Témata
Reklama

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Hlavním smyslem společných projektů je především zvýšení technické excelentnosti a konkurenceschopnosti výrobků tak, aby odpovídaly náročným požadavkům mezinárodního srovnání. A právě k takové spolupráci se sešly společnosti Heidenhain, Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT ČVUT. Jejím výsledkem je instalace pětiosého obráběcího centra nové generace s řídicím systémem Heidenhain TNC 640 na půdě Fakulty strojní na Ústavu výrobních strojů a zařízení, RCMT.

Reklama
Reklama

O čem konkrétně společné projekty jsou?

Spolupráce společnosti Heidenhain a renomovaného jihočeského výrobce obráběcích strojů s RCMT je tradiční a datuje se již od vzniku RCMT před 20 lety. Společnost Kovosvit MAS Machine Tools řeší s univerzitním pracovištěm průřezově celou řadu témat, která se týkají zejména zvyšování přesnosti obráběcích strojů, řešení nových postupů v technologii obrábění nebo optimalizaci určitých konstrukčních uzlů včetně výpočtů – například nosných struktur strojů.

Společné projekty reagují také na aktuální vývoj v oboru. Proto mezi nimi najdeme například i hybridní technologie. U tohoto projektu se konkrétně jedná o pětiosou metodu WAAM navařování integrovanou do jednoho pracovního prostoru pětiosého obráběcího stroje s možností plně hybridní výroby (volba přidávání i odebírání materiálu s pouze dvousekundovou prodlevou). Nové principy i některá další technická řešení strojů, které vývojové projekty přinášejí, mohou být dále aplikovány a využity za účelem zvýšení přesnosti strojů nebo jejich dalších vlastností.

Další výzkumný úkol, který společně připravujeme, se týká nového hardwarového řešení společnosti Heidenhain. V jeho rámci se zaměříme především na výslednou přesnost a další charakteristiky s tím spojené. Těsná spolupráce výrobce strojů a dodavatele komponent pro stavbu stroje je pro implementaci nejnovějších funkcí CNC systémů Heidenhain nesmírně důležitá a následně ovlivňuje i vývoj nových produktů. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou odborná školení a konzultace šité na míru jak aktuálním potřebám výrobce, tak právě i pracovníkům RCMT, které probíhají ve školicím středisku společnosti Heidenhain. Nejenže se zde dozvědí aktuální novinky, ale zároveň si je přímo na strojích v dílně vyzkoušejí. Novinek se v této souvislosti připravuje opravdu hodně, takže prostor pro spolupráci se rozhodně bude dále rozšiřovat. Jakým směrem? Třeba následujícím.

MCU700 VT-5X je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC 640. Studenti mohou stroj využít například pro řešení semestrální práce. (Zdroj: Heidenhain)

Co je nového nabízí Heidenhain?

Za zmínku rozhodně stojí nové OCM, tedy Optimized Contour Milling, které doplňuje již známý balíček funkcí Dynamic Efficiency. Jde o nový cyklus pro frézování obrobku celou délkou frézy, takže dochází nejen k výrazně nižšímu opotřebení nástroje, ale současně až ke trojnásobnému zkrácení doby obrábění. Principem je trochoidální frézování a velkou výhodu představuje přímý import CAD kontur.

Pro dosažení dokonalé kvality povrchu obráběných dílců doplní soustružení a frézování na TNC640 také broušení – všechny technologie na jedno upnutí. (Zdroj: Heidenhain)Nově Heidenhain také přichází s opcí pro broušení. Tím je umožněno v jednom pracovním prostoru vedle soustružení a frézování přidat do technologie na jedno upnutí také broušení. Výsledná kvalita povrchů dílců je dokonalá. Na první pohled uživatele určitě upoutá nová 24" obrazovka typu sidescreen a velkou designovou změnou je i nový a černý ovládací panel TE. V rozložení ovládacích tlačítek však nový hardware nezklame, zůstávají na svých místech.

Šedá je teorie, ale zelený strom života

Dávno již neplatí, že student odchází ze školy pouze s dobrou teoretickou přípravou. Na praktickou přípravu studentů se klade na technicky orientovaných školách a univerzitách velký důraz. Možnosti praktické výuky kromě profesních praxí ve firmách rozšiřuje zejména výbava výukových laboratoří. Od září 2019 si studenti ČVUT mohou vyzkoušet nově instalované multifunkční centrum MCU700VT-5X. Nejedná se o žádnou simulaci v laboratorních podmínkách, ale je zde reálný stroj a o to jde především. A tedy i o kvalitní profesní přípravu budoucích odborníků. Toto pětiosé multifunkční obráběcí centrum je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC640 společnosti Heidenhain a umožňuje plnohodnotné frézování i plnohodnotné soustružení v jednom pracovním prostoru stroje

MCU700VT-5X nové generace v provedení pro RCMT

Jak už sám název napovídá, jedná se o nadstandardně vybavené centrum. Na přání RCMT tento pětiosý frézovací stroj disponuje soustružnickou opcí. To znamená zvýšené otáčky pracovního stolu a nové frézovací vřeteno s max. 24 000 otáčkami za minutu se zpevňováním při soustružení. Další nestandardní záležitostí je podpora sběru provozních a procesních dat doplněná o průmyslový počítač, který při experimentálním využití zajišťuje vyčítání dat z řídicího systému i přídavné senzoriky. Důraz je kladen také na ergonomii stroje, kterou podtrhuje například ruční ovládání v bezdrátovém provedení. Pracovníci RCMT zvolili do výbavy také širokou paletu softwarových opcí Heidenhain z důvodů pokročilé výuky víceosého obrábění. Příkladem jsou funkce pro optimalizaci řezných podmínek a též možnost upravovat parametry interpolátoru podle výsledků simulací virtuálního obrábění. MCU700VT-5X v tomto provedení je určeno zejména pro využití ve výuce na ČVUT v Praze. Stroj však umožňuje též rozvoj výzkumné spolupráce mezi RCMT a Kovosvit MAS Machine Tools, která aktuálně probíhá v rámci několika projektů.

OCM – Optimized Countour Milling, nový doplněk funkčního balíčku Dynamic Efficiency. (Zdroj: Heidenhain)

Happy birthday to you!

Řada z nás má přání k narozeninám spojené právě s touto písničkou. Najdou se i tací, jimž navíc okamžitě naskočí smyslná Marilyn Monroe, která si tímto popěvkem dovolila popřát Kennedymu k narozeninám – no, řekněme, velmi odvážně. Protože ale na papíru nezazpíváme, ani z dortu nevyskočíme, tak má Heidenhain pro RCMT následující gratulaci: „Milé RCMT, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 20. narozeninám. Přejeme ti také hodně štěstí při získávání grantů, protože bez nich to nejde. Přejeme hodně dobrých studentů, protože ani bez nich to nejde. Měj stále šťastnou ruku při volbě nových výzkumných úkolů a projektů, ať je v oboru Machine Tools i díky tobě dobře. Ať nadšení a lásku pro obor, které na RCMT máte všichni v DNA, předáváte dál svým studentům s takovou energií jako dnes i další dlouhá desetiletí. Vaše akademická trička s nápisem ,I Prefer Machining‛ nebo ,Be Cool And Do The Machine Tool‛ jsou jasným důkazem i vašeho širokého mezinárodního záběru, ale hlavně toho, že směr, kterým jdete, je rozhodně správný. Krásné narozeniny!

Eva Klocová

Heidenhain

www.heidenhain.cz

Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Život s CNC řídicími systémy

Jméno málokterého z dnešních vrcholových manažerů je natolik spjato se jménem firmy, v níž působí, jako jméno inženýra Jana Štědrého. Ing. Jan Štědrý stál počátkem 90. let u vstupu firmy Heidenhain na český trh a po celou dobu je také jednatelem její české dceřinné společnosti.

Toolmanagement do moderní výroby

Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Postprocesory a postupy v CAM pro produktivní a přesné obrábění

Víceosé obrábění tvarově složitých dílců se čím dál tím více řadí mezi běžné výrobní technologie. Stroje rozšířené o rotační osy nabízejí při takové technologii výroby výhody zejména z hlediska menších nároků na nutné přeupínání dílců během výroby a tudíž nižší riziko vzniku chyb a nepřesností. Tuto výhodu ještě více umocňují tzv. víceprofesní obráběcí stroje, které disponují více než pěti řízenými osami.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit