Témata
Reklama

Moderní povlakovací zařízení

Společnost Oerlikon Balzers zahájila v Jihlavě přípravy k instalaci nového nejmodernějšího povlakovacího zařízení Ingenia s S3p technologií (Scalable Pulsed Power Plasma).

Zařízení bude v plném provozu a k dispozici zákazníkům v polovině června roku 2012. Toto zařízení bylo odborné veřejnosti představeno na veletrhu GrindTec v Augsburgu a setkalo se s obrovským zájmem a ohlasem, zejména pro svoji flexibilitu a velmi krátkou dobu povlakovacího cyklu, která je maximálně 3 hodiny.

Reklama
Reklama

Rychlé, precizní a flexibilní povlakování

S novým povlakovacím zařízením Ingenia stanovuje společnost nová kritéria v povlakovací technologii PVD. Dojde ke zkrácení doby povlakování, nanese se přesná tloušťka a zařízení zajistí vysokou flexibilitu, co se týče využitelnosti povlaku. Technologie a kapacita se patří k nejdůležitějším vlastnostem zařízení.

Obr. 1a, b. Slitiny hliníku, titanu a hořčíku a vysoce legované oceli jsou obtížně obrobitelné. Zpracování takových materiálů usnadňují speciální povlaky s nízkým součinitelem tření a malými sklony k adhezi.

Díky optimalizaci vyhřívání a chlazení dochází ke zřetelnému zkrácení povlakovacího procesu, a to asi až o tři hodiny. Během jednoho dne lze realizovat až osm různých procesů, zařízení lze přizpůsobit i malému množství nástrojů. Zařízení je schopno produkovat veškeré povlaky Oerlikon Balzers stejně jako i speciální povlaky přizpůsobené zákazníkům. Díky této flexibilitě dosáhla Ingenia doposud nedosažitelné přesnosti tloušťky vrstvy povlaku ±5 %. Zařízení je tedy vhodné pro povlakování přesných nástrojů, mikronástrojů a také některých komponent a dále také jako základ pro výzkum a vývoj. Zařízení obsahuje modulární koncepci, díky níž může být doplněno o další nové technologie.

Obr. 2a, b. Díky povlakům střiženým na míru se zvyšuje výkon speciálních nástrojů (například mikronástrojů).

Nová technologie

Společně s povlakovacím zařízením Ingenia přináší Oerlikon Balzers na trh také novou S3p technologii jako další řešení na bázi HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering/HiPIMS). Nová technologie vytváří plazmu s vysokým podílem ionizovaných atomů tvořících povlak. Díky tomu mohou být produkovány extrémně hladké a odolné povlaky s optimalizovanými vlastnostmi pro využití v mnoha oblastech. Při použití různých povlakovacích materiálů umožňuje homogenní tloušťku vrstvy a tím vytváří S3p podmínky pro neomezené využití HiPIMS technologie nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu a vývoji.

Povlak pro všechny vrtací nástroje

Povlak Balinit Pertura byl vyvinut jako univerzální řešení pro všechny vysoce výkonné tvrdokovové vrtací nástroje. Jde o další rozvoj stávajících speciálních povlaků pro vrtací nástroje Balinit Futura a Balinit Helica, vyznačující se jejich nanostrukturou, která zajišťuje vyšší produktivitu při obrábění obtížně obrobitelných materiálů a dosahuje vyšší stability při obtížnějších pracovních podmínkách. Technický pokrok ovlivňuje především struktura složení a povrch nového povlaku.

Obr. 3. Povlaky Balinit jsou silné jen několik málo tisícin milimetru, ale pětkrát tvrdší než kalená ocel, mají extrémně nízký součinitel tření a jsou chemicky inertní.

Nanostruktura vytváří optimální rovnováhu mezi pružností, tvrdostí a odolnosti proti vzniku mikrotrhlin. Odolnost vůči abrazi byla výrazně zvýšena. Společně s vysokou tepelnou tvrdostí dosahuje tento nový povlak extrémně vysoké odolnosti proti opotřebení a velmi dlouhé životnosti při nejrůznějších aplikacích vrtání. Povrch je po povlakování velmi hladký a mimo jiné snižuje nalepování obráběného materiálu a zajišťuje bezproblémový odvod třísek i při vysokonárokových operacích. Balinit Pertura nabízí při přepovlakování stejný výkon.

S technologií Ingenia dokáže firma Oerlikon Balzers uspokojit rostoucí přání zákazníků, díky flexibilitě, kvalitě a rychlosti dodávek. Nabízí nové technologie a poskytuje možnosti pro rozvoj.

Foto: Oerlikon Balzers
Oerlikon Balzers Coating Austria
Lubomír Gruna
lubomir.gruna@oerlikon.com
//www.oerlikon.com/balzers/cz/

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 120529
Datum: 15. 05. 2012
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Související články
Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Cermety s vysokou tuhostí

Vysoký výkon při soustružení uhlíkových a slitinových ocelí přináší nově vyvinuté cermetové materiály společnosti Tungaloy Corporation.

Neliší se jenom vzhledem

Společnost WNT rozšiřuje program zapichování a upichování o nové dvě TK sorty Dragonskin HCR1335 a HCN1345 přednostně aplikačně určené pro oceli. Výjimečnost nových vyměnitelných břitových destiček spočívá v novém typu substrátu, jedinečném povlaku a maximální procesní bezpečnosti.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Řezné materiály současnosti

Řezné materiály a nástroje odedávna určovaly produktivitu výroby a kvalitu obráběné produkce. Někdy je úchvatné pozorovat, jak malé množství řezného materiálu odolává nesmírnému mechanickému a teplotnímu zatížení při úběru materiálu, které dosahuje nejvyšších hodnot, pozorovatelných v technologické praxi. Často se nástroj musí včas vyměnit, i když na břitu mnohdy nejsou pouhým okem vidět stopy opotřebení, neboť nástroj není již chráněn tvrdými povlaky a nikdo nemůže riskovat havárii stroje a prostoje ve výrobě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit