Témata
Reklama

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Hlavním smyslem společných projektů je především zvýšení technické excelentnosti a konkurenceschopnosti výrobků tak, aby odpovídaly náročným požadavkům mezinárodního srovnání. A právě k takové spolupráci se sešly společnosti Heidenhain, Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT ČVUT. Jejím výsledkem je instalace pětiosého obráběcího centra nové generace s řídicím systémem Heidenhain TNC 640 na půdě Fakulty strojní na Ústavu výrobních strojů a zařízení, RCMT.

Reklama
Reklama

O čem konkrétně společné projekty jsou?

Spolupráce společnosti Heidenhain a renomovaného jihočeského výrobce obráběcích strojů s RCMT je tradiční a datuje se již od vzniku RCMT před 20 lety. Společnost Kovosvit MAS Machine Tools řeší s univerzitním pracovištěm průřezově celou řadu témat, která se týkají zejména zvyšování přesnosti obráběcích strojů, řešení nových postupů v technologii obrábění nebo optimalizaci určitých konstrukčních uzlů včetně výpočtů – například nosných struktur strojů.

Společné projekty reagují také na aktuální vývoj v oboru. Proto mezi nimi najdeme například i hybridní technologie. U tohoto projektu se konkrétně jedná o pětiosou metodu WAAM navařování integrovanou do jednoho pracovního prostoru pětiosého obráběcího stroje s možností plně hybridní výroby (volba přidávání i odebírání materiálu s pouze dvousekundovou prodlevou). Nové principy i některá další technická řešení strojů, které vývojové projekty přinášejí, mohou být dále aplikovány a využity za účelem zvýšení přesnosti strojů nebo jejich dalších vlastností.

Další výzkumný úkol, který společně připravujeme, se týká nového hardwarového řešení společnosti Heidenhain. V jeho rámci se zaměříme především na výslednou přesnost a další charakteristiky s tím spojené. Těsná spolupráce výrobce strojů a dodavatele komponent pro stavbu stroje je pro implementaci nejnovějších funkcí CNC systémů Heidenhain nesmírně důležitá a následně ovlivňuje i vývoj nových produktů. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou odborná školení a konzultace šité na míru jak aktuálním potřebám výrobce, tak právě i pracovníkům RCMT, které probíhají ve školicím středisku společnosti Heidenhain. Nejenže se zde dozvědí aktuální novinky, ale zároveň si je přímo na strojích v dílně vyzkoušejí. Novinek se v této souvislosti připravuje opravdu hodně, takže prostor pro spolupráci se rozhodně bude dále rozšiřovat. Jakým směrem? Třeba následujícím.

MCU700 VT-5X je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC 640. Studenti mohou stroj využít například pro řešení semestrální práce. (Zdroj: Heidenhain)

Co je nového nabízí Heidenhain?

Za zmínku rozhodně stojí nové OCM, tedy Optimized Contour Milling, které doplňuje již známý balíček funkcí Dynamic Efficiency. Jde o nový cyklus pro frézování obrobku celou délkou frézy, takže dochází nejen k výrazně nižšímu opotřebení nástroje, ale současně až ke trojnásobnému zkrácení doby obrábění. Principem je trochoidální frézování a velkou výhodu představuje přímý import CAD kontur.

Pro dosažení dokonalé kvality povrchu obráběných dílců doplní soustružení a frézování na TNC640 také broušení – všechny technologie na jedno upnutí. (Zdroj: Heidenhain)Nově Heidenhain také přichází s opcí pro broušení. Tím je umožněno v jednom pracovním prostoru vedle soustružení a frézování přidat do technologie na jedno upnutí také broušení. Výsledná kvalita povrchů dílců je dokonalá. Na první pohled uživatele určitě upoutá nová 24" obrazovka typu sidescreen a velkou designovou změnou je i nový a černý ovládací panel TE. V rozložení ovládacích tlačítek však nový hardware nezklame, zůstávají na svých místech.

Šedá je teorie, ale zelený strom života

Dávno již neplatí, že student odchází ze školy pouze s dobrou teoretickou přípravou. Na praktickou přípravu studentů se klade na technicky orientovaných školách a univerzitách velký důraz. Možnosti praktické výuky kromě profesních praxí ve firmách rozšiřuje zejména výbava výukových laboratoří. Od září 2019 si studenti ČVUT mohou vyzkoušet nově instalované multifunkční centrum MCU700VT-5X. Nejedná se o žádnou simulaci v laboratorních podmínkách, ale je zde reálný stroj a o to jde především. A tedy i o kvalitní profesní přípravu budoucích odborníků. Toto pětiosé multifunkční obráběcí centrum je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC640 společnosti Heidenhain a umožňuje plnohodnotné frézování i plnohodnotné soustružení v jednom pracovním prostoru stroje

MCU700VT-5X nové generace v provedení pro RCMT

Jak už sám název napovídá, jedná se o nadstandardně vybavené centrum. Na přání RCMT tento pětiosý frézovací stroj disponuje soustružnickou opcí. To znamená zvýšené otáčky pracovního stolu a nové frézovací vřeteno s max. 24 000 otáčkami za minutu se zpevňováním při soustružení. Další nestandardní záležitostí je podpora sběru provozních a procesních dat doplněná o průmyslový počítač, který při experimentálním využití zajišťuje vyčítání dat z řídicího systému i přídavné senzoriky. Důraz je kladen také na ergonomii stroje, kterou podtrhuje například ruční ovládání v bezdrátovém provedení. Pracovníci RCMT zvolili do výbavy také širokou paletu softwarových opcí Heidenhain z důvodů pokročilé výuky víceosého obrábění. Příkladem jsou funkce pro optimalizaci řezných podmínek a též možnost upravovat parametry interpolátoru podle výsledků simulací virtuálního obrábění. MCU700VT-5X v tomto provedení je určeno zejména pro využití ve výuce na ČVUT v Praze. Stroj však umožňuje též rozvoj výzkumné spolupráce mezi RCMT a Kovosvit MAS Machine Tools, která aktuálně probíhá v rámci několika projektů.

OCM – Optimized Countour Milling, nový doplněk funkčního balíčku Dynamic Efficiency. (Zdroj: Heidenhain)

Happy birthday to you!

Řada z nás má přání k narozeninám spojené právě s touto písničkou. Najdou se i tací, jimž navíc okamžitě naskočí smyslná Marilyn Monroe, která si tímto popěvkem dovolila popřát Kennedymu k narozeninám – no, řekněme, velmi odvážně. Protože ale na papíru nezazpíváme, ani z dortu nevyskočíme, tak má Heidenhain pro RCMT následující gratulaci: „Milé RCMT, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 20. narozeninám. Přejeme ti také hodně štěstí při získávání grantů, protože bez nich to nejde. Přejeme hodně dobrých studentů, protože ani bez nich to nejde. Měj stále šťastnou ruku při volbě nových výzkumných úkolů a projektů, ať je v oboru Machine Tools i díky tobě dobře. Ať nadšení a lásku pro obor, které na RCMT máte všichni v DNA, předáváte dál svým studentům s takovou energií jako dnes i další dlouhá desetiletí. Vaše akademická trička s nápisem ,I Prefer Machining‛ nebo ,Be Cool And Do The Machine Tool‛ jsou jasným důkazem i vašeho širokého mezinárodního záběru, ale hlavně toho, že směr, kterým jdete, je rozhodně správný. Krásné narozeniny!

Eva Klocová

Heidenhain

www.heidenhain.cz

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit