Témata
Reklama

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: prosinec 2022

Prosincová data PMI od S&P Global signalizovala výrazný pokles provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru. Zhoršení bylo o něco mírnější než v listopadu, ale svědčilo o podstatném poklesu výroby i nových zakázek, zatímco zákaznická poptávka slábla. Podmínky na domácím i zahraničním trhu dál poklesly, evidentně v důsledku dopadu zvýšených cen energií na výdaje. Výrobci na to reagovali propouštěním a počet pracujících následně silně klesl. Oslabený obchodní sentiment se odrazil i na zhoršených výrobních prognózách. Stupeň pesimismu byl druhý nejvyšší od dubna 2020.

K opětovnému prudkému poklesu výrobního výkonu přispělo další silné snížení produkce během prosince. Její objem klesl následkem slabé poptávky odběratelů a nižšího příjmu nových zakázek. Tempo útlumu bylo nejslabší od září, ale jedno z nejvyšších od světové finanční krize.

Nové zakázky stále klesaly rychleji než výroba, vzhledem k dopadu cen energií a materiálů na zákaznické výdaje a na poptávku obecně. Celkový odbyt tížil i další měsíční pokles zahraniční poptávky. Nové exportní zakázky se snížily výrazně v důsledku silných inflačních tlaků na klíčových zahraničních trzích.

Inflace cen vstupů v prosinci 2022 opět nabyla na tempu a finanční zátěž vzrostla rychleji. Na cenách výstupů se to ale nepromítlo, ty se zvýšily nejpomaleji od března 2021.

V českých firmách tlaky na ceny na konci čtvrtého čtvrtletí opět vzrostly a tempo inflace zrychlilo. Míra růstu byla sice druhá nejpomalejší za pětadvacet měsíců, byla ale výrazná a v rámci průzkumu nadprůměrná. Vyšší náklady se běžně spojovaly s nárůstem cen energií a materiálů.

Ceny výstupů nicméně v prosinci stouply slabším tempem a jejich inflace byla nejnižší od března 2021. Kde se podařilo ušetřit na výdajích, tam se ceny upravily, aby se podpořil prodej.

Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě České republiky od S&P Global po sezónních úpravách vykázal hodnotu 42,6, která byla vyšší než listopadových 41,6 bodu, stále však signalizovala výrazné zhoršení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Útlum byl nejpomalejší za tři měsíce, ale jeden z nejprudších od poloviny roku 2009. Legenda: Zeleně - Výrobní index PMI, Oranžová - Průmyslová výroba dle ČSU, s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce (Zdroj: S&P Global, ČSÚ)

Nižší požadavky z výroby a vyšší cenová zátěž se často uváděly jako důvody dalšího výrazného snížení nákupní aktivity. Nákupy vstupů klesly sedmý měsíc v řadě, protože firmy vzhledem ke slabé poptávce raději využívaly stávající zásoby. Ze skladu se i prodávalo a zásoby hotového zboží tak v prosinci klesly rychlejším tempem. 

Čeští výrobci na konci roku zároveň redukovali počty pracovníků a vzhledem k méně zatíženým kapacitám propouštěli. Zaměstnanost klesla prudce a nejrychleji od srpna 2020. Prosincová data volnou kapacitu v české výrobě opět potvrdila nejprudším poklesem rozpracovanosti od června 2020. 

Obavy týkající se budoucí poptávky a cen znamenaly, že očekávání výroby zůstala v prosinci pesimistická. Sentiment klesl na druhou nejnižší úroveň od dubna 2020.

ZNAKY PROSINCOVÉ VÝROBY

  • Další podstatné poklesy výroby a nových zakázek
  • Rychlejší inflace cen vstupů
  • Silný pokles zaměstnanosti

Sian Jonesová, vedoucí ekonomka u S&P Global Market Intelligence: 

„Konec roku 2022 byl podle výsledků průzkumu pro české zpracovatelské firmy náročný. Podmínky poptávky byly stále slabé a provoz zasáhly rostoucí ceny energií a inflace. Odběratelé dál omezili své výdaje a nové zakázky (celkem i ze zahraničí) výrazně klesly. 

Snížení výrobních požadavků v prosinci vedlo k redukci zaměstnanosti i skladovaných nákupů a hotových výrobků. Někde se firmy snažily omezit výdaje také využitím stávajících zásob vstupů, které přišly v měsíci, kdy inflace cen vstupů zrychlila, k užitku. Podnikatelé vyšší ceny kompenzovali jen s opatrností a zdražení výrobků omezovali v rámci podpory prodeje.

Vyhlídky výrobců zůstaly pochmurné a negativní sentiment zesílil. Očekává se, že trendy zvýšené inflace a utlumené poptávky budou pokračovat až do roku 2023. Naše předpověď pro růst průmyslové produkce v roce 2023 je 0,7 procenta.“


Zpracováno redakcí na základě podkladů S&P Global.


Metodologie

Výrobní PMI pro Českou republiku zpracovává společnost S&P Global na základě odpovědí od panelu nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.


Index PMI

Index nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global je aktuálně k dispozici více než 40 zemím a klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o obchodě.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: listopad 2022

Listopadová data PMI od společnosti S&P Global ukázala výrazné zhoršení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru. K celkovému poklesu vedl prudký propad výroby a nových zakázek. Problémy s poptávkou byly evidentní na domácích i zahraničních trzích, exportní prodej opět klesl. Vyhlídky na výrobu v příštím roce mezitím zůstaly pesimistické. Nižší příjem nových zakázek v polovině čtvrtého čtvrtletí rovněž vedl k propouštění zaměstnanců, což respondenti často zdůvodňovali snahou redukovat výdaje, ale i poklesem rozpracovanosti. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: září 2022

Zářijová data PMI od S&P Global poukázala na prudké zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. K celkovému poklesu došlo vzhledem ke snížení výroby a nových zakázek, zatímco další růst prodejních cen přiškrtil útraty domácích i zahraničních zákazníků. Tempo inflace vstupů od srpna mírně vzrostlo spolu s vyššími cenami energií a materiálů. Rozpracovanost zároveň prudce poklesla, protože firmy poprvé od května zvýšily počet pracovních sil. Slabá zákaznická poptávka ale tížila obchodní důvěru a sentiment klesl na negativní půdu poprvé za více než dva roky.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: srpen 2022

Srpnová data PMI od S&P Global signalizovala jasný pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru. Provozní podmínky se zhoršily nejrychlejším tempem podruhé od června 2020 vzhledem k dalšímu snížení objemů výroby i nových zakázek. Propad nových zakázek byl nejprudší za více než dva roky následkem oslabení domácí i zahraniční poptávky. Další redukce tlaku na kapacity se projevila nižší rozpracovaností a vedla také k poklesu zaměstnanosti.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2022

Červencová data PMI od S&P Global signalizovala další zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Redukci poháněly rychlejší poklesy ve výrobě a nových zakázkách způsobené sníženou poptávkou v důsledku prudkého růstu cen a omezení koupěschopnosti. Poptávka poklesla v tuzemsku i v zahraničí a nové exportní zakázky klesly výrazně. Spolu se snížením zájmu firmy pozorovaly i pokles očekávání růstu výroby v průběhu nadcházejícího roku. Nižší požadavky z výroby zároveň ukázaly na nadbytečné kapacity, které spolu se snahou omezit náklady vedly k většímu propouštění. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červen 2022

Červnová data PMI od S&P Global signalizovala zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Pokles byl celkově nepatrný, ale pohánělo ho nové snížení výroby a rychlejší redukce nových zakázek. Slabá poptávka byla důsledkem inflačního tlaku na výdaje zákazníků. Zároveň s prvním poklesem rozpracovanosti od října 2020 firmy rovněž začaly propouštět. Obavy z inflace přiškrtily podnikatelskou důvěru a klesla i očekávání budoucí výroby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: květen 2022

Květnová data PMI od S&P Global signalizovala mírné zlepšení v provozních podmínkách českého zpracovatelského sektoru. Zvýšení bylo nejslabší od října 2020, protože výroba vzrostla jen nepatrně a nové zakázky klesly třetí měsíc v řadě. Inflační tlaky byly mezitím stále mezi nejsilnějšími v historii průzkumu, i přestože míra jejich růstu od dubna zvolnila. Rostoucí nákladová zátěž a nedostatek materiálů měly dopad na poptávku a nákupy, a termíny dodávek se opět zhoršily. Slabá zákaznická poptávka mezitím vedla k nejmenšímu zvýšení zaměstnanosti od loňského října. Nedostatek vstupů zatlačil na rozpracovanost, tempo jejího růstu však bylo celkově jen nepatrné. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: duben 2022

Dubnová data PMI od S&P Global ukázala silné zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Růst byl ovšem nejpomalejší od listopadu 2020, provázen dalším poklesem nových zakázek a nejmenším zvýšením zaměstnanosti od loňského října. Rozpracovanost ale vzhledem k vážným prodlevám v zásobování a nedostatku materiálů opět vzrostla. Inflační tlaky byly navíc stále silné. Tempo růstu cen vstupů bylo celkově výrazné a vyšší nákladová zátěž vedla k historicky druhému nejrychlejšímu zvýšení cen výstupů (od ledna 2003). Firmy zároveň více nakupovaly, aby doplnily zásoby do výroby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: březen 2022

Březnová data PMI ukázala, že ve výrobě a nových zakázkách českého zpracovatelského sektoru opět nastal pokles. Hlavní PMI se sice držel nad neutrální hodnotou 50 bodů, ale k tomu z velké části vedlo větší prodloužení dodavatelských termínů (které běžně indikuje zlepšení provozních podmínek) a hromadění zásob ve firmách vyvolané vážnými prodlevami v zásobovacích řetězcích a prudce rostoucí cenovou zátěží. 

Vláda schválila další kroky v realizaci Gigafactory

Vláda přijala usnesení k přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně, které přispěje ke zvýšení šancí na realizaci průmyslové zóny pro umístění projektu Gigafactory pro výrobu baterií. Usnesení stanovuje nezbytné úkoly a další postup jednotlivých ministerstev pro zajištění pozemků pro realizaci samotného projektu, jakožto základní předpoklad pro další rozvoj lokality.

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Národní strategie pro inteligentní specializaci

Současná bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit