Témata
Reklama

Ochrana pracovníků při třískovém obrábění

V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu.

Tento proces je sice malou součástí ekonomiky, která se promítá do konečné ceny výrobku, ale zato významnou součástí udržování čistého a zdravého stavu pracovního prostředí v okolí takového obráběcího stroje.

Tam, kde je chlazení prováděno řezným olejem, je pravidlem na pracovišti použití obuvi s protiskluznou podrážkou, jelikož na povrchu podlahy je povlak olejového filmu. Jak se tam dostal? Není to jen rozlitím nebo ukápnutím z odvážených přepravek, ve kterých jsou shromažďovány třísky. Je to v určité míře i ze vzduchu, ve kterém je olejový aerosol unikající zpoza krytů obráběcích strojů. To znamená, že chráníme svoje zdraví předepsanou obuví před pádem a úrazem, ale při tom tento znečištěný vzduch dýcháme.

Reklama
Reklama

Bakterie v řezných kapalinách

Tam, kde je používána chladicí emulze, můžeme vnímat několik aspektů, které ovlivňují kvalitu pracovního prostředí. V prvé řadě vnímáme typický zápach pro provozy třískového obrábění, který většině z nás není nepříjemný. Někdy se ale může tato „vůně“ skutečně změnit v nepříjemný zápach. Ano, způsobují ho namnožené bakterie, kterým se v teplé, neudržované chladicí emulzi pod tenkou vrstvou úkapového oleje na hladině tak dobře daří. Pracovníci na takovém pracovišti někdy pokašlávají a mají často i různé vyrážky nejen na kůži rukou.

Stroj Freddy Ecovac vysává, filtruje a současně vrací vyčištěnou chladicí kapalinu zpět.Asociace United Kingdom Lubricants Association (UKLA) ve spolupráci s Health and Safety Executive (HSE) vydala v únoru 2018 studii nazvanou Good Practice Guide for Safe Handling and Disposal of Metalworking Fluids zabývající se příčinami, a zejména prevencí a řešením těchto situací. Ta se stala jakýmsi návodem jak vylepšit podmínky práce a pracovní prostředí ve strojírenských provozech při kontaktu s chladicími kapalinami. V této publikaci je podrobně popsán postup, jak a jakými opatřeními chránit zdraví pracovníků. Jsou popsány nejen příčiny, ale zejména metody údržby pracoviště. Jsou zde i zdůvodněny a navrženy ochranné pomůcky a kontroly kvality pracovního prostředí.
„Udržujme pracovní prostředí čisté a zdravé,“ říká jednatel společnosti Biko Ing. Zdeněk Bílek, MBA, který je zároveň ambasadorem a předsedou regionálního klubu Morava České manažerské asociace. A pokračuje: „Dobrých příkladů, jak se starat o čisté a zdravé prostředí ve strojírenských provozech, je mnoho. Jsou ale i takové, kde je ještě co zlepšovat. Rádi přijedeme a navrhneme vhodné řešení, předvedeme naše stroje přímo v provozu a ukážeme jejich výhody. Jsme připraveni také některé typy strojů z naší nabídky zapůjčit, aby si pracovníci údržby mohli ověřit jejich funkce a posoudit jejich účinnost v praxi.“

Ekonomické úspory

Je zřejmé, že je vhodné se touto problematikou systematicky zabývat. Zlepšení procesu hospodaření a údržby chladicích kapalin totiž přinese nejen zlepšení kvality pracovního prostředí, ale ve svém důsledku i nemalé ekonomické úspory na spotřebě těchto produktů a také řezných nástrojů. Při vhodné údržbě chladicích kapalin jejich pravidelnou filtrací a recyklací jsou z nich totiž systémově odstraněny veškeré nečistoty v podobě kalů nebo třísek. Pak je to jako doma s úklidem. Když pravidelně dáváte každý svoje věci tam, kam patří, tak se vyvarujete časově náročnému úklidu jednou za delší období. Stejné je to i se zmiňovanou údržbou chladicích kapalin. Když se zanedbá, tak pak přichází ke slovu odstavení stroje po dobu, kdy se vyčistí zanesené nádrže plné třísek až po vrch, umývá se celý stroj od nánosů a povlaků a vyměňuje se kompletně náplň chladicí kapaliny. Ta se musí následně ekologicky likvidovat. Toto se netýká moderních obráběcích center, kdy výrobce již dodává stroj s vynašeči třísek, s válci na strhávání úkapového oleje z hladiny chladicí emulze a podobně.

Ztráty kapaliny z provozu

Zkusili jste zjistit, kolik oleje nebo emulze je z koloběhu chlazení obráběcího stroje odnášeno na povrchu špon a třísek? Jistě to víte, protože je nutno do systému chlazení tyto úbytky doplňovat. To vše souvisí již nejen s kvalitou pracovního prostředí, ale i s udržováním kvality našeho životního prostředí, které je těmito úbytky následně zatěžováno. A to buď přímo při manipulaci a dopravě, anebo spalinami při jejich zpracování – jsou neškodné?

Společnost Biko dodává kompletní balíček strojů a řešení pro udržování čistého a zdravého pracovního prostředí. Její dlouholeté zkušenosti ji dovedly k výběru kvalitních a jednoduše využitelných strojů, které dodává na náš trh v mnoha variantách, a specifikace stroje je vždy „ušitá na míru“ potřebám zákazníka. Jedná se zejména o stroje na filtraci mechanických nečistot z chladicích emulzí a řezných olejů. Ty se dají využít i jako průmyslový vysavač a pomocí různých vhodných nástavců jsou významnou součástí údržby čistoty obráběcího stroje a jeho okolí. V nabídce je i separátor úkapového oleje z UV segmentem na ničení bakterií v chladicí emulzi. Technici firmy Biko dokážou navrhnout lis na briketování kovového odpadu, kdy v lince je zařazena i drtička a odsávání vytlačené chladicí kapaliny do samostatné nádrže. Dokážou navrhnout a dodat zařízení na vyčištění olejovou mlhou znečištěného vzduchu a jeho návrat do systému chlazení obráběcího stroje.

biko@biko.cz

Reklama
Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Související články
Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Správné skladování použitých čisticích utěrek

Čisticí utěrky jsou praktické a pomáhají udržovat pracoviště v čistotě. Důkladně odstraňují zbytky olejů, řezných kapalin, ředidel nebo kovové třísky. Ale ten, kdo ve svých výrobních halách shromažďuje použité utěrky v otevřených nádobách, porušuje protipožární předpisy.

Efektivní údržba vodou mísitelných obráběcích kapalin

Legislativní změny v oblasti používání a označování chemických látek kladou stále vyšší nároky na výrobce obráběcích kapalin při výběru složek a přísad pro zlepšení jejich užitných vlastností. Bez provozní údržby však ani moderní řezné kapaliny bez obsahu nebezpečných látek nemusí přinášet očekávané vlastnosti - zejména dlouhou životnost a vysoký hygienický standard. Právě na tyto dva aspekty se v následujícím článku zaměříme.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit