Témata

Jaderné dny 2022

14. 09. 2022 – 19. 10. 2022

Plzeň, ZČU, Univerzitní kampus Plzeň-Bory
www.jadernedny.cz

V rámci Jaderných dnů se 14.9.2022 koná celostátní konference "Jaderná energetika a Green Deal".

Předběžný program konference i celé akce naleznete na www.jadernedny.cz


Celou akci Jaderné dny doprovází výstava, instalovaná v prostorách vstupní haly Fakulty strojní ZČU, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí.


Součástí konference je výstava posterů studentských prací z českých i zahraničních VŠ.

Vítězné práce budou finančně odměněny.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce.


Pořadatel

Ing. Jan Zdebor, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) poskytuje vzdělání na devíti fakultách v Plzni, z nichž dvě působí rovněž v Chebu. Její součástí jsou také dva vysokoškolské ústavy. ZČU vyrostla na tradici technických oborů, které postupně doplnily obory humanitní, ekonomické, umělecké a zdravotnické. Pestré zaměření fakult a zároveň jejich blízkost tak univerzitě poskytuje podmínky pro rozvoj interdisciplinárních studijních programů.
V akademickém roce 2021/22 studovalo na ZČU v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech celkem 11 800 studentů.
Úspěchy na poli vědy a výzkumu univerzitě přinášejí její výzkumná centra – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd, Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní a výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické.
V roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství Západočeské univerzitě institucionální akreditaci, která jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy. Osm součástí ZČU je nositelem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. V akademickém roce 2021/22 oslavila ZČU 30. výročí existence.

Číst dál