Témata

Seminář/webinář "Hydraulické kapaliny - hodnocení čistoty a filtrace"

07. 09. 2022 – 07. 09. 2022

Praha, Novotného lávka, budova ČSVTS
www.cahp.cz

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP) odborné sekce ČSS zve na odborný seminář/webinář „Hydraulické kapaliny – hodnocení čistoty a filtrace“.

PROGRAM

08:30 – 09:00          Registrace účastníků

09:00 - 09:05          Úvod, zahájení semináře

                                  Odborný garant semináře: Ing. Vladimír Perník, Jihostroj a.s.

09:05 - 09:35            Kondice hydraulických kapalin

                                - Stanovení základních parametrů - viskozita, číslo kyselosti, degradace kapaliny, obsah přísad

                                - Ošetření kapaliny - kdy má cenu ošetřovat; limity viskozity, kyselosti a obsahu přísad;                                                úroveň degradace a další

                                 Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.     

09:35 - 10:00             Kontaminace hydraulických kapalin

                                 - Kód čistoty; celkové nečistoty na membráně

                                 - Voda; prach

                                 - Kontaminace jiným olejem; kontaminace povrchově aktivními látkami

                                 - Kontaminace zpracovávaným materiálem       

                                  Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.    

10:00 - 10:30             Aplikace senzorů stavu pracovních kapalin v provozních podmínkách hydraulických

                                  zařízení

                                  - Nasazení stabilního kontinuálního sledování; co lze sledovat

                                  - Jak senzory implementovat pro dobrou vypovídací schopnost

                                  Ing. Petr Jáchym, HYDAC, spol. s r.o. 

10:30 - 10:45              Přestávka

10:45 - 11:15              Testování a kvalita filtračních vložek

                                  - Multi Pass test stand  vývoj standu, praktická měření

                                  - Collapse Burst Test stand - měření tlakové odolnosti filtračních vložek

                                  - Přehled dalších měření při vývoji a kontrole filtračních vložek

                                  Ing. Petr Jáchym, HADAC, spol. s r.o. 

11:15 - 11:40              Filtrace v praxi

                                  - Paralelní filtrace

                                  - Autonomní filtrační jednotky

                                   Bc. Jan Vaníček, ARGO_HYTOS, s.r.o.

11:40 - 12:00              Senzorika - multifunkční přenosná zařízení pro diagnostiku stavu kapaliny

                                   - Analýza stavu provozních olejových médií na výrobních mobilních a stacionárních

                                      zařízeních

                                   Michal schiefert, AGRO-HYTOS, s.r.o.

12:00 - 12:15               Diskuze k tématu a závěr

                                                                                                              


Cílem akce je  seznámit posluchače v první fázi s teoretickými základy a předpoklady pro sledování kvality a ošetřování hydraulických kapalin, s rizikovými faktory znečištění kapalin. Následně prezentovat novinky a zajímavosti z oblasti filtrace a monitorování stavu hydraulických kapalin v praxi od předních firem v oboru.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce.


Pořadatel

Hana Valentová

Číst dál