Témata
Reklama

Rozdělovat a spojovat

Adheze, přilnavost, je významnou vlastností rozhraní dvou látek a je výslednicí celé řady faktorů (smáčivost, drsnost, molekulární stavba aj.). Pro úspěšné spojování materiálů lepením je adheze naprosto nutnou podmínkou. Při výrobě součástí z plastů a elastomerů za použití formy je naopak žádoucí adhezi formovaného materiálu k povrchu formy zamezit

Tradičně se pro separaci formovaného materiálu při výrobě součástí z plastů a elastomerů za použití formy používají vosky a mýdla, případně prostředky na bázi silikonů nebo prášku PTFE. Tyto látky omezují adhezi povrchu formy, ale mají jednu společnou nevýhodu: jejich omezená vnitřní pevnost - koheze - způsobuje, že při vyjmutí výrobku z formy ulpívají na jeho povrchu, a proto je nutné aplikaci takového separátoru opakovat, často i po každém výrobním cyklu. Pokud je výrobek následně lakován či je na něm prováděno lepení, musí být veškeré stopy separátoru odstraněny, jinak dochází k významným technologickým poruchám.
Reklama
Reklama

Semipermanentní separátory

Elegantním řešením popsaného problému jsou tzv. semipermanentní separační prostředky. Právě takové produkty se skrývají pod značkou Loctite Frekote, dříve výrobků firmy Dexter (USA, GB). Jejich základní vlastností je, že separační film, tlustý pouze několik mikronů a tvořený speciálním polymerem, má silnou adhezi k povrchu formy, ale přitom jeho vlastní povrch adhezi brání. Proto se separátor nepřenáší na výrobek a nepůsobí obtíže při jeho dalším zpracování. V jednou ošetřené formě lze vyrobit podle dalších okolností desítky až tisíce výrobků.
Největší uplatnění nalézají tyto separátory v následujících oblastech: výroba pryžových dílů, laminování s použitím polyesterových či epoxidových pryskyřic a výztuží ze skleněných, případně aramidových nebo uhlíkových vláken a výroba dutých plastových dílů v rotujících formách.
Základní páteř produktů Loctite Frekote pro gumárenství tvoří řada Aqualine. Jak již název napovídá, jde o výrobky na vodní bázi. Unikátní výrobní technologie zajišťuje trvanlivou emulgaci aktivní složky ve vodě tak kvalitně, že i po zmrznutí a rozmrznutí není produkt poškozen. Zdravotní nezávadnost je důležitá zejména při aplikaci na formy. Nanáší se jednoduše nástřikem na horkou formu, přičemž se voda okamžitě odpařuje a k polymeraci separačního filmu teplem dochází za pár minut. Vzniklá separační vrstva pak umožní několik set až tisíců pracovních cyklů pouze s občasnou opravou na nejvíce exponovaných místech formy, a navíc je možné omezit nebo zcela vyloučit používání interních separátorů. Tak se výrazně snižuje riziko poruch mechanické integrity součástek často vznikající nedokonalým spojením proudů vstřikovaného elastomeru nebo nežádoucím vyloučením separátoru uvnitř stěny výrobku. Pro oblasti, kde produkty na vodní bázi nejsou vhodné, existují rozpouštědlové separátory.
Pro separaci forem při výrobě laminátových dílů lze najít v představované řadě vše potřebné. Pro přípravu formy slouží čističe a plniče pórů. Vlastní separátory se nanášejí rozličným způsobem: klasicky hadrem ve více či méně vrstvách nebo nástřikem stříkací pistolí, dokonce i pouze v jedné vrstvě. Existují produkty pro lesklý i matný povrch, pro polyesterové nebo epoxidové pryskyřice. Malá tloušťka separačního filmu a vícenásobné použití odstraňují nutnost častého čištění formy v důsledku nárůstu vrstvy klasického separačního produktu. Nanášení je snadné a lze dosáhnout lepší časové využití forem. Odpadá také čistění výrobků před lakováním.
Technologie výroby pomocí rotující formy (rotamoulding) je hodně populární pro zhotovování dutých výrobků z termoplastů, zejména jde-li o velmi rozměrné díly. I na formy používané při této technologii je nutné nanášet separátory. Řada Loctite Frekote obsahuje rozpouštědlové produkty, které se velmi osvědčily i v takové aplikaci a umožnily využít všech svých výhod.
Základní podmínkou úspěšného použití semipermanentních separátorů ve všech aplikacích je jejich výborná adheze k povrchu formy. Proto je nutné před jejich aplikací formu pečlivě vyčistit. S tím spojená časová ztráta se však mnohonásobně vyplatí.

Lepidla

Hovoříme-li o následném lepení plastových nebo pryžových výrobků, můžeme se alespoň stručně zmínit o možnostech, které sortiment Loctite nabízí. Zejména pro spojování menších součástí z plastu, pryže i kovů mají dnes již nezastupitelnou úlohu vteřinová lepidla (kyanoakryláty), především pro svoji vysokou pevnost a rychlost vytvrzení. Tam, kde je jedna součást transparentní, nabízí řadu výhod lepidla vytvrzovaná UV zářením nebo viditelným (modrým) světlem. Plné pevnosti spoje je dosaženo během několika desítek sekund, spoj je čistý a vzhledově bezvadný.
Pro lepení velkých součástí jsou na trhu nabízena různá akrylátová nebo epoxidová konstrukční lepidla. Pro pružné lepení se používají tmely na bázi silikonu, polyuretanu a MS polymeru. Takto lze typicky spojovat plastové vnější panely s vnitřní kovovou kostrou.

Podpora uživatele

Je pravidlem, že u značky Loctite, která již několik let patří do koncernu Henkel, obdrží zákazník komplexní řešení problému - výběrem vhodného produktu počínaje a dodávkou včetně nanášecích přístrojů a pomůcek konče. K dispozici je i technická pomoc při možném vzniku poruch při aplikacích. Technická podpora zákazníka se opírá o provázanou síť odborníků v daném oboru a dále o výzkumná centra rozmístěná po celém světě.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20140
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Související články
Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Absorbér energie, izolace nebo kreativní materiál?

Vypadá jako polystyren, ale není to polystyren. Rozdíl poznáte nejpozději ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky. Řeč je o expandovaném polypropylenu, materiálu, který pod obchodním názvem Arpro vyrábí globálně působící japonská společnost JSP. Vnitřní struktura dílů z něj vyrobených na první pohled připomíná díly z pěnového polystyrenu, ale jejich vlastnosti jsou zcela rozdílné.

Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Sledování forem ve výrobě, skladu i údržbě

Jednou z nejdůležitějších věcí, které firmy pracující v oblasti výroby výlisků řeší, je sledování forem a řešení problémů, které při výrobě nastanou. Důležité je problémy řešit tak, aby příště, pokud se stejný problém objeví znovu, bylo možné sáhnout do databáze a problém vyřešit ihned, bez zbytečných časových prodlev. To umožňuje systém MachineLOG IT, jenž maximálně zjednodušuje sledování pohybu forem, jejich oprav i nasazení ve výrobě.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Problematika dějů při svařování plastů vybranými technologiemi

V současnosti průmyslově využívané technologie svařování plastů mohou do výrobního procesu vnést neočekávané problémy. Cílem článku je seznámit čtenáře s možnými úskalími, která mohou nastat při svařování některých typů plastů vybranými technologiemi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit