Témata
Reklama

Jak pokročila digitalizace v Česku?

Majitelé a management českých výrobních firem si v poslední době stále více uvědomují přínosy digitalizace a její nepostradatelnost pro úspěšnou budoucnost. Jak české společnosti vnímají inovace a trendy Průmyslu 4.0? Jaké výhody v digitalizaci vidí a jakou roli v inovacích hraje motivace zaměstnanců? Na to odpověděl unikátní výzkum, který začátkem letošního roku provedla agentura Foresite.

Reklama
Reklama

Majitelé a management českých výrobních firem si v poslední době stále více uvědomují přínosy digitalizace a její nepostradatelnost pro úspěšnou budoucnost. Jak české společnosti vnímají inovace a trendy Průmyslu 4.0? Jaké výhody v digitalizaci vidí a jakou roli v inovacích hraje motivace zaměstnanců? Na to odpověděl unikátní výzkum, který začátkem letošního roku provedla agentura Foresite.

Unikátní výzkum mezi 150 zástupci průmyslových společností v České republice na téma inovace a digitální transformace byl proveden na základě zadání společnosti Autodesk.

Digitalizace, automatizace, sběr velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich analýza a využití v rozhodování a řízení firem tvoří základ tzv. digitálních továren. Tyto inovace a trendy označované také jako Průmysl 4.0 přinášejí zásadní zlepšení všech podnikových procesů, od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu.

Průzkumu se zúčastnily společnosti ze zpracovatelského průmyslu, výrobci strojů a zařízení a strojírenské podniky. Více než polovina respondentů reprezentovala malé společnosti do 49 zaměstnanců, zhruba čtvrtinu velkých společností (50 a více zaměstnanců) pak tvořily podniky s více než 100 zaměstnanci.

Finance a lidé

Inovace a trendy Průmyslu 4.0 včetně procesů digitalizace a automatizace jsou v českých výrobních firmách, které se průzkumu zúčastnily, vnímány pozitivně. Prakticky každá z firem je už v určité míře implementovala nebo implementovat plánuje. Míra implementace, zkušeností, očekávání a měřitelných efektů inovací a transformací se ale napříč firmami liší.

Zejména větší společnosti dodávající i mimo český trh jsou nejvíce zajedno s tím, že s inovacemi přichází větší flexibilita, efektivita a konkurenceschopnost. Flexibilní výroba je pro digitalizaci strategická, protože umožňuje např. vyrábět v místě spotřeby, propojuje výrobu s procesem vývoje a identifikuje procesy, které lze plně automatizovat.

Největším problémem při zavádění a plánování inovací ve firmách jsou ve velké míře nedostatečné finanční zdroje. Zatímco celkově problém nedostatku prostředků spojených s digitalizací a inovacemi vnímá 61 % dotazovaných firem, u malých společností tato hodnota dosahuje dokonce 74 %. Především menší firmy se pak do inovací bojí investovat.

Naopak společnosti, které už své síly s umělou inteligencí spojily, nejen objevují unikátní konstrukční řešení a získávají náskok před konkurencí, ale pracují také mnohem rychleji a finanční úspory se začínají projevovat už ve stádiích návrhů.

Výzkum dále ukazuje, že problémem u každé třetí společnosti je nedostatek kvalitních lidských zdrojů a s ním související nutná systematická motivace a edukace zaměstnanců.

A v neposlední řadě je zásadní komunikace směrem k zákazníkům. Je důležité si uvědomit, že zákazníci dnes mají vyšší očekávání než dřív – čekají, že jim zakoupené produkty přinesou vyšší hodnotu. Napřímo se propojit se zákazníky, porozumět jejich hodnotám a naplňovat a převyšovat jejich očekávání je nezbytné.

Digitalizace a bezpečnost

Velkou překážkou je při výraznější digitalizaci průmyslových podniků v České republice obava o bezpečnost dat. To je názor více než dvou třetin malých či lokálních společností. Zároveň téměř dvě třetiny společností s méně než 50 zaměstnanci vnímají nedostatek podpory ze strany státu a veřejných institucí při digitální transformaci. A zejména menší společnosti považují za problém obtížný přístup k cizímu kapitálu (63 %) a nedostatek adekvátně vzdělaných pracovníků (51 %). Jedním z klíčových problémů digitální transformace z pohledu dotazovaných společností je obecná neochota ke změnám v rámci firmy, strach či nedůvěra v inovace.

Ačkoli se povědomí o digitalizaci a s ní spojenými inovacemi či automatizací výroby zlepšuje, stále ještě panují velké rozdíly ve znalosti a implementaci některých konkrétních řešení zastřešených pojmem Průmysl 4.0. Více než čtvrtina dotazovaných o tomto pojmu slyšela poprvé. Podle očekávání je znalost pojmu podstatně vyšší u zástupců větších společností, které své produkty dodávají na mezinárodní trhy.

Podíváme-li se na nejčastěji implementovaná řešení v rámci Průmyslu 4.0, zjistíme, že 44 % společností má zavedenou automatizaci výroby (68 % u firem s mezinárodním působením) a dalších 7 % se tuto technologii chystá v dohledné době zavést. Následuje simulační software, který snižuje náklady na prototypování a zavádění nových produktů a je implementován u 28 % firem. 3D tisk dnes používá 20 % dotazovaných společností. Poměrně známým pojmem mezi respondenty je také umělá inteligence. Její aktuální využití je ale nízké.

Nejdůležitějšími vnímanými pozitivy digitalizace výroby jsou podle více než poloviny dotazovaných společností: Vyšší efektivita procesů výroby, úspora času a peněz a také personalizace produktů.

Podle výsledků výzkumu si český průmysl stále více uvědomuje přínos a nezbytnost zavedení digitalizace do procesu výroby, a to i do té tradiční. Přestože se Česko ocitá na vzestupu zavádění těchto technologií, je stále důležitější prohlubovat povědomí o jejich přínosech pro budoucnost firem. Aby byl tento pokrok co nejefektivnější, je nutné spolupracovat s klíčovými technologickými partnery, výrobci softwaru. Právě ti pomohou nalézt nejlepší řešení firmám na míru a stát se konkurenceschopnějšími na trhu. Kompletní výsledky výzkumu si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Tisková zpráva agentury Protext. Zpracováno redakcí

Ačkoli se povědomí o digitalizaci a s ní spojenými inovacemi či automatizací výroby zlepšuje, stále ještě panují velké rozdíly ve znalosti a implementaci některých konkrétních řešení zastřešených pojmem Průmysl 4.0. (Zdroj Protext)
Související články
Digitalizace ropného průmyslu z Čech

Pojmy jako digitalizace a automatizace nejsou v průmyslu žádnou novinkou. Dávno víme, že zavádění nových moderních technologií do vnitřních procesů firem je mimo jiné klíčem k efektivnosti, úspoře nákladů, a tím i větší konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu. A nezáleží na tom, v jakém oboru se firma pohybuje. 

Frézování o mistra ČR

Kdysi dávno jsem poprvé viděla nástup národních týmů do velké soutěže WorldSkills a absolutně mi to vyrazilo dech. Nechápala jsem a v úžasu hleděla, že ty ovace a gejzír nekontrolovaných emocí patří skutečně mladým lidem, kteří reprezentují svoji zemi a ukazují zručnost, a přitom tohle není žádné profesionální sportovní utkání, ale přehlídka odborných dovedností a řemesel! 

Druhý ročník expozice Digitální továrna 2.0

Na letošním brněnském strojírenském veletrhu, který by odsunut až na listopadový termín, budou návštěvníci moci podruhé shlédnout expozici Digitální továrna 2.0. Téma pro rok 2021 je technologická transformace české ekonomiky.  

Související články
Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výzkum podporuje bezpečnost internetu věcí

Včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí může znamenat doslova záchranu před mnoha nepředvídatelnými následky. V případě soukromého užití se jedná zejména o zásah do soukromí, u průmyslových aplikací může dojít k narušení funkčnosti celých systémů autonomních zařízení s rozsáhlými dopady na výrobu nebo energetiku. Tyto systémy nelze chránit antivirovými programy, proto je potřeba jiné řešení. 

Digitální dvojče stavby

Digitalizace a digitální transformace firem paří již delší dobu k aktuálním tématům. Ve stavebnictví zpravidla hovoříme o metodě BIM, která by měla být od roku 2022 využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek. Využití takzvaného informačního modelování staveb však není devízou jen nových realizací, své opodstatnění má i u starších budov.

Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Kubernetes: rychlejší i bezpečnější vývoj aplikací

Obliba technologií používající kontejnery neustále roste. Je to dáno výhodami, které firmám poskytuje např. trendující Kubernetes či Docker. Dříve tyto tehcnologie byly především výsadou inovativních IT nadšenců, dnes je podle průzkumu renomované firmy Statista používá téměř třetina společností a dalších 21 % tento technologický směr blíže zkoumá a uvažuje o něm do budoucna. 

Drony pro humanitární operace

Skupina MRS (Multi-Robot Systems) působící v rámci katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v uplynulých týdnech na poušti ve Spojených arabských emirátech testovala let roje dronů. Pro realizaci skupinového letu se vědci inspirovali hejnem ptáků či plovoucích ryb. Drony by pak mohly být zapojeny do humanitárních operací vyhledávání a záchrany osob.  

Technologické trendy 2021 #8 Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme osmým trenden customizace digitálních a fyzických zkušeností.

Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit