Témata

Evropská klastrová konference

26. 09. 2022 – 27. 09. 2022

Praha, O2 Universum
www.europeanclusterconference.eu

Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, aby diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Praha bude v rámci českého předsednictví Rady EU hostit  Evropskou klastrovou konferenci 2022. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se bude české předsednictví zabývat, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU.

Osmý ročník Evropské klastrové konference je jedinečnou příležitostí k diskusi o současných a budoucích prioritách klastrových politik a rozvoje k uskutečnění zelené a digitální transformace a zároveň posílení ekonomické odolnosti EU. Posílí networking a vytvoří příležitost k vybudování spojení mezi evropskými hodnotovými řetězci, klastry a ekosystémy s ohledem na budoucí meziregionální a meziodvětvovou spolupráci.


Na konferenci se sejdou manažeři klastrů, tvůrci klastrových politik, odborníci a další zainteresované strany. Akci pořádá Evropská komise za podpory Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.


Registraci na konferenci a další informace naleznete na europeanclusterconference.eu

Účastníci konference budou mít možnost zvolit „Evropského klastrového manažera roku“ a „Evropské klastrové partnerství roku“. Vrcholem akce bude slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů těchto dvou cen.


Pořadatel

Martin Plesný

Číst dál