Témata

Hannover Messe 2022 - Mezinárodní veletrh strojírenství

25. 04. 2022 – 29. 04. 2022

Hannover Messe, Německo
www.hannovermesse.de

Hannover Messe je světově nejdůležitější veletrh v rámci strojírenského odvětví. Jedná se o prvotřídní platformu pro prezentaci světových novinek z oblasti průmyslové automatizace a IT, energetických a environmentálních technologií a vývoje a výzkumu v rámci oboru strojírenství.

V roce 2021 se uskutečnil veletrh jen v digitálním formátu HM Digital Edition.

Digitalizace a udržitelnost - to jsou stěžejní témata veletrhu Hannover Messe 2022. Tímto si vůdčí strojírenský veletrh stanovil jasné impulzy pro ochranu klimatu v hospodářství a průmyslu. A objasňuje, jaký přínos mohou poskytnout digitalizace, automatizace a obnovitelné energie ve vzájemném propojení. Hannover Messe se uskuteční, po dlouhé pauze způsobené pandemií, v dubnu 2022 jako fyzický veletrh.

Pod hlavním tématem průmyslové transformace dokazují vůdčí firmy z oblasti výroby strojů a zařízení, elektrotechniky, logistiky a energetického hospodářství stejně jako z oblasti software a IT, jak se může přeměna k digitalizované, obnovitelné a klimaticky neutrální výrobě zdařit. Významné osobnosti vědy a průmyslu uvádí konkrétní příklady řešení, díky kterým se může tento historický počin vydařit.

Podniky z energetického průmyslu ukazují například, jak se může udržitelně vyrobit zelený vodík a jaký nabízí potenciál pro energeticky náročné výrobní průmyslové podniky. Klimaticky neutrální mobilita je dalším z témat energetického průmyslu.

Průmyslové podniky nabízí technologie pro snížení CO2 a ukazují, jaký přínos může mít energetická účinnost k dosažení klimatické neutrality.

Digitalizace a automatizace mohou vytvářet propojená zařízení, která vyrábí efektivněji a šetrněji. Inovativní technologie jako 3D-tisk vytvářejí komponenty na míru a snižují tak zásoby a šetří přírodní zdroje.

Globální dodavatelské řetězce byly v době pandemie koronaviru velmi zranitelné, proto mohly být části výrobního řetězce relokovány a přispět tak k redukci CO2. Pro logistické podniky je téma energie rovněž jedna z nejdůležitějších oblastí řešení, zejména proto, že elektrifikované produkty v segmentu interní logistiky a vysokozdvižných vozíků tvoří stále větší podíl a nahrazují spalovací motory.

U digitalizace jde zejména o témata jako propojení, Data Analytics, internet věcí, platformy, umělou inteligenci nebo kybernetickou bezpečnost. Kdo chce dnes obstát na globálním trhu, musí využít příležitosti a využívat digitalizace, aby mohl produkty rychleji a efektivněji vyvíjet, vyrábět a distribuovat.

Dotace NOVUMM

Veletrh je zařazen do OPPIK, projekt NOVUMM. Malé a střední firmy se sídlem, pobočkou či provozovnou mimo Prahu mohou získat na svou účast v roce 2022 dotaci. Na veletrhu je organizována společná expozice. Účast vyjede vystavující firmu zhruba na 80 tisíc Kč, záleží na velikosti plochy, kterou si firma zarezervuje. Pro vystavující firmy je účast velmi nenáročná, protože organizaci a výstavbu stánku přebírá realizátor vybraný agenturou CzechTrade.

Dotaci mohou čerpat také společnosti, které upřednostní samostatný firemní stánek, splní -li kritéria určená projektem NOVUMM. Bližší informace a přihlášku získáte u CzechTrade, kontaktní osoba paní Jaroslava Pacáková: jaroslava.pacakova@czechtrade.cz.

Odborná nabídka

Průmyslová automatizace a pohony

Digitální ekosystémy

Energetická řešení

Průmyslové subdodávky

Future Hub

Logistická řešení

Globální trhy

Technologie stlačeného vzduchu a vakua

Sítě 5G