Témata

Controller Institut

Controller Institut je poradenská firma, která pořádá konference, semináře a tréninky, prezenční školení i online kurzy z oblastí controllingu, financí, business analýzy a managementu.

Kontakty

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Tel: +420 224 314 410

Sociální sítě


Články Controller Institut

Co by měly školy učit?

Pražský Controller Institut pořádá v rámci projektu Online Fitco (Finance, IT, Controlling) cyklus přednášek „Hodinka s expertem“. Každý pátek dopoledne probíhá živé hodinové vysílání na vybrané téma z oblasti profesního vzdělávání v oboru financí, IT a controllingu. Po přednášce vždy následuje beseda, během níž hlavní řečník odpovídá na dotazy ostatních účastníků.

Budoucnost je ve službách

Asi jen málo kdo nezná nemocniční a pečovatelská lůžka Linet a nebo neslyšel jméno Zbyněk Frolík. Tato dvě jména patří nerozlučně k sobě a těší se velké slávě i oblibě. Vize společnosti Linet: "Být objektem touhy, nikoliv pouhé volby", předurčuje lůžka k mimořádné technologické vyspělosti. Jsou vybavená patentovanými technologiemi i prvky IoT. Na vysoké úrovni je i samotná výroba, kterou jsme měli možnost navštívit v rámci konference Výroba v detailu pořádanou společností Controller Institut.

Mýty o digitální budoucnosti

Téma digitalizace, robotizace a čtvrté průmyslové revoluce naplňují média už několik let. Tak jako v jiných případech, je-li na obzoru změna, jejichž důsledky se mohou dotknout širokých vrstev společnosti, najdeme vedle střízlivých předpovědí také nejrůznější typy mýtů, které, ač vesměs nepodpořené logickými argumenty, přežívají často jako to jediné, co si o digitální budoucnosti dokážeme vybavit. V čase, který dává jedinečné šance a zároveň přináší specifické druhy hrozeb, však štěstí přeje především připraveným – a ti, kteří se oddávají pohádkám, k nim mohou patřit jen těžko. Zaměřili jsme se na pět podobných mýtů – více či méně souvisejících s pozicí financí a controllingu v podnicích budoucnosti.

Krycí příspěvek z hodiny produkce

Poměrové ukazatele vycházející z nekompletního hospodářského výsledku (třeba hrubého zisku nebo krycího příspěvku) jsou většinou založeny na poměru k tržbám. Pro takovou konstrukci jsme si dokonce vyhradili specifický název marže (při jehož užívání jsme však většinou nepozorní a často jím plýtváme pro úplně jiné případy). Příspěvková marže – contribution margin – by měla vyjadřovat poměr krycího příspěvku (contribution profit) k tržbám, hrubá marže – gross margin – označuje tentýž zlomek pro případ hrubého zisku (gross profit).

Jak digitalizace mění pracovní náplň

Budou některá zaměstnání, jež vyžadují plánování a operativní rozhodování, díky automatizaci založené na umělé inteligenci v budoucnosti dokonce zbytečná?

Více účetních dat nepotřebujete

Rozhodnutí, na kterých můžete vydělat i prodělat miliony, přicházejí často bez varování a pod časovým tlakem. Příležitost ani konkurence na vás nepočká. Právě to je zásadní změna, kterou do podnikání vnesla globální konkurence ruku v ruce s prudkým rozvojem informačních technologií. Tichá revoluce, v mnoha ohledech ještě významnější než očekávaná éra Průmyslu 4.0. Zareagovali jsme na ni správně?

Dobrá nebo špatná?

Práce s daty je jedním z nejdůležitějších témat pro malé a střední podniky. Důvodem je digitalizace a Průmysl 4.0. Ale musíme začít od píky, musíme vědět, že se můžeme spolehnout na informace v datech uložené a adekvátně posoudit jejich kvalitu. Další díl seriálu z produkce společnosti Controller Institut upozorňuje na problematiku práce s daty v digitální době.

S pravdou ven

Společnost ráda podléhá zjednodušeným receptům. Když je zjednodušení příliš velké, stává se necitlivým a mezi skutečností a jejím obrazem se objevuje mezera - prozíravější však mluví o nafouknuté bublině. To proto, že nafouknutá bublina musí brzy prasknout. Další díl z režie odborníků z Controller Institutu upozorňuje na nedostatky ve firemních systémech v otázkách opotřebování majetku firmy.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce