Témata
Reklama

Nové obchodní modely a metodika jejich využití pro malé a střední podniky. To je cílem projektu na podporu bioekonomiky z dílny českých výzkumníků. Projekt má zajistit přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu proticovidových opatření a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím.

Reklama
Reklama

Pro využití principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější podnikatelský model při zmírnění dopadu pandemie a pro zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím potřebují malé a střední podniky nové obchodní nástroje. Výzkum zpracuje případové studie využití těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech a inovuje vzdělávání pro malé a střední podniky v oblasti bioekonomiky s využitím moderních IT technologií. Přitom vychází ze stávajícího poznání a aktuálních informací získaných v době pandemie,“ říká Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která výzkum podpořila částkou více než 3 miliony korun z programu ETA.

V posledních letech celosvětově roste populace, příjmy se zvyšují a produkce všeho se rozšiřuje. To vyvíjí tlak na biologické zdroje, které lidstvo využívá na hranici únosnosti. Model „vzít – použít – vyhodit“ zjevně není nadále udržitelný.

V posledních letech celosvětově roste populace, příjmy se zvyšují a produkce všeho se rozšiřuje. To vyvíjí tlak na biologické zdroje, které lidstvo využívá na hranici únosnosti. (Zdroj: TA ČR)

Změna klimatu zvyšuje riziko šíření exotických chorob a objevují se názory, že pokud Evropská unie nezmění své hospodářské priority, nebudeme se moci vyhnout nejen další pandemii, ale také bezprecedentní klimatické katastrofě. Prevencí je budování odolnosti vůči biologickým rizikům, udržitelné hospodářství a podpora bioekonomiky jako přechod k udržitelnému rozvoji na uzavřené cykly a maximálně efektivní využívání biologických zdrojů,“ vysvětluje Jan Nedělník ze společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s., která je hlavním řešitelem projektu.

Ekonomika potřebuje více než kdy jindy know-how, nové obchodní modely umožňující adaptaci a rychlé přizpůsobení se nové situaci. Stejně tak i povědomí a znalosti o tom, jak lépe využívat přírodní zdroje i v situaci, kdy je nutné využívat zejména zdroje lokální, dostupné při omezeném pohybu osob, surovin a zboží. V porovnání s tradiční finanční krizí však dnes nemají podniky k dispozici modely, metody a nástroje k jejímu překonání a přechodu na cirkulární BE. Právě modely k tomuto přechodu by měly být výstupem výzkumu.  Autoři projektu budou o nich informovat nejen na stránkách řešitelských organizací, ale také na stránkách Bioeast HUBu CZ, který sdružuje všechny stakeholdery se zájmem o bioekonomiku.

_____________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpravováno redakcí.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Chytré sítě pro obnovitelné zdroje

Šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek nabízejí obnovitelné zdroje energie. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Využívání obnovitelných zdrojů v ČR a na Slovensku

Česká republika i Slovensko z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je ale podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. 

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

E.ON otevřel svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v ČR

Společnost E.ON dnes otevřela v Sulejovicích u Lovosic svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v Česku a v následujících letech bude masivně investovat do další veřejné infrastruktury. V celé Evropě by do roku 2026 měla být síť E.ON Drive rozšířená o dalších 5 000 dobíjecích bodů. Zaměřit se přitom E.ON chce na rychlé a ultrarychlé dobíjení a komfort zákazníků. 

Roboty na farmě – chytrý monitoring rostlin

Robotizace a umělá inteligence proniká už i do českého zemědělství. Čeští agronomové, IT specialisté a vědci spolupracují na vývoji robotického monitorovacího systému, který je schopen automaticky odhalovat škůdce na rostlinách ve skleníku, předpovídat kvalitu sklizně a zjišťovat případné nedostatky v pracovních harmonogramech pěstitele.

Budoucnost stavebnictví: Odpadní termoplasty

Různé polymerní typy odpadů, pro které zatím není širší uplatnění. To je vedlejší produkt, vznikající při výrobě a zpracování plastů. Čeští výzkumníci se proto pustili do studia jejich klíčových vlastností, aby umožnili jejich následné zpracování. Výsledkem jejich práce je vytvoření uceleného přehledu možností využití odpadních termoplastů ve výrobě kompozitních materiálů pro stavebnictví. Z odpadu lze tedy nyní vyrábět různé stavební prvky z polymerbetonu nebo například odolné dlaždice.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit