrobku s přiřazením barev se zaměřením na nástroj;
• zvýraznění hran;
• možnost znázornění vrcholových úhlů;
• definice polotovaru kubická a se symetrickou rotací (např. trubka);
• simulace obrábění frézováním a soustružením.

Heidenhain

Zpracováno redakcí

mandakova@heidenhain.cz

www.heidenhain.cz

Reklama
Související články
Cesta k perfektní formě

Jednoduše řečeno, každá forma je ve své podstatě negativní otisk převzatý z pozitivního modelu. Protože základním cílem formy je co nejvěrněji reprodukovat originál, musí ideální forma zachytit každý detail, což znamená jediné: musí být přesná. A to je prvotní zadání pro její výrobu - dokonale přesný a hladký povrch, který jediný je zárukou kvality finálního výrobku. Ruku v ruce s tímto požadavkem přicházejí další: rychlost, minimální náklady a žádné komplikace při výrobě. Splnit všechny tyto podmínky najednou není rozhodně jednoduchý úkol.

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Široká nabídka funkcí pro výrobu perfektních forem

Základním požadavkem na výrobu nástrojů a forem je vždy přesnost. Minimální odchylky tvaru, které jsou v podstatě neměřitelné a pouhým okem neviditelné, jsou dnes dále rozšířeny o požadavky na vyšší produktivitu a co nejnižší výrobní náklady. Splnit obě podmínky najednou není úplně jednoduchý úkol.

Související články
Nové cykly pro výrobu ozubení a interpolační soustružení

TNC řídicí systémy společnosti Heidenhain pokrývají celou škálu aplikací a jsou všestranné: disponují jak dílenským, tak i off-line programováním, a proto jsou ideální nejen pro malou dílnu, ale i pro automatizovanou výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dynamická účinnost

S funkcí „Dynamická účinnost“ Heidenhain využívá potenciál obráběcího stroje a nástroje tak, aby operace těžkého obrábění byly co nejefektivnější. Současně brání mechanickému přetěžování a předčasnému opotřebení stroje – zvyšuje tedy jeho životnost. „Dynamická účinnost“ pomáhá při všech procesech obrábění s velkými řeznými silami a velkým úběrem materiálu, jako jsou hrubovací operace nebo zpracování těžko obrobitelných materiálů.

Funkce řídicího systému chrání nástroj i obrobek a zpřesňují obrábění

Řídicí systémy Heidenhain disponují mnoha funkcemi, které mohou zabránit škodám či dosahovat vyšších parametrů obrábění. V následujícím článku představíme, jak působí funkce Dynamic Efficiency AFC jako ochrana proti přetížení a jak může funkce Dynamic Precision CTC při interpolačním soustružení zrychlit a zpřesnit výrobu.

CNC řízení obráběcího stroje v informačním systému řízení výroby

Hospodárná výroba vyžaduje účinně fungující procesní řetězec. Jedině v takovém případě může hladce probíhat komunikace i výměna znalostí mezi všemi účastníky procesu. Rozhodující je přitom řídicí systém, protože leží v klíčové pozici procesního řetězce. Pro tuto úlohu je systém TNC 640 dobře vybaven.

Dejme naší ekonomice nový pozitivní impuls

Německá firma Heidenhain patří mezi nejznámější výrobce řídicích systémů. Své zastoupení má v České republice od roku 1991 a v jeho čele stál téměř tři desítky let Ing. Jan Štědrý. V letošním roce jej na pozici jednatele společnosti Heidenhain vystřídal Ing. Vojtěch Marek.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Život s CNC řídicími systémy

Jméno málokterého z dnešních vrcholových manažerů je natolik spjato se jménem firmy, v níž působí, jako jméno inženýra Jana Štědrého. Ing. Jan Štědrý stál počátkem 90. let u vstupu firmy Heidenhain na český trh a po celou dobu je také jednatelem její české dceřinné společnosti.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit