Témata
Reklama

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2022

Červencová data PMI od S&P Global signalizovala další zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Redukci poháněly rychlejší poklesy ve výrobě a nových zakázkách způsobené sníženou poptávkou v důsledku prudkého růstu cen a omezení koupěschopnosti. Poptávka poklesla v tuzemsku i v zahraničí a nové exportní zakázky klesly výrazně. Spolu se snížením zájmu firmy pozorovaly i pokles očekávání růstu výroby v průběhu nadcházejícího roku. Nižší požadavky z výroby zároveň ukázaly na nadbytečné kapacity, které spolu se snahou omezit náklady vedly k většímu propouštění. 

Reklama
Reklama

K celkovému zpomalení během měsíce částečně přispělo snížení objemu výroby. Jeho pokles byl prudký a největší za více než dva roky. Firmy, které jej zaznamenaly, to odůvodňovaly oslabením poptávky a redukcí výdajů u zákazníků vzhledem k silné inflaci.

Zároveň prudce klesly nové zakázky, a to nejrychleji od května 2020. Poptávku podle zpráv utlumila omezená koupěschopnost odběratelů a někteří klienti dokonce zakázky odložili. Nové exportní zakázky zároveň klesly pátý měsíc v řadě a výrazným tempem. Odbyt do zahraničí podle firem brzdily náročné ekonomické podmínky v klíčových exportních destinacích.

Index nákupních manažerů (PMI) pro Českou republiku od S&P Global v červenci klesl z červnových 49 na 46,8 bodu, čímž ukázal na největší pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru od června 2020. Legenda: Zeleně - Výrobní index PMI, Oranžová - Průmyslová výroba dle ČSU, > 50 = zlepšení od předchozího měsíce. (Zdroj: S&P Global, ČSÚ)

Náklady se pro české zpracovatelské firmy zvýšily nejpomalejším tempem od ledna 2021. Tempo inflace bylo přesto stále historicky vysoké, což firmy připisovaly nárůstu cen pohonných hmot, energií a materiálů. Výrobci nato v červenci zvýšili své prodejní ceny do menší míry. Tempo inflace bylo nejpomalejší od května 2021, ale rychlejší než kdykoli předtím. Růst cen výstupů se často spojoval s kompenzací za vyšší náklady. 

Nadbytek kapacit a snahy omezit výdaje vedly k nejprudšímu snížení zaměstnanosti od srpna 2020. Rozpracovanost klesla nepatrně, ač do největší míry od září 2020.

Některé firmy se zmínily o tom, že ke snížení finančních tlaků přispěla také lepší dostupnost některých vstupů a výpadky v dodávkách byly nejméně časté od října 2020. Vzhledem ke slabé poptávce, poklesu nových zakázek a dostatečným zásobám firmy ale stále méně nakupovaly. Zásoby vstupů i výstupů nicméně vzrostly vzhledem k omezeným požadavkům z výroby, problémům v logistice i prodlevám v dodávkách. 

Sian Jonesová, vedoucí ekonomka u S&P Global:

"Na začátku třetího čtvrtletí panovala mezi českými zpracovatelskými firmami skleslá nálada; výstup i nové zakázky klesly prudším tempem. Slabá poptávka a nižší koupěschopnost zákazníků vzhledem k vysoké inflaci zatížily finance a objevily se i zprávy o odkladech zakázek. Inflaci v červenci podle firem dál poháněl růst cen pohonných hmot, energií a materiálů a ceny vstupů i výstupů zůstaly historicky vysoké. Je ale možné, že tlaky na ceny již vyvrcholily, protože tempo růstu nákladů zvolnilo čtvrtý měsíc v řadě. 

Slabá poptávka a válka na Ukrajině utlumily očekávání výroby v příštím roce a důvěra se držela jen těsně nad neutrálním prahem. Firmy následně zvýšily snahy omezit výdaje a redukovaly počty zaměstnanců nejrychleji od srpna 2020. Růst výstupu i provozní podmínky v sektoru omezují nepříznivé vlivy a naše aktuální předpověď pro průmyslovou výrobu v roce 2022 je pouhé 1 % růstu."


Zpracováno redakcí na základě podkladů S&P Global.

Metodologie

Výrobní PMI pro Českou republiku zpracovává společnost S&P Global na základě odpovědí od panelu nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.


Index PMI

Index nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global je aktuálně k dispozici více než 40 zemím a klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o obchodě.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: duben 2022

Dubnová data PMI od S&P Global ukázala silné zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Růst byl ovšem nejpomalejší od listopadu 2020, provázen dalším poklesem nových zakázek a nejmenším zvýšením zaměstnanosti od loňského října. Rozpracovanost ale vzhledem k vážným prodlevám v zásobování a nedostatku materiálů opět vzrostla. Inflační tlaky byly navíc stále silné. Tempo růstu cen vstupů bylo celkově výrazné a vyšší nákladová zátěž vedla k historicky druhému nejrychlejšímu zvýšení cen výstupů (od ledna 2003). Firmy zároveň více nakupovaly, aby doplnily zásoby do výroby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: březen 2022

Březnová data PMI ukázala, že ve výrobě a nových zakázkách českého zpracovatelského sektoru opět nastal pokles. Hlavní PMI se sice držel nad neutrální hodnotou 50 bodů, ale k tomu z velké části vedlo větší prodloužení dodavatelských termínů (které běžně indikuje zlepšení provozních podmínek) a hromadění zásob ve firmách vyvolané vážnými prodlevami v zásobovacích řetězcích a prudce rostoucí cenovou zátěží. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červen 2022

Červnová data PMI od S&P Global signalizovala zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Pokles byl celkově nepatrný, ale pohánělo ho nové snížení výroby a rychlejší redukce nových zakázek. Slabá poptávka byla důsledkem inflačního tlaku na výdaje zákazníků. Zároveň s prvním poklesem rozpracovanosti od října 2020 firmy rovněž začaly propouštět. Obavy z inflace přiškrtily podnikatelskou důvěru a klesla i očekávání budoucí výroby.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: květen 2022

Květnová data PMI od S&P Global signalizovala mírné zlepšení v provozních podmínkách českého zpracovatelského sektoru. Zvýšení bylo nejslabší od října 2020, protože výroba vzrostla jen nepatrně a nové zakázky klesly třetí měsíc v řadě. Inflační tlaky byly mezitím stále mezi nejsilnějšími v historii průzkumu, i přestože míra jejich růstu od dubna zvolnila. Rostoucí nákladová zátěž a nedostatek materiálů měly dopad na poptávku a nákupy, a termíny dodávek se opět zhoršily. Slabá zákaznická poptávka mezitím vedla k nejmenšímu zvýšení zaměstnanosti od loňského října. Nedostatek vstupů zatlačil na rozpracovanost, tempo jejího růstu však bylo celkově jen nepatrné. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Národní strategie pro inteligentní specializaci

Současná bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Čeští strojaři mezi nejlepšími

Ocenění Českých 100 se vyhlašuje více než čtvrtstoletí, a přesto doposud strojaři neměli svoji kategorii. Letos tomu bylo jinak a to díky iniciativě Pavla Diviše ze společnosti TGS. Mezi laureáty se z oboru poprvé v historii zařadily společnosti Iteco, MSR Engines, Roka Industry, TOS Varnsdorf a Walmag Magnetics. Zástupci firem převzali na konci listopadu ve Španělském sále Pražského hradu ocenění. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit