Témata
Reklama

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: srpen 2022

Srpnová data PMI od S&P Global signalizovala jasný pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru. Provozní podmínky se zhoršily nejrychlejším tempem podruhé od června 2020 vzhledem k dalšímu snížení objemů výroby i nových zakázek. Propad nových zakázek byl nejprudší za více než dva roky následkem oslabení domácí i zahraniční poptávky. Další redukce tlaku na kapacity se projevila nižší rozpracovaností a vedla také k poklesu zaměstnanosti.

Nové zakázky v srpnu klesly šestý měsíc v řadě a nejrychlejším tempem od května 2020. Nižší příjem nových zakázek firmy spojily se slabší poptávkou a dopadem vysoké inflace na výdaje zákazníků. Některé firmy zdůraznily, že klienti více váhají se zadáváním zakázek, zatímco někteří ruší či odkládají projekty. Výrazně klesly rovněž zakázky pro export, a to nejrychleji za více než dva roky.

Zároveň se slabou poptávkou dál klesly i objemy výroby. Ke slabšímu výstupu vedla snížená nákupní síla klientů i pokles zakázek. Tempo poklesu sice od července zmírnilo, bylo ale druhé nejrychlejší od května 2020.

Index nákupních manažerů (PMI) od S&P Global z českého zpracovatelského sektoru po očištění od sezónních vlivů v srpnu vykázal 46,8 bodu, stejně jako v červenci. Poslední data ukázala na silné zhoršení zdraví sektoru a třetí měsíční pokles. Provozní podmínky se zhoršily nejvyšším tempem podruhé za více než dva roky. Legenda: Zeleně - Výrobní index PMI, Oranžová - Průmyslová výroba dle ČSU, > 50 = zlepšení od předchozího měsíce. (Zdroj: S&P Global, ČSÚ)

Nové zakázky v srpnu klesly šestý měsíc v řadě a nejrychlejším tempem od května 2020. Nižší příjem nových zakázek firmy spojily se slabší poptávkou a dopadem vysoké inflace na výdaje zákazníků. Některé firmy zdůraznily, že klienti více váhají se zadáváním zakázek, zatímco někteří ruší či odkládají projekty. Výrazně klesly rovněž zakázky pro export, a to nejrychleji za více než dva roky.

Zároveň se slabou poptávkou dál klesly i objemy výroby. Ke slabšímu výstupu vedla snížená nákupní síla klientů i pokles zakázek. Tempo poklesu sice od července zmírnilo, bylo ale druhé nejrychlejší od května 2020.

Očekávání výroby zůstala v srpnu utlumená. Prognózy byly vcelku pozitivní, stupeň důvěry byl však mezi nejnižšími za dva a půl roku vzhledem k obavám z války na Ukrajině, inflace a slabé poptávky.

Srpnová data signalizovala další zpomalení inflace vstupů v české výrobě. Tempo růstu bylo nejslabší od prosince 2020, inflace ale byla historicky vysoká. Ceny se zvýšily u řady surovin včetně plastů, obalových materiálů i potravin, a poháněly je i rostoucí náklady na energii.

Firmy nato v polovině třetího čtvrtletí zvýšily své prodejní ceny do menší míry. Tempo inflace cen výstupů zpomalilo na minimum od loňského května, zůstalo ale nad průměrem průzkumu. Růst firmy zdůvodňovaly převáděním vyšších nákladů na zákazníky. 

Nižší příjem nových zakázek se zároveň projevil i omezením náborové aktivity a zaměstnanost tím pádem rychle klesla. Mírný pokles rozpracovanosti zároveň znamenal, že se firmám dařilo zpracovávat nedodělky. 

Sian Jonesová, vedoucí ekonomka u S&P Global:

"Srpnová data signalizovala další zhoršení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru s poklesem výroby i nových zakázek. Celkový i zahraniční obchod se propadl rychleji a firmy omezily nákupy i nábory ve snaze snížit výdaje.Pozitivnějším znamením bylo výrazné zmírnění narušení v dodavatelských řetězcích od vážných prodlev zaznamenaných dříve v roce. Zpoždění termínů dodávek bylo nejkratší od září 2020 a menší tlak na kapacity se odrazil na mírnějším růstu cen vstupů. Inflace nákladů byla nejpomalejší od prosince 2020 a prodejní ceny vzrostly nejslabším tempem za více než rok.Zvýšené riziko inflace a překážky růstu nicméně přetrvávají a výrobci registrovali historicky slabá očekávání pro výrobu v příštím roce."

Zpracováno redakcí na základě podkladů S&P Global.

Metodologie

Výrobní PMI pro Českou republiku zpracovává společnost S&P Global na základě odpovědí od panelu nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.


Index PMI

Index nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global je aktuálně k dispozici více než 40 zemím a klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o obchodě.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2022

Červencová data PMI od S&P Global signalizovala další zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Redukci poháněly rychlejší poklesy ve výrobě a nových zakázkách způsobené sníženou poptávkou v důsledku prudkého růstu cen a omezení koupěschopnosti. Poptávka poklesla v tuzemsku i v zahraničí a nové exportní zakázky klesly výrazně. Spolu se snížením zájmu firmy pozorovaly i pokles očekávání růstu výroby v průběhu nadcházejícího roku. Nižší požadavky z výroby zároveň ukázaly na nadbytečné kapacity, které spolu se snahou omezit náklady vedly k většímu propouštění. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: duben 2022

Dubnová data PMI od S&P Global ukázala silné zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Růst byl ovšem nejpomalejší od listopadu 2020, provázen dalším poklesem nových zakázek a nejmenším zvýšením zaměstnanosti od loňského října. Rozpracovanost ale vzhledem k vážným prodlevám v zásobování a nedostatku materiálů opět vzrostla. Inflační tlaky byly navíc stále silné. Tempo růstu cen vstupů bylo celkově výrazné a vyšší nákladová zátěž vedla k historicky druhému nejrychlejšímu zvýšení cen výstupů (od ledna 2003). Firmy zároveň více nakupovaly, aby doplnily zásoby do výroby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: březen 2022

Březnová data PMI ukázala, že ve výrobě a nových zakázkách českého zpracovatelského sektoru opět nastal pokles. Hlavní PMI se sice držel nad neutrální hodnotou 50 bodů, ale k tomu z velké části vedlo větší prodloužení dodavatelských termínů (které běžně indikuje zlepšení provozních podmínek) a hromadění zásob ve firmách vyvolané vážnými prodlevami v zásobovacích řetězcích a prudce rostoucí cenovou zátěží. 

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červen 2022

Červnová data PMI od S&P Global signalizovala zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Pokles byl celkově nepatrný, ale pohánělo ho nové snížení výroby a rychlejší redukce nových zakázek. Slabá poptávka byla důsledkem inflačního tlaku na výdaje zákazníků. Zároveň s prvním poklesem rozpracovanosti od října 2020 firmy rovněž začaly propouštět. Obavy z inflace přiškrtily podnikatelskou důvěru a klesla i očekávání budoucí výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: květen 2022

Květnová data PMI od S&P Global signalizovala mírné zlepšení v provozních podmínkách českého zpracovatelského sektoru. Zvýšení bylo nejslabší od října 2020, protože výroba vzrostla jen nepatrně a nové zakázky klesly třetí měsíc v řadě. Inflační tlaky byly mezitím stále mezi nejsilnějšími v historii průzkumu, i přestože míra jejich růstu od dubna zvolnila. Rostoucí nákladová zátěž a nedostatek materiálů měly dopad na poptávku a nákupy, a termíny dodávek se opět zhoršily. Slabá zákaznická poptávka mezitím vedla k nejmenšímu zvýšení zaměstnanosti od loňského října. Nedostatek vstupů zatlačil na rozpracovanost, tempo jejího růstu však bylo celkově jen nepatrné. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Národní strategie pro inteligentní specializaci

Současná bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit