Témata
Reklama

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Hlavním smyslem společných projektů je především zvýšení technické excelentnosti a konkurenceschopnosti výrobků tak, aby odpovídaly náročným požadavkům mezinárodního srovnání. A právě k takové spolupráci se sešly společnosti Heidenhain, Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT ČVUT. Jejím výsledkem je instalace pětiosého obráběcího centra nové generace s řídicím systémem Heidenhain TNC 640 na půdě Fakulty strojní na Ústavu výrobních strojů a zařízení, RCMT.

Reklama
Reklama

O čem konkrétně společné projekty jsou?

Spolupráce společnosti Heidenhain a renomovaného jihočeského výrobce obráběcích strojů s RCMT je tradiční a datuje se již od vzniku RCMT před 20 lety. Společnost Kovosvit MAS Machine Tools řeší s univerzitním pracovištěm průřezově celou řadu témat, která se týkají zejména zvyšování přesnosti obráběcích strojů, řešení nových postupů v technologii obrábění nebo optimalizaci určitých konstrukčních uzlů včetně výpočtů – například nosných struktur strojů.

Společné projekty reagují také na aktuální vývoj v oboru. Proto mezi nimi najdeme například i hybridní technologie. U tohoto projektu se konkrétně jedná o pětiosou metodu WAAM navařování integrovanou do jednoho pracovního prostoru pětiosého obráběcího stroje s možností plně hybridní výroby (volba přidávání i odebírání materiálu s pouze dvousekundovou prodlevou). Nové principy i některá další technická řešení strojů, které vývojové projekty přinášejí, mohou být dále aplikovány a využity za účelem zvýšení přesnosti strojů nebo jejich dalších vlastností.

Další výzkumný úkol, který společně připravujeme, se týká nového hardwarového řešení společnosti Heidenhain. V jeho rámci se zaměříme především na výslednou přesnost a další charakteristiky s tím spojené. Těsná spolupráce výrobce strojů a dodavatele komponent pro stavbu stroje je pro implementaci nejnovějších funkcí CNC systémů Heidenhain nesmírně důležitá a následně ovlivňuje i vývoj nových produktů. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou odborná školení a konzultace šité na míru jak aktuálním potřebám výrobce, tak právě i pracovníkům RCMT, které probíhají ve školicím středisku společnosti Heidenhain. Nejenže se zde dozvědí aktuální novinky, ale zároveň si je přímo na strojích v dílně vyzkoušejí. Novinek se v této souvislosti připravuje opravdu hodně, takže prostor pro spolupráci se rozhodně bude dále rozšiřovat. Jakým směrem? Třeba následujícím.

MCU700 VT-5X je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC 640. Studenti mohou stroj využít například pro řešení semestrální práce. (Zdroj: Heidenhain)

Co je nového nabízí Heidenhain?

Za zmínku rozhodně stojí nové OCM, tedy Optimized Contour Milling, které doplňuje již známý balíček funkcí Dynamic Efficiency. Jde o nový cyklus pro frézování obrobku celou délkou frézy, takže dochází nejen k výrazně nižšímu opotřebení nástroje, ale současně až ke trojnásobnému zkrácení doby obrábění. Principem je trochoidální frézování a velkou výhodu představuje přímý import CAD kontur.

Pro dosažení dokonalé kvality povrchu obráběných dílců doplní soustružení a frézování na TNC640 také broušení – všechny technologie na jedno upnutí. (Zdroj: Heidenhain)Nově Heidenhain také přichází s opcí pro broušení. Tím je umožněno v jednom pracovním prostoru vedle soustružení a frézování přidat do technologie na jedno upnutí také broušení. Výsledná kvalita povrchů dílců je dokonalá. Na první pohled uživatele určitě upoutá nová 24" obrazovka typu sidescreen a velkou designovou změnou je i nový a černý ovládací panel TE. V rozložení ovládacích tlačítek však nový hardware nezklame, zůstávají na svých místech.

Šedá je teorie, ale zelený strom života

Dávno již neplatí, že student odchází ze školy pouze s dobrou teoretickou přípravou. Na praktickou přípravu studentů se klade na technicky orientovaných školách a univerzitách velký důraz. Možnosti praktické výuky kromě profesních praxí ve firmách rozšiřuje zejména výbava výukových laboratoří. Od září 2019 si studenti ČVUT mohou vyzkoušet nově instalované multifunkční centrum MCU700VT-5X. Nejedná se o žádnou simulaci v laboratorních podmínkách, ale je zde reálný stroj a o to jde především. A tedy i o kvalitní profesní přípravu budoucích odborníků. Toto pětiosé multifunkční obráběcí centrum je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC640 společnosti Heidenhain a umožňuje plnohodnotné frézování i plnohodnotné soustružení v jednom pracovním prostoru stroje

MCU700VT-5X nové generace v provedení pro RCMT

Jak už sám název napovídá, jedná se o nadstandardně vybavené centrum. Na přání RCMT tento pětiosý frézovací stroj disponuje soustružnickou opcí. To znamená zvýšené otáčky pracovního stolu a nové frézovací vřeteno s max. 24 000 otáčkami za minutu se zpevňováním při soustružení. Další nestandardní záležitostí je podpora sběru provozních a procesních dat doplněná o průmyslový počítač, který při experimentálním využití zajišťuje vyčítání dat z řídicího systému i přídavné senzoriky. Důraz je kladen také na ergonomii stroje, kterou podtrhuje například ruční ovládání v bezdrátovém provedení. Pracovníci RCMT zvolili do výbavy také širokou paletu softwarových opcí Heidenhain z důvodů pokročilé výuky víceosého obrábění. Příkladem jsou funkce pro optimalizaci řezných podmínek a též možnost upravovat parametry interpolátoru podle výsledků simulací virtuálního obrábění. MCU700VT-5X v tomto provedení je určeno zejména pro využití ve výuce na ČVUT v Praze. Stroj však umožňuje též rozvoj výzkumné spolupráce mezi RCMT a Kovosvit MAS Machine Tools, která aktuálně probíhá v rámci několika projektů.

OCM – Optimized Countour Milling, nový doplněk funkčního balíčku Dynamic Efficiency. (Zdroj: Heidenhain)

Happy birthday to you!

Řada z nás má přání k narozeninám spojené právě s touto písničkou. Najdou se i tací, jimž navíc okamžitě naskočí smyslná Marilyn Monroe, která si tímto popěvkem dovolila popřát Kennedymu k narozeninám – no, řekněme, velmi odvážně. Protože ale na papíru nezazpíváme, ani z dortu nevyskočíme, tak má Heidenhain pro RCMT následující gratulaci: „Milé RCMT, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 20. narozeninám. Přejeme ti také hodně štěstí při získávání grantů, protože bez nich to nejde. Přejeme hodně dobrých studentů, protože ani bez nich to nejde. Měj stále šťastnou ruku při volbě nových výzkumných úkolů a projektů, ať je v oboru Machine Tools i díky tobě dobře. Ať nadšení a lásku pro obor, které na RCMT máte všichni v DNA, předáváte dál svým studentům s takovou energií jako dnes i další dlouhá desetiletí. Vaše akademická trička s nápisem ,I Prefer Machining‛ nebo ,Be Cool And Do The Machine Tool‛ jsou jasným důkazem i vašeho širokého mezinárodního záběru, ale hlavně toho, že směr, kterým jdete, je rozhodně správný. Krásné narozeniny!

Eva Klocová

Heidenhain

www.heidenhain.cz

Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Související články
Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

Život s CNC řídicími systémy

Jméno málokterého z dnešních vrcholových manažerů je natolik spjato se jménem firmy, v níž působí, jako jméno inženýra Jana Štědrého. Ing. Jan Štědrý stál počátkem 90. let u vstupu firmy Heidenhain na český trh a po celou dobu je také jednatelem její české dceřinné společnosti.

Zvyšování užitné hodnoty obráběcích a tvářecích strojů

Konkurence v oboru prodeje obráběcích strojů je velká a všechny firmy hledají způsob, jak nabídnout koncovému uživateli vyšší užitnou hodnotu. Tato užitná hodnota se posuzuje podle parametrů koncové výrobní technologie (přesnost, jakost, produktivita, celkové náklady) a pro výrobce obráběcích strojů je to jeden z bodů, kde mohou technickými znalostmi a inovacemi ovlivnit svou konkurenceschopnost na trhu.

Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit